ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 Ανακοίνωση  Τύπου

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΣΤΟΧΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

Ενώ προβήκαμε ως πολιτικός φορέας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας σε δύο προηγούμενες δημόσιες καταγγελίες για τις αποκλείσεις απ’ τις διατάξεις του Νόμου για την Γενική Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών – Cens 2023, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη.

Επί το πλείστον σε αίτημα που κατά τον ενδεικνυόμενο τρόπο υποβάλαμε για συνάντηση με της αρμόδια Διευθύντρια της Στατιστικής Αρχής –INSTAT, υπάρχει άρνηση και υπεκφυγές με επίκληση το φόρτο του προγράμματος.

Παράλληλα με την αρνητική συμπεριφορά των υπαλλήλων που αποφεύγουν μεθοδευμένα να υποβάλουν στους πολίτες τα ευαίσθητα, προαιρετικά ερωτήματα για την εθνική καταγωγή, την μητρική γλώσσα και το θρήσκευμα, και να συλλέξουν τις απαντήσεις που αναφέρονται στο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, συνεχίζεται η εκβίαση της κοινής γνώμης. Τούτο γίνεται αφενός με προκλητικές πιέσεις των υπαλλήλων –απογραφέων, την παρουσία στο πεδίο αναρμοδίων στελεχών κρατικών υπηρεσιών και κυρίως μέσα από προκλητικές εκπομπές με τη συμμετοχή ανώτατων κρατικών αξιωματούχων και πολιτικών εκπροσώπων ακραίων ανθελληνικών σχημάτων.

Ειδικά σε περιοχές της Κορυτσάς, αλλά και Πρεμετής, Ερσέκας, Λητζουριάς, Μουζακιάς, Πόγραδετς κ.α.  παρατηρείται κυρίως η άσκηση αθέμιτης μεροληπτικής επιρροής στους ερωτηθέντες πολίτες υπέρ άλλης κατηγορίας μειονοτικής ομάδας, η οποία επί το πλείστον έχει αυθαίρετα κατοχυρωθεί. Σε κοινότητες και συνοικισμούς αστικών κέντρων με ουσιαστική παρουσία μελών της ΕΕΜ που επιδιώκουν να καταγραφούν ως τέτοιοι, έχοντας γλώσσα την Ελληνική και θρήσκευμα την Ορθοδοξία παρατηρείται ανερμήνευτη ατόνηση της διαδικασίας με διακοπή της παρουσίας των υπαλλήλων απογραφέων.

Καταγγέλλοντας τα φαινόμενα εκφράζουμε παράλληλα το εμπεδωμένο αίσθημα ότι για άλλη μια φορά η πολιτεία στοχεύει τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, παραβιάζοντας κείμενη νομοθεσία αλλά κυρίως τις καλές πρακτικές στις οποίες δεσμεύεται στα πλαίσια των ενταξιακών διαδικασιών στην ΕΕ. 

Εκ του Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

 

Άγιοι Σαράντα,  13 Οκτωβρίου 2023

 

 

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

Komunikatë për Shtypin

 

VIJIM I SHKELJEVE NË PROCESIN E REGJISTRIMIT ME OBJEKTIV TË DREJTPËRDREJTË PJESËTARËT E MINORITETIT ETNIK GREK

Ndërkohë që si forum politik i Minoritetit Etnik Grek ndërmorrëm denoncimin me dy komunikime të mëparshme të devijimeve serioze nga dispozitat e Ligjit për Regjistrimin e Përgjithshëm të Popullsisë dhe Banesave – Cens 2023, për fat të keq konstatojmë se situata përkeqësohet. 

Për më tepër, kërkesa që parashtruam në mënyrë insistuese për takim me Drejtuesen e – INSTAT, ndeshi shmangie dhe refuzim me pretekst programin e ngarkuar.

Paralelisht me sjelljen antiligjore të regjistruesve që metodikisht nuk u drejtojnë qytetarëve pyetjet e rubrikave sensitive, për origjinën etnike, gjuhën amtare dhe besimin fetar, dhe nuk regjistrojnë përgjigjet respektive duke shkelur të drejtën themelore të vetëdeklarimit, vijon edhe bullizimi i opinionit publik. Dhe kjo kryhet nga njëra anë me presione provokuese të nëpunësve – regjistrues, prezencën në terren dhe pefshirjen në proces zyrtarësh të shërbimeve shtetërore qe nuk kanë lidhje me Censin dhe nga ana tjeter  përmes emisionesh tendencioze televizive  me pjesëmarrje ofiqarësh të lartë të shtetit dhe përfaqësues politikë pseudo-patriotik.

Krahas te tjerave, në treva të Korçës, por edhe Përmetit, Ersekës, Lunxhërisë, Myzeqesë, Pogradecit etj. vihet re edhe fenomeni i ushtrimit të ndikimit të qëllimshëm te regjistruesve ndaj qytetarëve të anketuar per konfondimin e tyre në pergjigjet për përkatesinë etnike.

 Në qendra të banuara dhe lagje qendrash urbane me prezencë të qënësishme të pjesëtarëve të minoritetit etnik grek që dëshirojnë të regjistrohen si të tillë, duke pasur si gjuhë amtare Greqishten dhe besim fetar Orthodhoksinë, konstatohet pezullim i paargumentuar i procesit me ndërprerje të prezencës së regjistruesve në terren.

Duke denoncuar në këtë komunikat si dhe në dy te mëparshmet ,shkeljet sistematike  në procesin e regjistrimit shprehim njëherësh opinionin që mbizotëron se edhe këtë herë  shteti synon manipulimin e rezultateve, duke shkelur legjislacionin  në fuqi dhe praktikat më të mira për të cilat është i angazhuar zyrtarisht në kuadrin e integrimit në BE.

Nga Zyra Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG OMONOIA

                                              Sarandë, më 13 Tetor 2023

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡ...

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 Ανακοίνωση  Τύπου

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΣΤΟΧΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

Ενώ προβήκαμε ως πολιτικός φορέας της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας σε δύο προηγούμενες δημόσιες καταγγελίες για τις αποκλείσεις απ’ τις διατάξεις του Νόμου για την Γενική Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών – Cens 2023, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη.

Επί το πλείστον σε αίτημα που κατά τον ενδεικνυόμενο τρόπο υποβάλαμε για συνάντηση με της αρμόδια Διευθύντρια της Στατιστικής Αρχής –INSTAT, υπάρχει άρνηση και υπεκφυγές με επίκληση το φόρτο του προγράμματος.

Παράλληλα με την αρνητική συμπεριφορά των υπαλλήλων που αποφεύγουν μεθοδευμένα να υποβάλουν στους πολίτες τα ευαίσθητα, προαιρετικά ερωτήματα για την εθνική καταγωγή, την μητρική γλώσσα και το θρήσκευμα, και να συλλέξουν τις απαντήσεις που αναφέρονται στο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, συνεχίζεται η εκβίαση της κοινής γνώμης. Τούτο γίνεται αφενός με προκλητικές πιέσεις των υπαλλήλων –απογραφέων, την παρουσία στο πεδίο αναρμοδίων στελεχών κρατικών υπηρεσιών και κυρίως μέσα από προκλητικές εκπομπές με τη συμμετοχή ανώτατων κρατικών αξιωματούχων και πολιτικών εκπροσώπων ακραίων ανθελληνικών σχημάτων.

Ειδικά σε περιοχές της Κορυτσάς, αλλά και Πρεμετής, Ερσέκας, Λητζουριάς, Μουζακιάς, Πόγραδετς κ.α.  παρατηρείται κυρίως η άσκηση αθέμιτης μεροληπτικής επιρροής στους ερωτηθέντες πολίτες υπέρ άλλης κατηγορίας μειονοτικής ομάδας, η οποία επί το πλείστον έχει αυθαίρετα κατοχυρωθεί. Σε κοινότητες και συνοικισμούς αστικών κέντρων με ουσιαστική παρουσία μελών της ΕΕΜ που επιδιώκουν να καταγραφούν ως τέτοιοι, έχοντας γλώσσα την Ελληνική και θρήσκευμα την Ορθοδοξία παρατηρείται ανερμήνευτη ατόνηση της διαδικασίας με διακοπή της παρουσίας των υπαλλήλων απογραφέων.

Καταγγέλλοντας τα φαινόμενα εκφράζουμε παράλληλα το εμπεδωμένο αίσθημα ότι για άλλη μια φορά η πολιτεία στοχεύει τη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, παραβιάζοντας κείμενη νομοθεσία αλλά κυρίως τις καλές πρακτικές στις οποίες δεσμεύεται στα πλαίσια των ενταξιακών διαδικασιών στην ΕΕ. 

Εκ του Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

 

Άγιοι Σαράντα,  13 Οκτωβρίου 2023

 

 

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

Komunikatë për Shtypin

 

VIJIM I SHKELJEVE NË PROCESIN E REGJISTRIMIT ME OBJEKTIV TË DREJTPËRDREJTË PJESËTARËT E MINORITETIT ETNIK GREK

Ndërkohë që si forum politik i Minoritetit Etnik Grek ndërmorrëm denoncimin me dy komunikime të mëparshme të devijimeve serioze nga dispozitat e Ligjit për Regjistrimin e Përgjithshëm të Popullsisë dhe Banesave – Cens 2023, për fat të keq konstatojmë se situata përkeqësohet. 

Për më tepër, kërkesa që parashtruam në mënyrë insistuese për takim me Drejtuesen e – INSTAT, ndeshi shmangie dhe refuzim me pretekst programin e ngarkuar.

Paralelisht me sjelljen antiligjore të regjistruesve që metodikisht nuk u drejtojnë qytetarëve pyetjet e rubrikave sensitive, për origjinën etnike, gjuhën amtare dhe besimin fetar, dhe nuk regjistrojnë përgjigjet respektive duke shkelur të drejtën themelore të vetëdeklarimit, vijon edhe bullizimi i opinionit publik. Dhe kjo kryhet nga njëra anë me presione provokuese të nëpunësve – regjistrues, prezencën në terren dhe pefshirjen në proces zyrtarësh të shërbimeve shtetërore qe nuk kanë lidhje me Censin dhe nga ana tjeter  përmes emisionesh tendencioze televizive  me pjesëmarrje ofiqarësh të lartë të shtetit dhe përfaqësues politikë pseudo-patriotik.

Krahas te tjerave, në treva të Korçës, por edhe Përmetit, Ersekës, Lunxhërisë, Myzeqesë, Pogradecit etj. vihet re edhe fenomeni i ushtrimit të ndikimit të qëllimshëm te regjistruesve ndaj qytetarëve të anketuar per konfondimin e tyre në pergjigjet për përkatesinë etnike.

 Në qendra të banuara dhe lagje qendrash urbane me prezencë të qënësishme të pjesëtarëve të minoritetit etnik grek që dëshirojnë të regjistrohen si të tillë, duke pasur si gjuhë amtare Greqishten dhe besim fetar Orthodhoksinë, konstatohet pezullim i paargumentuar i procesit me ndërprerje të prezencës së regjistruesve në terren.

Duke denoncuar në këtë komunikat si dhe në dy te mëparshmet ,shkeljet sistematike  në procesin e regjistrimit shprehim njëherësh opinionin që mbizotëron se edhe këtë herë  shteti synon manipulimin e rezultateve, duke shkelur legjislacionin  në fuqi dhe praktikat më të mira për të cilat është i angazhuar zyrtarisht në kuadrin e integrimit në BE.

Nga Zyra Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG OMONOIA

                                              Sarandë, më 13 Tetor 2023