Για να δείτε το καταστατικό της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ-ς  πατήστε εδώ:    Καταστατικό ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

Καταστατικό

 

Για να δείτε το καταστατικό της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ-ς  πατήστε εδώ:    Καταστατικό ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ