Η ΔΕΕΕΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ  Aγωνίζεται:

 1.  ώστε τα μέλη της να έχουν ίση αντιμετώπιση και ίδιες ευκαιρίες με όλους τους άλλους υπηκόους σε ότι αφορά κυρίως την πολιτική και οικονομική ζωή, την παιδεία, μόρφωση ,κατοικία και εργασία, καταγγέλοντας τυχόν περιπτώσεις κρατικής αυθαιρεσίας και διάκρισης εις βάρος των μελών της λόγω της ελληνικής τους καταγωγής.
 2.  για την διενέργεια μίας αξιόπιστης διαδικασίας και ειδικής αναφοράς στην απογραφή της ΕΕΜ με βάση των αυτοπροσδιορισμό.
 3.  για να αποδοθεί και πάλι η Ελληνική Εθνικότητα σε εκείνα τα μέλη της που για διάφορους λόγους κατά το παρελθόν τους έτυχε να αφαιρεθεί από το δικτατορικό καθεστώς.
 4.  να λειτουργούν και ξαναλειτουργήσουν τα σχολεία στην ελληνική γλώσσα , όχι μόνο στις περιοχές που λειτουργούσαν παλαιότερα , αλλά όπου υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τάξεων
 5. ώστε στα ελληνικά σχολεία και τάξεις για τους μαθητές ελληνικής καταγωγής , να διδάσκεται η ελληνική ιστορία και γεωγραφία, ο ελληνικός πολιτισμός και παράδοση με την απαίτηση ώστε και από τα αλβανικά σχολικά βιβλία να αφαιρεθεί κάθε τάση εθνικισμού ή μαθήματα που προσβάλλουν την ελληνική τους καταγωγή .
 6. ώστε τα μέλοι της Ε.Ε.Μ. να χρησιμοποιούν ελεύθερα , καθ’ιδίαν και δημοσίως τη μητρική τους γλώσσα , σε δημόσιους χώρους , στη διοίκηση , δικαστήρια κλπ . Στις ελληνικές περιοχές , σε ελληνικά χωριά και ελληνικές οικογένειες , να υπάρχουν δίγλωσσες επιγραφές , πινακίδες , διαφημιστικά κ.α. , στην ελληνική και αλβανική γλώσσα , όπως προβλέπεται απ'τις Διεθνείς Συμβάσεις και πρακτική στην Ευρώπη.
 7.  για τη διαφύλαξη και ανάπτυξη των παραδόσεων , ηθών και εθίμων και όλης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.
 8. για ουσιαστικές αλλαγές στην διαδικασία διαχείρισης , απόδοσης και κατοχύρωσης της ακίνητης περιουσίας των μελών της ΕΕΜ.
 9. και στηρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία , στις προσπάθειες της για την ανέγερση ναών , τη λειτουργία καθώς και τον αγώνα για την επιστροφή των εκκλησιαστικών περιουσιών.                                             
 10.  για τη διαφύλαξη και μεταλαμπάδευση των αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας . Αναγνωρίζει και εκτιμά τους αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία αντιφασιστικό αγώνα και την αντίσταση κατά της δικτατορίας
 11. για την αποκατάσταση των τοπωνυμίων που το δικτατορικό καθεστώς άλλαξε για να αλλοιώσει την ιστορία του τόπου .
 12. για τη δημιουργία δικών της μέσων μαζικής ενημέρωσης (τύπου , ραδιοτηλεόρασης κλπ ) και παράλληλα θα προσπαθήσει να πετύχει ώστε και τα λοιπά ΜΜΕ που λειτουργούν στην Αλβανία να διαθέτουν χρόνο για ξεχωριστά προγράμματα που αφορούν την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στη μητρική γλώσσα.
 13. για την ανάπτυξη στενών σχέσεων και πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ των μελλών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που ζουν σήμερα στην Αλβανία , καθώς και με τα μέλη της που μετανάστευσαν , ανεξαρτήτος χρόνου μετανάστευσης , με στόχο την ενεργοποίηση τους για την πρόδο του τόπου και την επιστροφή τους . Για καλύτερο συντονισμό ιδρύει παραρτήματα όπως στην Ελλάδα , Ευρώπη , Αμερική κ.α.
 14. για την ανάπτυξη και ενίσχυση της φιλίας και των καλών σχέσεων μεταξύ της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και του αλβανικού λαού όπως και μεταξύ των δύο γειτονικών λαών .
 15.  για τη συμμετοχή των μελών της στη δημόσια διοίκηση σε όλους τους τομείς.
 16. ώστε τα άτομα που ανήκουν στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα να εγκαθιδρύουν και να διατηρούν τα δικά τους εκπαιδευτικά , πολιτιστικά και θρησκευτικά ιδρύματα , οργανισμούς ή ενώσεις , οι οποίες θα λειτουργούν με εθελοντική οικονομική συνδρομή και άλλες συνεισφορές καθώς και με  δημόσια συνδρομή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
 17.  για να παραμέινει βασική αρχή η ανάπτυξη του επικοδομητικού διαλόγου της κριτικής και της ελεύθερης σκέψης προς την λήψη των αποφάσεων.
 18. στα πλαίσια του εκδημοκρατισμού της χώρας για περισσότερη αυτονομία στην τοπική αυτοδιοίκηση , δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες συμμετοχής των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση
 19.  για αυτόνομη , ανεξάρτητη απ τα αλβανικά κόμματα πολιτική εκπροσώπευση στο κοινοβούλιο . Στόχος να εξασφαλίσει την εκπροσώπευση του ελληνισμού ως ξεχωριστή πολιτική και εθνική οντότητα με στόχο την καλύτερη λύση των εθνικών του προβλημάτων
 20.  και στηρίζει  τα μέλη της που πολιτεύονται στην Ελλάδα και απανταχού στον κοσμο με διάφορα κόμματα , τηρώντας τις ίδιες αποστάσεις.
 21. και θα στηρίζει τη νέα γενιά , σε θέματα παιδείας  και εργασίας, ένταξής και συμμετοχής όπως στους  κόλπους της και στη δημόσια ζωή και διοίκηση .
 22. για έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και όχι μόνο .

Γιατί αγωνιζόμαστε

Η ΔΕΕΕΜ-ΟΜΟΝΟΙΑ  Aγωνίζεται:

 1.  ώστε τα μέλη της να έχουν ίση αντιμετώπιση και ίδιες ευκαιρίες με όλους τους άλλους υπηκόους σε ότι αφορά κυρίως την πολιτική και οικονομική ζωή, την παιδεία, μόρφωση ,κατοικία και εργασία, καταγγέλοντας τυχόν περιπτώσεις κρατικής αυθαιρεσίας και διάκρισης εις βάρος των μελών της λόγω της ελληνικής τους καταγωγής.
 2.  για την διενέργεια μίας αξιόπιστης διαδικασίας και ειδικής αναφοράς στην απογραφή της ΕΕΜ με βάση των αυτοπροσδιορισμό.
 3.  για να αποδοθεί και πάλι η Ελληνική Εθνικότητα σε εκείνα τα μέλη της που για διάφορους λόγους κατά το παρελθόν τους έτυχε να αφαιρεθεί από το δικτατορικό καθεστώς.
 4.  να λειτουργούν και ξαναλειτουργήσουν τα σχολεία στην ελληνική γλώσσα , όχι μόνο στις περιοχές που λειτουργούσαν παλαιότερα , αλλά όπου υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τάξεων
 5. ώστε στα ελληνικά σχολεία και τάξεις για τους μαθητές ελληνικής καταγωγής , να διδάσκεται η ελληνική ιστορία και γεωγραφία, ο ελληνικός πολιτισμός και παράδοση με την απαίτηση ώστε και από τα αλβανικά σχολικά βιβλία να αφαιρεθεί κάθε τάση εθνικισμού ή μαθήματα που προσβάλλουν την ελληνική τους καταγωγή .
 6. ώστε τα μέλοι της Ε.Ε.Μ. να χρησιμοποιούν ελεύθερα , καθ’ιδίαν και δημοσίως τη μητρική τους γλώσσα , σε δημόσιους χώρους , στη διοίκηση , δικαστήρια κλπ . Στις ελληνικές περιοχές , σε ελληνικά χωριά και ελληνικές οικογένειες , να υπάρχουν δίγλωσσες επιγραφές , πινακίδες , διαφημιστικά κ.α. , στην ελληνική και αλβανική γλώσσα , όπως προβλέπεται απ'τις Διεθνείς Συμβάσεις και πρακτική στην Ευρώπη.
 7.  για τη διαφύλαξη και ανάπτυξη των παραδόσεων , ηθών και εθίμων και όλης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.
 8. για ουσιαστικές αλλαγές στην διαδικασία διαχείρισης , απόδοσης και κατοχύρωσης της ακίνητης περιουσίας των μελών της ΕΕΜ.
 9. και στηρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία , στις προσπάθειες της για την ανέγερση ναών , τη λειτουργία καθώς και τον αγώνα για την επιστροφή των εκκλησιαστικών περιουσιών.                                             
 10.  για τη διαφύλαξη και μεταλαμπάδευση των αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας . Αναγνωρίζει και εκτιμά τους αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία αντιφασιστικό αγώνα και την αντίσταση κατά της δικτατορίας
 11. για την αποκατάσταση των τοπωνυμίων που το δικτατορικό καθεστώς άλλαξε για να αλλοιώσει την ιστορία του τόπου .
 12. για τη δημιουργία δικών της μέσων μαζικής ενημέρωσης (τύπου , ραδιοτηλεόρασης κλπ ) και παράλληλα θα προσπαθήσει να πετύχει ώστε και τα λοιπά ΜΜΕ που λειτουργούν στην Αλβανία να διαθέτουν χρόνο για ξεχωριστά προγράμματα που αφορούν την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στη μητρική γλώσσα.
 13. για την ανάπτυξη στενών σχέσεων και πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ των μελλών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που ζουν σήμερα στην Αλβανία , καθώς και με τα μέλη της που μετανάστευσαν , ανεξαρτήτος χρόνου μετανάστευσης , με στόχο την ενεργοποίηση τους για την πρόδο του τόπου και την επιστροφή τους . Για καλύτερο συντονισμό ιδρύει παραρτήματα όπως στην Ελλάδα , Ευρώπη , Αμερική κ.α.
 14. για την ανάπτυξη και ενίσχυση της φιλίας και των καλών σχέσεων μεταξύ της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και του αλβανικού λαού όπως και μεταξύ των δύο γειτονικών λαών .
 15.  για τη συμμετοχή των μελών της στη δημόσια διοίκηση σε όλους τους τομείς.
 16. ώστε τα άτομα που ανήκουν στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα να εγκαθιδρύουν και να διατηρούν τα δικά τους εκπαιδευτικά , πολιτιστικά και θρησκευτικά ιδρύματα , οργανισμούς ή ενώσεις , οι οποίες θα λειτουργούν με εθελοντική οικονομική συνδρομή και άλλες συνεισφορές καθώς και με  δημόσια συνδρομή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
 17.  για να παραμέινει βασική αρχή η ανάπτυξη του επικοδομητικού διαλόγου της κριτικής και της ελεύθερης σκέψης προς την λήψη των αποφάσεων.
 18. στα πλαίσια του εκδημοκρατισμού της χώρας για περισσότερη αυτονομία στην τοπική αυτοδιοίκηση , δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες συμμετοχής των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση
 19.  για αυτόνομη , ανεξάρτητη απ τα αλβανικά κόμματα πολιτική εκπροσώπευση στο κοινοβούλιο . Στόχος να εξασφαλίσει την εκπροσώπευση του ελληνισμού ως ξεχωριστή πολιτική και εθνική οντότητα με στόχο την καλύτερη λύση των εθνικών του προβλημάτων
 20.  και στηρίζει  τα μέλη της που πολιτεύονται στην Ελλάδα και απανταχού στον κοσμο με διάφορα κόμματα , τηρώντας τις ίδιες αποστάσεις.
 21. και θα στηρίζει τη νέα γενιά , σε θέματα παιδείας  και εργασίας, ένταξής και συμμετοχής όπως στους  κόλπους της και στη δημόσια ζωή και διοίκηση .
 22. για έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και όχι μόνο .