1. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΓΙΟΣ                           ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΜΑΚΑΣ                    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ                      ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 5. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ                    ΜΕΛΟΣ
 6. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                     ΜΕΛΟΣ
 7. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΟΣ            ΜΕΛΟΣ
 8. ΡΟΛΑΝΔΟΣ ΜΠΙΛΕΡΟΣ               ΜΕΛΟΣ
 9. ΦΡΕΝΤΗΣ ΜΠΕΛΕΡΗΣ                 ΜΕΛΟΣ
 10. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΟΥΛΕΣ                    ΜΕΛΟΣ
 11. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ              ΜΕΛΟΣ
 12. ΑΙΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                          ΜΕΛΟΣ
 13. ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΗΛΙΩΡΗ               ΜΕΛΟΣ
 14. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ                   ΜΕΛΟΣ
 15. ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΟΥ                              ΜΕΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΣ

Προεδρείο

 1. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΓΙΟΣ                           ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΜΑΚΑΣ                    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΙΟΥΚΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 4. ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ                      ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
 5. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΣΙΑΣ                    ΜΕΛΟΣ
 6. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                     ΜΕΛΟΣ
 7. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΟΣ            ΜΕΛΟΣ
 8. ΡΟΛΑΝΔΟΣ ΜΠΙΛΕΡΟΣ               ΜΕΛΟΣ
 9. ΦΡΕΝΤΗΣ ΜΠΕΛΕΡΗΣ                 ΜΕΛΟΣ
 10. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΟΥΛΕΣ                    ΜΕΛΟΣ
 11. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ              ΜΕΛΟΣ
 12. ΑΙΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                          ΜΕΛΟΣ
 13. ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΗΛΙΩΡΗ               ΜΕΛΟΣ
 14. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ                   ΜΕΛΟΣ
 15. ΑΝΝΑ ΤΣΙΜΟΥ                              ΜΕΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΣ