ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ pdf.   

2.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ pdf.  

3.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ pdf.  

4.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ pdf.

5.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ pdf.  

6.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ pdf.