ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

Πρόεδρος: Σωτήρης Κέντρος

Συντονιστής παραρτήματος Αγίων Σαράντα: Μάριος Κυριάζης

Συντονιστής παραρτήματος  Αργυροκάστρου: Γιώργος Γκότζιας

Συντονιστής παραρτήματος Αυλώνας: Ερβής Μίλε

Συντονιστής παραρτήματος Δελβίνου: Έλενα Παπαπάνου

Συντονιστής παραρτήματος Κορυτσάς: Ρωμίνα Γκίατα

Συντονιστής παραρτήματοςΤιράνων: Στέφανος Παππάς

Συντονιστής παραρτήματος  Χιμάρας: Κώστας Μπολάνος

Συντονιστής  Διασποράς: Κώστας Τζιώλλος

Νεολαία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

Πρόεδρος: Σωτήρης Κέντρος

Συντονιστής παραρτήματος Αγίων Σαράντα: Μάριος Κυριάζης

Συντονιστής παραρτήματος  Αργυροκάστρου: Γιώργος Γκότζιας

Συντονιστής παραρτήματος Αυλώνας: Ερβής Μίλε

Συντονιστής παραρτήματος Δελβίνου: Έλενα Παπαπάνου

Συντονιστής παραρτήματος Κορυτσάς: Ρωμίνα Γκίατα

Συντονιστής παραρτήματοςΤιράνων: Στέφανος Παππάς

Συντονιστής παραρτήματος  Χιμάρας: Κώστας Μπολάνος

Συντονιστής  Διασποράς: Κώστας Τζιώλλος