Την Κυριακή, 27 Μάη, το απόγευμα συνήλθε η 10η τακτική Συνδιάσκεψη του Παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Δέλβηνου. Πρόκειται για το Παράρτημα που συμπεριλαμβάνει Τ.Ο τόσο της ιστορικής κοινότητας των Ελλήνων στο κέντρο του Δήμου καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Φοινίκης και Μεσοποτάμου.

Συνδιάσκεψη ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Παράρτημα Δελβήνου 

 

Την Κυριακή, 27 Μάη, το απόγευμα συνήλθε η 10η τακτική Συνδιάσκεψη του Παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Δέλβηνου. Πρόκειται για το Παράρτημα που συμπεριλαμβάνει Τ.Ο τόσο της ιστορικής κοινότητας των Ελλήνων στο κέντρο του Δήμου καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Φοινίκης και Μεσοποτάμου.

Την έναρξη της Συνδιάσκεψης όπως και την εισήγηση για την κατάσταση των οργανωτικών δομών είχε η κα. Βαλεντίνη Μηλιώρη, καθηγήτρια Μαθηματικών. Η κα. Μηλιώρη επιφορτισμένη απ την Επιτροπή Διοργάνωσης της Συνδιάσκεψης της Οργάνωσης σήκωσε το φορτίο κάνοντας ουσιαστική εργασία ανάλυσης και ανασυγκρότησης των τοπικών οργανώσεων ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε όλο το εύρος του Παραρτήματος.

Στη Συνδιάσκεψη παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε με μακροσκελή ομιλία ο Πρόεδρος του ΚΕΑΔ και βουλευτής έδρας κ. Βαγγέλης Ντούλες. Μιλώντας σ αυτό το κρίσιμης σημασίας Παράρτημα ο κ. Ντούλες αναφέρθηκε στην κατάσταση την οποία διέρχεται η ΕΕΜ μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό τοπίο και ουκ ολίγες φορές μη φιλικό για τον Ελληνισμό περιβάλλον. Υπό το πρίσμα αυτό η συμμετοχή στελεχών και μελών στην προσπάθεια και τους αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αποτελεί αντίσταση αντάξια της ιστορίας μας αλλά και οδοδείκτη για το μέλλον και την προοπτική. Σήμερα όσο ποτέ, καθώς η ΟΜΟΝΟΙΑ και οι θέσεις της βάλλονται με πικίλους τρόπους, ουκ ολίγες φορές και από φίλια περιβάλλοντα, χρειάζεται υπομονή αλλά κυρίως επιμονή. Εκ των υστέρων επαληθεύονται πολλές απ τις καταγγελίες και διαμαρτυρίες της Οργάνωσης. Τούτο δεν πρέπει να είναι λόγος υπεροψίας αλλά απόδειξη ορίμανσης και στήριγμα για τη συνέχεια.

Έχοντας συνολική εικόνα των διεργασιών στο σύνολο των οργανώσεων εν όψει της Γενικής Συνδιάσκεψης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στις 9 Ιούνη, τοποθετήθηκε επίσης ο κ. Δημήτρης Μαλιούκης που προεδρεύει της Επιτροπής Διοργάνωσης. Η όλη συζήτηση την περίοδο αυτή αποδεικνύει απ τη μια την οργσνωτική ύπαρξη της Οργάνωσης σ ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο όπως επίσης ότι όντως η περίοδος και η αφορμή της Συνδιάσκεψης ενεργοποιεί μέλη και στελέχη και τα δεσμεύει εκ νέου στην ανάληψη νέων ευθυνών ώστε το μήνυμα της μάχιμης ΟΜΟΝΟΙΑΣ να αγγίζει όλο και περισσότερους συνέλληνες. Ο αγώνας στην ΟΜΟΝΟΙΑ δεν είναι αυτοσκοπός ή μέσο προβολής στελεχών. Είναι συμβολή με προσωπικές θυσίες στον αγώνα της ΕΕΜ στις ιστορικές πατρογονικές της εστίες.

Απ τις αρχιαιρεσίες που σύμφωνα με τους καταστατικούς ορισμούς διεξήχθησαν εξελέγει Πρόεδρος του Παραρτήματος ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Δέλβηνο, ο κ. Ρολάνδος Μπιλέρος, μέχρι πρότεινως Πρόεδρος των πργανώσεων της πόλης του Δελβήνου.

ΟΜΟΝΟΙΑ Παρά...

Συνδιάσκεψη ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Παράρτημα Δελβήνου 

 

Την Κυριακή, 27 Μάη, το απόγευμα συνήλθε η 10η τακτική Συνδιάσκεψη του Παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Δέλβηνου. Πρόκειται για το Παράρτημα που συμπεριλαμβάνει Τ.Ο τόσο της ιστορικής κοινότητας των Ελλήνων στο κέντρο του Δήμου καθώς και της ευρύτερης περιοχής της Φοινίκης και Μεσοποτάμου.

Την έναρξη της Συνδιάσκεψης όπως και την εισήγηση για την κατάσταση των οργανωτικών δομών είχε η κα. Βαλεντίνη Μηλιώρη, καθηγήτρια Μαθηματικών. Η κα. Μηλιώρη επιφορτισμένη απ την Επιτροπή Διοργάνωσης της Συνδιάσκεψης της Οργάνωσης σήκωσε το φορτίο κάνοντας ουσιαστική εργασία ανάλυσης και ανασυγκρότησης των τοπικών οργανώσεων ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε όλο το εύρος του Παραρτήματος.

Στη Συνδιάσκεψη παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε με μακροσκελή ομιλία ο Πρόεδρος του ΚΕΑΔ και βουλευτής έδρας κ. Βαγγέλης Ντούλες. Μιλώντας σ αυτό το κρίσιμης σημασίας Παράρτημα ο κ. Ντούλες αναφέρθηκε στην κατάσταση την οποία διέρχεται η ΕΕΜ μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό τοπίο και ουκ ολίγες φορές μη φιλικό για τον Ελληνισμό περιβάλλον. Υπό το πρίσμα αυτό η συμμετοχή στελεχών και μελών στην προσπάθεια και τους αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αποτελεί αντίσταση αντάξια της ιστορίας μας αλλά και οδοδείκτη για το μέλλον και την προοπτική. Σήμερα όσο ποτέ, καθώς η ΟΜΟΝΟΙΑ και οι θέσεις της βάλλονται με πικίλους τρόπους, ουκ ολίγες φορές και από φίλια περιβάλλοντα, χρειάζεται υπομονή αλλά κυρίως επιμονή. Εκ των υστέρων επαληθεύονται πολλές απ τις καταγγελίες και διαμαρτυρίες της Οργάνωσης. Τούτο δεν πρέπει να είναι λόγος υπεροψίας αλλά απόδειξη ορίμανσης και στήριγμα για τη συνέχεια.

Έχοντας συνολική εικόνα των διεργασιών στο σύνολο των οργανώσεων εν όψει της Γενικής Συνδιάσκεψης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στις 9 Ιούνη, τοποθετήθηκε επίσης ο κ. Δημήτρης Μαλιούκης που προεδρεύει της Επιτροπής Διοργάνωσης. Η όλη συζήτηση την περίοδο αυτή αποδεικνύει απ τη μια την οργσνωτική ύπαρξη της Οργάνωσης σ ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο όπως επίσης ότι όντως η περίοδος και η αφορμή της Συνδιάσκεψης ενεργοποιεί μέλη και στελέχη και τα δεσμεύει εκ νέου στην ανάληψη νέων ευθυνών ώστε το μήνυμα της μάχιμης ΟΜΟΝΟΙΑΣ να αγγίζει όλο και περισσότερους συνέλληνες. Ο αγώνας στην ΟΜΟΝΟΙΑ δεν είναι αυτοσκοπός ή μέσο προβολής στελεχών. Είναι συμβολή με προσωπικές θυσίες στον αγώνα της ΕΕΜ στις ιστορικές πατρογονικές της εστίες.

Απ τις αρχιαιρεσίες που σύμφωνα με τους καταστατικούς ορισμούς διεξήχθησαν εξελέγει Πρόεδρος του Παραρτήματος ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Δέλβηνο, ο κ. Ρολάνδος Μπιλέρος, μέχρι πρότεινως Πρόεδρος των πργανώσεων της πόλης του Δελβήνου.