ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ  – ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 Άγιοι Σαράντα, 27 Ιουλίου 2023

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Υπό δίωξη η Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Πίσω απ’ τις δικονομικές μεθοδεύσεις για την καθεστωτική  απόρριψη  της ετυμηγορίας του λαού της Χιμάρας είναι ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

 

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της παράνομης σύλληψης, παρατεταμένης προσχηματικής προφυλάκισης και στέρησης ατομικών πολιτικών δικαιωμάτων του εκλεγμένου Δημάρχου της Χιμάρας, αποτελούν προφανή κατάχρηση νομότυπων διαδικασιών. Που εν τούτοις στο βάθος αποτελούν απολύτως παρανομίες.

Με στόχο επίσης ξεκάθαρο. Την απόρριψη χάριν συμφερόντων, νοοτροπίας και αυταρχικής αντίληψης του καθεστώτος περί τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, της λαϊκής ετυμηγορίας της κοινωνίας της Χιμάρας. Και παράλληλα παραβιάζοντας προφανώς αρχές και της τοπικής αυτονομίας όπως κατοχυρώνεται απ’ το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η απόφαση και του Ανώτερου Δικαστηρίου της Αλβανίας να μην επιβάλει πιο ομαλό καθεστώς ασφαλιστικών μέτρων εις όφελος του Δημάρχου της Χιμάρας καταδεικνύει αφενός μεν την υποταγή στις βουλές της πολιτικής εξουσίας του δικαστικού συστήματος κι αφετέρου την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να εκτροχιάσει τις διαδικασίες ανάληψης των καθηκόντων του Δημάρχου από πλευράς του δικαιούχου χάριν λαϊκής βουλής, Φρέντη Μπελέρη.

Άλλες παράμετροι καταμαρτυρούν ότι η επικρατούσα κατάσταση για τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ακολουθεί τροχιά επιδείνωσης. Που επιφανειακά μπορεί να αφορά σε παραμέτρους μη ομαλής δημοκρατικής λειτουργίας και αυταρχικής προσέγγισης απ’ τα Τίρανα. Στο βάθος όμως στοχεύουν την ίδια την ύπαρξη υπό συνθήκες εθνικής αξιοπρέπειας της ΕΕΜ.

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα όπως επισημαίνουμε συνεχώς βρίσκεται τουλάχιστον υπό καθεστώς δίωξης και μάλλον αφανισμού.

Για την αποτροπή της κατάστασης απαιτούνται ενέργειες και πρωτοβουλίες που δεν είναι απλά κατοχυρωμένες από τις καλύτερες Ευρωπαϊκές πρακτικές αλλά και από νομικά εργαλεία που επιβάλλεται να τα υπομιμνήσουν δεόντως οι αρμόδιοι.  

Εκφράζοντας την αυτόνομη πολιτική της ΕΕΜ επιμένουμε τόσο στην αξίωση ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η νόμιμη κατάσταση στη Χιμάρα όσο και να εκδηλωθεί συνολική προσέγγιση σε ζητήματα που άπτονται της προοπτικής στα πάτρια εδάφη της γηγενούς μας Ελληνικής κοινότητας.

 

Εκ του Γραφείου Τύπου κι Επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK MINORITETIT ETNIK GREK  – OMONOIA

                 

Sarandë, më 27 Korrik 2023

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

 

Lënda: Nën regjim persekutimi Minoriteti Etnik Helen. Pas kuintave në procedura gjoja juridiksionale me synim refuzimin e  vullnetit sovran të popullit të Himarës është vetë Kryeministri Edi Rama.

 

Zhvillimet lidhur me çështjen e arrestimit ilegal, paraburgimit të tërzgjatur preteksional dhe refuzimit të të drejtave civile individuale të Kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës, përbëjnë qartazi abuzim me gjoja  procese formalisht ligjore. Që ndërkaq dhe në thelbin më të thellë përbëjnë paligjshmëri absolute.

Me synym gjithashtu shumë të qartë. Refuzimin, për hi rtë interesave, mentalitetit dhe koshiencës arrogante të regjimit përreth Kryeministrit Edi Rama, të vetë vullnetit popullor të komunitetit të Himarës. Dhe paralelisht duke abuzuar haptazi me parimet e Autonomisë Lokale sikundër sanksionohet ajo nga Këshilli i Europës.  

Vendimi edhe i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë për të imponuar një regjim më të zbutur të masave të sigurisë paragjykimit në favor të Kryetarit Bashkisë së Himarës, tregon nga njëra anë nënshtrimin e plotë në dëshirat e pushtetit politik të sistemit të drejtësisë dhe nga ana tjetër këmbënguljen absurde të Qeverisë për të devijuar plotësisht procedurat e marrjes së detyrës së Kryetarit të Bashkisë nga ana e atij që për hir të vullnetit sovran e gëzon të drejtën, z. Fredi Beleri.

Të tjerë parametra faktojnë se situata mbizotëruese për pjesëtarët e Minoritetit Etnik Grek ndjek orbitë rënduese. E cila sipërfaqësisht ndoshta lidhet me dimensione të funksionimit jo normal demokratik dhe qasjes autokratike nga ana e Tiranës. Ndërkaq që në thellësinë thelbësore synon vetë ekzistencën në kushte të dinjitetit nacional të Minoritetit Etnik Grek.

Minoriteti Etnik Grek sikundër kemi theksuar në vijimësi ndodhet të paktën nën regjim persekutimi dhe madje shfarrosjeje.

Për të transformuar situatën kërkohen veprime dhe inisiativa që jo vetëm janë të saksionuara dhe bazuara në praktikat më të mira Europiane por mbështeten edhe nga instrumenta juridike që në mënyrë imponjuese duhet të sillen në vëmendje në mënyrën adekuate nga ana e instancave kompetente.

Duke interpretuar politikën autonome të MEG këmbëngulim si në pretendimin e justifikuar për rehabilitimin e menjëhershëm dhe pa ekuivok në Himarë si edhe që të manifestohet qasje e integruar në problematika që i referohen perspektivës në vatrat amtare të komunitetit tonë autokton, Helenik.

 

Nga Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ  – ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 Άγιοι Σαράντα, 27 Ιουλίου 2023

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Υπό δίωξη η Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Πίσω απ’ τις δικονομικές μεθοδεύσεις για την καθεστωτική  απόρριψη  της ετυμηγορίας του λαού της Χιμάρας είναι ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

 

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της παράνομης σύλληψης, παρατεταμένης προσχηματικής προφυλάκισης και στέρησης ατομικών πολιτικών δικαιωμάτων του εκλεγμένου Δημάρχου της Χιμάρας, αποτελούν προφανή κατάχρηση νομότυπων διαδικασιών. Που εν τούτοις στο βάθος αποτελούν απολύτως παρανομίες.

Με στόχο επίσης ξεκάθαρο. Την απόρριψη χάριν συμφερόντων, νοοτροπίας και αυταρχικής αντίληψης του καθεστώτος περί τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, της λαϊκής ετυμηγορίας της κοινωνίας της Χιμάρας. Και παράλληλα παραβιάζοντας προφανώς αρχές και της τοπικής αυτονομίας όπως κατοχυρώνεται απ’ το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η απόφαση και του Ανώτερου Δικαστηρίου της Αλβανίας να μην επιβάλει πιο ομαλό καθεστώς ασφαλιστικών μέτρων εις όφελος του Δημάρχου της Χιμάρας καταδεικνύει αφενός μεν την υποταγή στις βουλές της πολιτικής εξουσίας του δικαστικού συστήματος κι αφετέρου την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να εκτροχιάσει τις διαδικασίες ανάληψης των καθηκόντων του Δημάρχου από πλευράς του δικαιούχου χάριν λαϊκής βουλής, Φρέντη Μπελέρη.

Άλλες παράμετροι καταμαρτυρούν ότι η επικρατούσα κατάσταση για τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ακολουθεί τροχιά επιδείνωσης. Που επιφανειακά μπορεί να αφορά σε παραμέτρους μη ομαλής δημοκρατικής λειτουργίας και αυταρχικής προσέγγισης απ’ τα Τίρανα. Στο βάθος όμως στοχεύουν την ίδια την ύπαρξη υπό συνθήκες εθνικής αξιοπρέπειας της ΕΕΜ.

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα όπως επισημαίνουμε συνεχώς βρίσκεται τουλάχιστον υπό καθεστώς δίωξης και μάλλον αφανισμού.

Για την αποτροπή της κατάστασης απαιτούνται ενέργειες και πρωτοβουλίες που δεν είναι απλά κατοχυρωμένες από τις καλύτερες Ευρωπαϊκές πρακτικές αλλά και από νομικά εργαλεία που επιβάλλεται να τα υπομιμνήσουν δεόντως οι αρμόδιοι.  

Εκφράζοντας την αυτόνομη πολιτική της ΕΕΜ επιμένουμε τόσο στην αξίωση ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η νόμιμη κατάσταση στη Χιμάρα όσο και να εκδηλωθεί συνολική προσέγγιση σε ζητήματα που άπτονται της προοπτικής στα πάτρια εδάφη της γηγενούς μας Ελληνικής κοινότητας.

 

Εκ του Γραφείου Τύπου κι Επικοινωνίας

 

 

 

 

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK MINORITETIT ETNIK GREK  – OMONOIA

                 

Sarandë, më 27 Korrik 2023

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

 

Lënda: Nën regjim persekutimi Minoriteti Etnik Helen. Pas kuintave në procedura gjoja juridiksionale me synim refuzimin e  vullnetit sovran të popullit të Himarës është vetë Kryeministri Edi Rama.

 

Zhvillimet lidhur me çështjen e arrestimit ilegal, paraburgimit të tërzgjatur preteksional dhe refuzimit të të drejtave civile individuale të Kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës, përbëjnë qartazi abuzim me gjoja  procese formalisht ligjore. Që ndërkaq dhe në thelbin më të thellë përbëjnë paligjshmëri absolute.

Me synym gjithashtu shumë të qartë. Refuzimin, për hi rtë interesave, mentalitetit dhe koshiencës arrogante të regjimit përreth Kryeministrit Edi Rama, të vetë vullnetit popullor të komunitetit të Himarës. Dhe paralelisht duke abuzuar haptazi me parimet e Autonomisë Lokale sikundër sanksionohet ajo nga Këshilli i Europës.  

Vendimi edhe i Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë për të imponuar një regjim më të zbutur të masave të sigurisë paragjykimit në favor të Kryetarit Bashkisë së Himarës, tregon nga njëra anë nënshtrimin e plotë në dëshirat e pushtetit politik të sistemit të drejtësisë dhe nga ana tjetër këmbënguljen absurde të Qeverisë për të devijuar plotësisht procedurat e marrjes së detyrës së Kryetarit të Bashkisë nga ana e atij që për hir të vullnetit sovran e gëzon të drejtën, z. Fredi Beleri.

Të tjerë parametra faktojnë se situata mbizotëruese për pjesëtarët e Minoritetit Etnik Grek ndjek orbitë rënduese. E cila sipërfaqësisht ndoshta lidhet me dimensione të funksionimit jo normal demokratik dhe qasjes autokratike nga ana e Tiranës. Ndërkaq që në thellësinë thelbësore synon vetë ekzistencën në kushte të dinjitetit nacional të Minoritetit Etnik Grek.

Minoriteti Etnik Grek sikundër kemi theksuar në vijimësi ndodhet të paktën nën regjim persekutimi dhe madje shfarrosjeje.

Për të transformuar situatën kërkohen veprime dhe inisiativa që jo vetëm janë të saksionuara dhe bazuara në praktikat më të mira Europiane por mbështeten edhe nga instrumenta juridike që në mënyrë imponjuese duhet të sillen në vëmendje në mënyrën adekuate nga ana e instancave kompetente.

Duke interpretuar politikën autonome të MEG këmbëngulim si në pretendimin e justifikuar për rehabilitimin e menjëhershëm dhe pa ekuivok në Himarë si edhe që të manifestohet qasje e integruar në problematika që i referohen perspektivës në vatrat amtare të komunitetit tonë autokton, Helenik.

 

Nga Zyra e Shtypit dhe Komunikimit