Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με πρόσφατη ανάρτηση στο διαδίκτυο και με αναφορά στο Παράρτημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην Κορυτσά.

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

Παράρτημα Κορυτσάς

 

 

 

 

Κορυτσά, στις 5 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση Τύπου

 

Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με πρόσφατη ανάρτηση στο διαδίκτυο και με αναφορά στο Παράρτημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην Κορυτσά.

Προσφάτως ο κ. Γρηγόρης Καραμέλιος (ή με την υπογραφή του) κυκλοφόρησε κείμενο το οποίο χρήζει διευκρινήσεων.

Πρώτον και ουσιαστικό ο εν λόγω κύριος δεν είναι Πρόεδρος του Παραρτήματος Κορυτσάς όπως ισχυρίζεται. Από ενάμιση και πλέον χρόνο για τους λόγους που τότε έγιναν γνωστοί σε όλες της δομές της Οργάνωσης και σύμφωνα με τις καταστατικές αποφάσεις των αρμοδίων φορέων της έπαψε να είναι έχει οποιαδήποτε θέση στα όργανα της.

Επειδή ο άνδρας απ’ τα έργα του κρίνεται και όχι απ’ τα λόγια ακούγονται τόσο αστεία τα όσα προσπαθεί να μας πει στο κείμενο αυτό. Παράδειγμα προς αποφυγή είναι ο εν λόγω κύριος σε ότι αφορά στη συμβολή για ενότητα και ομοψυχία. Εξ άλλου η ανυπακοή σε συλλογικές αποφάσεις πολιτικής συνοχής είναι και ο λόγος για την αποπομπή του.

Κενές περιεχομένου ηθικολογίες σε άλλα περιβάλλοντα. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πολύ καλά το κατά καιρό πολιτεύεσαι του κ. Καραμέλιου. Ας μην συνεχίσουμε άλλο με επιχειρήματα. Παράκληση, όμως, ώστε στο αδιέξοδο που προσωπικά έχει οδηγηθεί και στην αδυναμία να δικαιολογήσει πράξεις του στο παρελθόν και πιο πρόσφατα, ας μην διεγείρει άστοχα την κοινή γνώμη της ΕΕΜ. Εκτός και αν ακριβώς αυτός είναι ο στόχος του.

 

Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής

Παραρτήματος της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ στην Κορυτσά

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙ...

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

Παράρτημα Κορυτσάς

 

 

 

 

Κορυτσά, στις 5 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση Τύπου

 

Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με πρόσφατη ανάρτηση στο διαδίκτυο και με αναφορά στο Παράρτημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην Κορυτσά.

Προσφάτως ο κ. Γρηγόρης Καραμέλιος (ή με την υπογραφή του) κυκλοφόρησε κείμενο το οποίο χρήζει διευκρινήσεων.

Πρώτον και ουσιαστικό ο εν λόγω κύριος δεν είναι Πρόεδρος του Παραρτήματος Κορυτσάς όπως ισχυρίζεται. Από ενάμιση και πλέον χρόνο για τους λόγους που τότε έγιναν γνωστοί σε όλες της δομές της Οργάνωσης και σύμφωνα με τις καταστατικές αποφάσεις των αρμοδίων φορέων της έπαψε να είναι έχει οποιαδήποτε θέση στα όργανα της.

Επειδή ο άνδρας απ’ τα έργα του κρίνεται και όχι απ’ τα λόγια ακούγονται τόσο αστεία τα όσα προσπαθεί να μας πει στο κείμενο αυτό. Παράδειγμα προς αποφυγή είναι ο εν λόγω κύριος σε ότι αφορά στη συμβολή για ενότητα και ομοψυχία. Εξ άλλου η ανυπακοή σε συλλογικές αποφάσεις πολιτικής συνοχής είναι και ο λόγος για την αποπομπή του.

Κενές περιεχομένου ηθικολογίες σε άλλα περιβάλλοντα. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν πολύ καλά το κατά καιρό πολιτεύεσαι του κ. Καραμέλιου. Ας μην συνεχίσουμε άλλο με επιχειρήματα. Παράκληση, όμως, ώστε στο αδιέξοδο που προσωπικά έχει οδηγηθεί και στην αδυναμία να δικαιολογήσει πράξεις του στο παρελθόν και πιο πρόσφατα, ας μην διεγείρει άστοχα την κοινή γνώμη της ΕΕΜ. Εκτός και αν ακριβώς αυτός είναι ο στόχος του.

 

Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής

Παραρτήματος της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ στην Κορυτσά