Διευκρίνιση αναφορικά με την ατομική απόφαση του στελέχους Γρηγόρη Καραμέλιου, όπως αποδεχτεί αξίωμα βουλευτή του Κοινοβουλίου της Αλβανίας.

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

 

Αγ. Σαράντα, στις 6 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Διευκρίνιση αναφορικά με την ατομική απόφαση του στελέχους Γρηγόρη Καραμέλιου, όπως αποδεχτεί αξίωμα βουλευτή του Κοινοβουλίου της Αλβανίας.

Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αθέμιτη σύγχυση αναφορικά με την προσωπική επιλογή και την ατομική απόφαση του στελέχους της Οργάνωσης, κ. Γρηγόρη Καραμέλιου, όπως αποδεχτεί θέση βουλευτού λίστας του Δημοκρατικού Κόμματος διευκρινίζουμε ότι προς τούτο καμιά συγκατάθεση υπήρξε από πλευράς των θεσμικών οργάνων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Πρόκειται για προσωπική απόφαση και ανάλογες είναι και οι πολιτικές ευθύνες.

Η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, συμμεριζόμενη και στηρίζοντας τις πολιτικές αποφάσεις ΚΕΑΔ όπως αυτές εκφράζονται απ’ τον Πρόεδρο του, θεωρεί ότι η παραίτηση απ’ τα βουλευτικά αξιώματα των μελών του Κοινοβουλίου της αντιπολίτευσης αποτελεί πράγματι πολύ σοβαρή πολιτική πράξη, εν τούτοις όμως απαραίτητη, όπως αποκατασταθεί η πολιτική τάξη και η ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρα. Ως ΕΕΜ έχουμε ουσιαστικούς λόγους να βρισκόμαστε στην πλευρά της κοινωνίας που αναζητά βελτιώσεις στον τρόπο διακυβέρνησης, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της φτώχειας και κυρίως την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων που ανοίγουν το δρόμο στις ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας στην ΕΕ. 

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας 

 

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

 

 

Sarandë, më 6 Mars 2019 

 

Tema: Sqarim lidhur me vendimin individual të anëtarit tonë të zgjedhur në forumet drejtuese të Organizates, z. Grigor Karamelo, për të pranuar mandatin e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.

 

 Me qëllim shmangien e çfarëdo pështjellimi të padëshiruar në referencë të zgjedhjes personale dhe vendimit individual të anëtarit tonë të zgjedhur në forumet drejtuese të Organizatës, z. Grigor Karamelo, për të pranuar pozicionin e deputetit të listës së Partisë Demokratike, sqarojmë se për këtë nuk pati dhe nuk ka asnjë dakordësi miratuese nga ana e organeve institucionale të OMONOIA-s.

 

Bëhet fjalë për një vendim individual dhe respektive janë edhe konsekuencat dhe përgjegjësitë politike.

 

BDMEG OMONOIA, duke miratuar dhe mbështetur vendimet politike të PBDNJ-së, sikundër ato shprehen nga Kryetari i saj, çmon se heqja dorë nga mandatet parlamentare të anëtarëve të Kuvendit të opozitës, përbën me të vërtetë një akt politik tejet serioz, por ndërkaq, adekuat me synim rehabilitimin e rendit politik  dhe funksionimit normal të procesit të demokracisë në vend. Si Minoritet Etnik Grek kemi arsye thelbësore të jemi në atë anë të shoqërisë që kërkon përmirësime esenciale të mënyrës së të ushtruarit të qeverisjes, mirëfunksionimin e drejtësisë, luftimin e varfërisë dhe kryesisht përshpejtimin e reformave që hapin rrugën e procedurave integruese të Shqipërisë në BE.

 

Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG OMONOIA

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙ...

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

 

Αγ. Σαράντα, στις 6 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Διευκρίνιση αναφορικά με την ατομική απόφαση του στελέχους Γρηγόρη Καραμέλιου, όπως αποδεχτεί αξίωμα βουλευτή του Κοινοβουλίου της Αλβανίας.

Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αθέμιτη σύγχυση αναφορικά με την προσωπική επιλογή και την ατομική απόφαση του στελέχους της Οργάνωσης, κ. Γρηγόρη Καραμέλιου, όπως αποδεχτεί θέση βουλευτού λίστας του Δημοκρατικού Κόμματος διευκρινίζουμε ότι προς τούτο καμιά συγκατάθεση υπήρξε από πλευράς των θεσμικών οργάνων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Πρόκειται για προσωπική απόφαση και ανάλογες είναι και οι πολιτικές ευθύνες.

Η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ, συμμεριζόμενη και στηρίζοντας τις πολιτικές αποφάσεις ΚΕΑΔ όπως αυτές εκφράζονται απ’ τον Πρόεδρο του, θεωρεί ότι η παραίτηση απ’ τα βουλευτικά αξιώματα των μελών του Κοινοβουλίου της αντιπολίτευσης αποτελεί πράγματι πολύ σοβαρή πολιτική πράξη, εν τούτοις όμως απαραίτητη, όπως αποκατασταθεί η πολιτική τάξη και η ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρα. Ως ΕΕΜ έχουμε ουσιαστικούς λόγους να βρισκόμαστε στην πλευρά της κοινωνίας που αναζητά βελτιώσεις στον τρόπο διακυβέρνησης, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της φτώχειας και κυρίως την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων που ανοίγουν το δρόμο στις ενταξιακές διαδικασίες της Αλβανίας στην ΕΕ. 

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας 

 

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

 

 

Sarandë, më 6 Mars 2019 

 

Tema: Sqarim lidhur me vendimin individual të anëtarit tonë të zgjedhur në forumet drejtuese të Organizates, z. Grigor Karamelo, për të pranuar mandatin e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.

 

 Me qëllim shmangien e çfarëdo pështjellimi të padëshiruar në referencë të zgjedhjes personale dhe vendimit individual të anëtarit tonë të zgjedhur në forumet drejtuese të Organizatës, z. Grigor Karamelo, për të pranuar pozicionin e deputetit të listës së Partisë Demokratike, sqarojmë se për këtë nuk pati dhe nuk ka asnjë dakordësi miratuese nga ana e organeve institucionale të OMONOIA-s.

 

Bëhet fjalë për një vendim individual dhe respektive janë edhe konsekuencat dhe përgjegjësitë politike.

 

BDMEG OMONOIA, duke miratuar dhe mbështetur vendimet politike të PBDNJ-së, sikundër ato shprehen nga Kryetari i saj, çmon se heqja dorë nga mandatet parlamentare të anëtarëve të Kuvendit të opozitës, përbën me të vërtetë një akt politik tejet serioz, por ndërkaq, adekuat me synim rehabilitimin e rendit politik  dhe funksionimit normal të procesit të demokracisë në vend. Si Minoritet Etnik Grek kemi arsye thelbësore të jemi në atë anë të shoqërisë që kërkon përmirësime esenciale të mënyrës së të ushtruarit të qeverisjes, mirëfunksionimin e drejtësisë, luftimin e varfërisë dhe kryesisht përshpejtimin e reformave që hapin rrugën e procedurave integruese të Shqipërisë në BE.

 

Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG OMONOIA