Θέμα: Ανάρμοστα με τα πρότυπα του υγιούς κοινοβουλευτισμού και τις αξίες του πολιτικού πολιτισμού της ΕΕ το εθνικιστικό παραλήρημα στην Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής της Αλβανίας.

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Άγιοι  Σαράντα, 21 Ιουνίου 2022

 

Θέμα: Ανάρμοστα με τα πρότυπα του υγιούς κοινοβουλευτισμού και τις αξίες του πολιτικού πολιτισμού της ΕΕ το εθνικιστικό παραλήρημα στην Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής της Αλβανίας.

 

Η Δημοκρατική Ένωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας καταδικάζει δημόσια και προειδοποιεί για τις συνέπειες ενεργειών όπως οι χθεσινές εκδηλώσεις  φανατισμού, ανθελληνισμού, καλλιέργειας διεθνοτικού μίσους και προφανώς αντίθετες με τις πραγματικές ανάγκες για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Υπόλογοι είναι τόσο οι διοργανωτές, πολιτικά σχήματα και οργανώσεις δημοσίως γνωστά από που παρακινούνται και χρηματοδοτούνται, αλλά ταυτόχρονα και οι ιθύνοντες φορείς του Κοινοβουλίου. Η παραχώρηση της Αίθουσας συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής της Αλβανίας καθώς και οι αναρτήσεις στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στο όνομα της, μάλλον μαρτυρούν την απόσταση μεταξύ ρητορικής περί των δυνατοτήτων ανάπτυξης των διακρατικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και δεύτερων σκέψεων που εμπνέονται από τον εθνικισμό και την μισαλλοδοξία.

Τόσο το συγκεκριμένο παραλήρημα όσα και σχεδιάζονται να ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες προφανώς είναι η χειρότερη υπηρεσία στις ανάγκες που πραγματικά έχει η περιοχή, η Αλβανική κοινωνία που προσδοκάτον εξευρωπαϊσμό και χειραφέτηση του δημοσίου βίου.

Τα πραγματικά αισθήματα του Ελληνικού λαού, του συνόλου του Ελληνισμού είναι γνωστά πλέον στον κάθε πολίτη και οικογένεια της Αλβανίας που είναι σε καθημερινή επικοινωνία και που συμβάλει στην βελτίωση του οικονομικού, μορφωτικού κι εκπαιδευτικού επιπέδου τους. Όποιος περί του αντιθέτου ισχυρίζεται καπηλεύεται την ιστορία και αρνείται την πραγματικότητα.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Επικοινωνίας

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

 

 

 

Sarandë, më 21 Qershor 2022

 

 

 

Tema: Të papajtueshme me standartet e parlamentarizmit të shëndetshëm dhe vlerat e civilizimit politik të BE rrëshqitja nacionaliste në Sallën e Seancave Plenare të Kuvendit të Shqipërisë.   

  

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek dënon publikisht dhe paralajmëron për pasojat e akteve si ato manifestimet e ditës së djeshme të fanatizmit, antihelenizmit, kultivimit të urrejtjes ndëretnike dhe natyrisht në kundërshtim të plotë me nevojat reale për paqe dhe stabilitet në rajon.

 

Përgjegjës janë si organizatorët që janë formacione politike dhe organizata publikisht të njohura nga nxiten dhe financohen, por njëherësh edhe autoritetet e ngarkuara nga ligji dhe kompetenca për mbarëvajtjen e Parlamentit. Vënia në dispozicion e Sallës së Seancave Plenare të Kuvendit të Shqipërisë si edhe publiciteti në mjetet digjitale të informacionit të atashuara në emër të tij, dëshmojnë madje distancën mes retorikës mbi mundësitë e zhvillimit të marrëdhënieve ndërshtetërore mes Greqisë dhe Shqipërisë dhe mendimesh të dyta që frymëzohen nga nacionalizmi dhe urrejtja ndëretnike.

 

Si kjo shkarje edhe ato që planifikohen të vijojnë ditët në vazhdim natyrisht që përbëjnë shërbimin më të keq ndaj nevojave që realisht ka rajoni ynë, shoqëria Shqiptare që aspiron evropianizimin dhe emancipimin e jetës publike.

 

Ndjenjat reale të popullit Grek, të Helenizmit mbarë i njeh tashmë çdo shqiptar dhe qelizë familjare në komunikim të përditshëm dhe kontribues në përmirësimin e nivelit ekonomik, kulturor dhe arsimor. Kushdo që përpiqet në pretendimin e së kundërtës është spekulant ndaj historisë dhe mohues i realitetit.

Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

BDMEGΟΜΟΝΟΙΑ

 

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙ...

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Άγιοι  Σαράντα, 21 Ιουνίου 2022

 

Θέμα: Ανάρμοστα με τα πρότυπα του υγιούς κοινοβουλευτισμού και τις αξίες του πολιτικού πολιτισμού της ΕΕ το εθνικιστικό παραλήρημα στην Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής της Αλβανίας.

 

Η Δημοκρατική Ένωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας καταδικάζει δημόσια και προειδοποιεί για τις συνέπειες ενεργειών όπως οι χθεσινές εκδηλώσεις  φανατισμού, ανθελληνισμού, καλλιέργειας διεθνοτικού μίσους και προφανώς αντίθετες με τις πραγματικές ανάγκες για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Υπόλογοι είναι τόσο οι διοργανωτές, πολιτικά σχήματα και οργανώσεις δημοσίως γνωστά από που παρακινούνται και χρηματοδοτούνται, αλλά ταυτόχρονα και οι ιθύνοντες φορείς του Κοινοβουλίου. Η παραχώρηση της Αίθουσας συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής της Αλβανίας καθώς και οι αναρτήσεις στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης στο όνομα της, μάλλον μαρτυρούν την απόσταση μεταξύ ρητορικής περί των δυνατοτήτων ανάπτυξης των διακρατικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και δεύτερων σκέψεων που εμπνέονται από τον εθνικισμό και την μισαλλοδοξία.

Τόσο το συγκεκριμένο παραλήρημα όσα και σχεδιάζονται να ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες προφανώς είναι η χειρότερη υπηρεσία στις ανάγκες που πραγματικά έχει η περιοχή, η Αλβανική κοινωνία που προσδοκάτον εξευρωπαϊσμό και χειραφέτηση του δημοσίου βίου.

Τα πραγματικά αισθήματα του Ελληνικού λαού, του συνόλου του Ελληνισμού είναι γνωστά πλέον στον κάθε πολίτη και οικογένεια της Αλβανίας που είναι σε καθημερινή επικοινωνία και που συμβάλει στην βελτίωση του οικονομικού, μορφωτικού κι εκπαιδευτικού επιπέδου τους. Όποιος περί του αντιθέτου ισχυρίζεται καπηλεύεται την ιστορία και αρνείται την πραγματικότητα.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Επικοινωνίας

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

 

 

 

Sarandë, më 21 Qershor 2022

 

 

 

Tema: Të papajtueshme me standartet e parlamentarizmit të shëndetshëm dhe vlerat e civilizimit politik të BE rrëshqitja nacionaliste në Sallën e Seancave Plenare të Kuvendit të Shqipërisë.   

  

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek dënon publikisht dhe paralajmëron për pasojat e akteve si ato manifestimet e ditës së djeshme të fanatizmit, antihelenizmit, kultivimit të urrejtjes ndëretnike dhe natyrisht në kundërshtim të plotë me nevojat reale për paqe dhe stabilitet në rajon.

 

Përgjegjës janë si organizatorët që janë formacione politike dhe organizata publikisht të njohura nga nxiten dhe financohen, por njëherësh edhe autoritetet e ngarkuara nga ligji dhe kompetenca për mbarëvajtjen e Parlamentit. Vënia në dispozicion e Sallës së Seancave Plenare të Kuvendit të Shqipërisë si edhe publiciteti në mjetet digjitale të informacionit të atashuara në emër të tij, dëshmojnë madje distancën mes retorikës mbi mundësitë e zhvillimit të marrëdhënieve ndërshtetërore mes Greqisë dhe Shqipërisë dhe mendimesh të dyta që frymëzohen nga nacionalizmi dhe urrejtja ndëretnike.

 

Si kjo shkarje edhe ato që planifikohen të vijojnë ditët në vazhdim natyrisht që përbëjnë shërbimin më të keq ndaj nevojave që realisht ka rajoni ynë, shoqëria Shqiptare që aspiron evropianizimin dhe emancipimin e jetës publike.

 

Ndjenjat reale të popullit Grek, të Helenizmit mbarë i njeh tashmë çdo shqiptar dhe qelizë familjare në komunikim të përditshëm dhe kontribues në përmirësimin e nivelit ekonomik, kulturor dhe arsimor. Kushdo që përpiqet në pretendimin e së kundërtës është spekulant ndaj historisë dhe mohues i realitetit.

Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

BDMEGΟΜΟΝΟΙΑ