Υπό την προεδρεία του Πρόεδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κ. Βασίλη Κάγιου, συνεδρίασε την Παρασκευή, 16 Αυγούστου, σε τακτική συνεδρίαση το Γενικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

 

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

 

Αγ. Σαράντα, στις 19 Αυγούστου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Υπό την προεδρεία του Πρόεδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κ. Βασίλη Κάγιου, συνεδρίασε την Παρασκευή, 16 Αυγούστου, σε τακτική συνεδρίαση το Γενικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Όπως στην εισήγηση του Πρόεδρου, κ. Βασίλη Κάγιου, έτσι και στις παρεμβάσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου αναλύθηκαν με αίσθημα ευθύνης οι τρέχουσες εξελίξεις στη χώρα, οι οποίες εξαιτίας των στοιχείων παρεκτροπής των δημοκρατικών θεσμών, ενέχουν αυξανόμενους κινδύνους για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα.

Για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις προέβη σε ευρεία ενημέρωση, ανάλυση και εκτίμηση ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ, κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο οποίος συνέστησε πνεύμα ευθύνης κι εκλογικής ετοιμότητας από πλευράς ηγεσίας κι άλλων δομών της Ομόνοιας.

Το ΓΣ θεώρησε ψευτοεκλογές την εκλογική διαδικασία της 30ης Ιουνίου και όλα τα προϊόντα της ψεύτικα και λαθραία, ενώ κήρυξε σε ετοιμότητα τις δομές της οργάνωσης για τις επόμενες εκλογές (τοπικές ή κοινοβουλευτικές). Παράλληλα, το ΓΣ, παρέπεμψε στο Πειθαρχικό με πρόταση την καθαίρεση του το μέλος του ΓΣ και τοπικό πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κ. Γρηγόρη Καραμέλιο.

Ευρεία συζήτηση έγινε για την επικείμενη Γενική Απογραφή που η Κυβέρνηση έχει προαναγγείλει για το 2020. Τονίστηκε ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΔ συμμετείχαν σε όλες τις διαδικασίες για πιθανή τροποποίηση του Νόμου, τονίζοντας με έμφαση και αποφασιστικότητα ότι σε ελεύθερη δήλωση της εθνικής καταγωγής, της θρησκευτικής πίστης και της μητρικής γλώσσας, χωρίς άλλα προσχώματα και ποινικές ρήτρες είναι απαράβατα για τη συμμετοχή των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στη διαδικασία της Γενικής Απογραφής.

Το ΓΣ αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας.

Αποφασίστηκε επίσης ότι, αν οι εξελίξεις το απαιτήσουν, να υπάρξει άμεση σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA

 

 

 

 

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙ...

 

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

 

Αγ. Σαράντα, στις 19 Αυγούστου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Υπό την προεδρεία του Πρόεδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κ. Βασίλη Κάγιου, συνεδρίασε την Παρασκευή, 16 Αυγούστου, σε τακτική συνεδρίαση το Γενικό Συμβούλιο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Όπως στην εισήγηση του Πρόεδρου, κ. Βασίλη Κάγιου, έτσι και στις παρεμβάσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου αναλύθηκαν με αίσθημα ευθύνης οι τρέχουσες εξελίξεις στη χώρα, οι οποίες εξαιτίας των στοιχείων παρεκτροπής των δημοκρατικών θεσμών, ενέχουν αυξανόμενους κινδύνους για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα.

Για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις προέβη σε ευρεία ενημέρωση, ανάλυση και εκτίμηση ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ, κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο οποίος συνέστησε πνεύμα ευθύνης κι εκλογικής ετοιμότητας από πλευράς ηγεσίας κι άλλων δομών της Ομόνοιας.

Το ΓΣ θεώρησε ψευτοεκλογές την εκλογική διαδικασία της 30ης Ιουνίου και όλα τα προϊόντα της ψεύτικα και λαθραία, ενώ κήρυξε σε ετοιμότητα τις δομές της οργάνωσης για τις επόμενες εκλογές (τοπικές ή κοινοβουλευτικές). Παράλληλα, το ΓΣ, παρέπεμψε στο Πειθαρχικό με πρόταση την καθαίρεση του το μέλος του ΓΣ και τοπικό πρόεδρο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κ. Γρηγόρη Καραμέλιο.

Ευρεία συζήτηση έγινε για την επικείμενη Γενική Απογραφή που η Κυβέρνηση έχει προαναγγείλει για το 2020. Τονίστηκε ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ και το ΚΕΑΔ συμμετείχαν σε όλες τις διαδικασίες για πιθανή τροποποίηση του Νόμου, τονίζοντας με έμφαση και αποφασιστικότητα ότι σε ελεύθερη δήλωση της εθνικής καταγωγής, της θρησκευτικής πίστης και της μητρικής γλώσσας, χωρίς άλλα προσχώματα και ποινικές ρήτρες είναι απαράβατα για τη συμμετοχή των μελών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στη διαδικασία της Γενικής Απογραφής.

Το ΓΣ αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας.

Αποφασίστηκε επίσης ότι, αν οι εξελίξεις το απαιτήσουν, να υπάρξει άμεση σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA