Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, αφού προηγουμένως δια Νόμου παραχώρησε δωρεάν εκτάσεις σε "στρατηγικούς επενδυτές", στη συνέχεια υπέγραψε την από 21/11/2018 υπ΄αρ. Απόφαση 708 του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία 46 τεμάχια στα νότια παράλια της χώρας εισέρχονται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Τουρισμού με σκοπό την τουριστική τους αξιοποίηση.

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΧΙΜΑΡΑΣ

 

 

Χιμάρα, στις 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, αφού προηγουμένως δια Νόμου παραχώρησε δωρεάν εκτάσεις σε "στρατηγικούς επενδυτές", στη συνέχεια υπέγραψε την από 21/11/2018 υπ΄αρ. Απόφαση 708 του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία 46 τεμάχια στα νότια παράλια της χώρας εισέρχονται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Τουρισμού με σκοπό την τουριστική τους αξιοποίηση. Ενώ ο Νόμος  κάνει λόγο για κρατικές ιδιοκτησίες, από τους επισυναπτόμενους χάρτες καθίσταται  προφανές ότι υφίσταται καταπάτηση ιδιωτικών περιουσιών.
            Σε σύνολο 46 τεμαχίων συνολικής εκτάσεως 1.614 εκταρίων, τα 41 τεμάχια έκτασης 1.377 εκταρίων βρίσκονται σε Δήμο Χιμάρας και μόνο 5 τεμάχια έκτασης 237 εκταρίων βρίσκονται σε Αυλώνα και Εξαμίλια. Οι εκτάσεις που σφετερίζεται το Υπουργείο Τουρισμού με σκοπό την εκχώρησή τους έναντι ενός ευρώ, ανήκουν σε Έλληνες, Χριστιανούς Ορθόδοξους κατοίκους του Δήμου Χιμάρας.
            Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Τουρισμού εισέρχονται:
•           92,46 εκτάρια σε Δρυμάδες (και Γκιλεκάτες)
•           78,87 εκτάρια σε Βούνο
•           62,77 εκτάρια σε Χιμάρα (μεταξύ άλλων 34,66 σε Λειβάδι, 4,97 σε Ποτάμι, 2, 76 σε Φιλικούρι)
•           60,1 εκτάρια σε Παλέρμο
•           4,48 εκτάρια σε Πικέρνι
•           24,48 εκτάρια σε Λούκοβο
•           46,46 εκτάρια σε Άγιο Βασίλη
•           99,3 εκτάρια σε Νίβιτσα


            Όλα τα τεμάχια που κρατικοποιούνται  ανήκουν σε νόμιμους ιδιοκτήτες σύμφωνα με πιστοποιητικά από τα Αρχεία του Αλβανικού Κράτους και τίτλους που εδόθησαν τη δεκαετία του 1990, αλλά και τίτλους που εδόθησαν προς άγραν ψήφων Χιμαριωτών κατά τα τελευταία 5 χρόνια της διακυβέρνησης Ράμα.

             Ενδεικτικά επισημαίνονται δύο περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Αλβανική Κυβέρνηση σε συνεργασία με το Δημαρχείο παραπλανούσε και ενέπαιζε τους κατοίκους, όπως είναι ξεκάθαρο από τους κάτωθι χάρτες:
1. Το οικόπεδο στο οποίο κατεδαφίστηκαν τέσσερα ακίνητα στην περιοχή Γυαλό του χωριού Βουνού το Σεπτέμβριο, συμπεριλαμβάνεται εκτάσεις γης που εισέρχονται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου είχε παραχωρηθεί στην οικογένεια Μπάλα.
2. Πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές του 2017 και με προφανή στόχευση την εξαγορά των ψήφων οκτώ οικογενειών στην Κακομέα Νίβιτσας δόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας (ΑΜΤΠ) χωρίς οι τίτλοι αυτοί να εγγραφούν στο Υποθηκοφυλακείο. Το οικόπεδο αυτό καθώς και όλη η ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβάνονται στις εκτάσεις που αλλάζουν ιδιοκτησιακό καθεστώς σύμφωνα με την συγκεκριμένη Υπουργική απόφαση.

            Ενώ σχεδιαζόταν και υλοποιούταν αυτό το σχέδιο το οποίο συνιστά κατάφωρη παραβίαση και καταπάτηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των κατοίκων της περιοχής, ο Αλβανός πρωθυπουργός βρισκόταν σε συνομιλίες προς επίλυση του περιουσιακού με την Ελληνική Κυβέρνηση, τους κατοίκους της περιοχής, τους Χιμαριώτες της Αμερικής, ενώ έδινε αίολες υποσχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

            Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία περί των στοχεύσεων της Κυβέρνησης Ράμα όσον αφορά τις περιουσίες των γηγενών κατοίκων ελληνικής καταγωγής της Χιμάρας: υφαρπαγή, ένδεια και εν τέλει απομάκρυνση από τις πατρογονικές εστίες.
Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση σε συνδυασμό με το Νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στην Αλβανική βουλή και θα περάσει μέχρι τις 20/12/2018 στοχεύουν να θέσουν τέλος στις όποιες διεκδικήσεις των κατοίκων για τις περιουσίες των προγόνων τους. Το εν λόγω Νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι γεωργικές εκτάσεις που είχαν διανεμηθεί προς χρήση σε αγρότες και για τις οποίες οι κάτοικοι έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά στο Υποθηκοφυλακείο, προκειμένου να τα δικαιωθούν  "δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτά παράνομες κατασκευές" και "δεν πρέπει να ανήκουν στα οικόπεδα που με τον Νόμο υπ' αρ. 55/2015 έχουν χαρακτηρισθεί στρατηγικές επενδύσεις". Ας σημειωθεί, ότι  για τις συγκεκριμένες εκτάσεις το Αλβανικό Κράτος δεν προχώρησε ποτέ σε έκδοση αδειών οικοδομήσεως, καθιστώντας την παράτυπη ανέγερση κτισμάτων μονόδρομο για τους κατοίκους.
            Σε συνέπεια όλων των ανωτέρω, ενημερώνουμε την Αλβανική Κυβέρνηση και  τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι θα εξαντλήσουμε κάθε ένδικο μέσο προς υπεράσπιση των δίκαιων, των συμφερόντων και των περιουσιών μας, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, στους Διεθνείς Οργανισμούς και τα Διεθνή Δικαστήρια. Θα ενημερώσουμε πάραυτα και λεπτομερώς για το σκανδαλώδες των κινήσεων Ράμα τόσο την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και τη Διεθνή Κοινότητα. Στον αγώνα μας θα πρωτοστατήσουν οι απανταχού Χιμαραίοι. Ο Εντι Ράμα μπροστά στα σχέδια του για άμεσο και παράνομο πλουτισμό του ιδίου και των “συνεργατών” του, θα βρει εμπόδιο εμάς τους ίδιους, το ένδικο αγώνα μας και τις συνεχείς και επίμονες κινητοποιήσεις μας.

 

BASHKIMI DEMOKRATIK I MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

DEGA HIMARË

 

 

Himarë, më 11 Dhjetor 2018

 

Deklaratë për Shtypin

 

Qeveria Shqiptare shpronëson 1.377 ha tokë në Himarë  

 

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pasi më parë me Ligj dha me konçesion  sipërfaqe falas për “investitorë strategjikë”, në vazhdim ka firmosur Vendimin me Nr. 708 të datës 21.11.2018 të Këshillit të Ministrave, në bazë të të cilit 46 sipërfaqe toke në bregdetin jugor të vendit kalojnë nën juridiksionin e Ministrisë së Turizmit me qellim shfrytëzimin turistik. Ndërsa Liugji u referohet pronave publike shtetërore, nga hartat bashkangjitur është qartësisht e dallueshme se bëhet fjalë për shkelje të pronave private.  

Nga këto 46 copa toke me sipërfaqe të përgjithshme 1.614 ha, të 41 copat me sipërfaqe 1.377 ha gjendën në Bashkinë e Himarës dhe vetëm 5 copa toke me sipërfaqe 237 ha gjendën në Vlorë dhe në Ksamil. Këto sipërfaqe qe po nëpërkëmbën nga Ministria e Turizmit me qellim dhënien me konçension të tyre kundrejt çmimit 1 euro, janë prona private të banorëve të Krishterë  Orthodhoksë Grekë të Bashkisë së Himarës.    

Konkretisht, në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave në pronësi të Ministrisë së Turizmit kalojnë: 

 

•         92,46 ha në Dhrymadhes  (dhe Gilekates)

•         78,87 ha në Vuno

•         62,77 ha në Himarë  (midis të tjerave 34,66 në Livadh, 4,97 në Potam, 2, 76 në Filikuri)

•         60,1 ha në Palermo

•         4,48 ha në Piqeras

•         24,48 ha në Lukovë

•         46,46 ha në Shën Vasil

•         993 ha në Nivicë

 

Të gjitha copat e tokës qe shtetëzohen u takojnë pronarëve të ligjshëm në bazë të certifikatave nga Arkivat e Shtetit Shqiptar dhe të titujve qe u dhanë në dhjetëvjeçarin 1990, por edhe të titujve qe u dhanë për joshjen e votës së Himarioteve gjatë 5 viteve të fundit të qeverisjes Rama. 

Sa për ilustrim u referohemi dy rasteve gjatë të cilave Qeveria Shqiptare në bashkëpunim me Bashkinë gjenjente dhe luante me banoret, siç është e qartë nga hartat e mëposhtme:  

1. Trualli mbi të cilin u rrafshuan 4 prona të paluajtshme në zonën e Jalës të fshatit Vuno në shtator, përfshihen sipërfaqe toke qe i kalojnë Ministrisë së Turizmit, ndërsa me vendim të Këshillit Bashkiak dhe të Kryetarit të Bashkisë i ishte dhënë familjes Bala. 

2. Para Zgjedhjeve Parlamentare të vitit 2017 dhe me synim të qartë shitblerjen e votave të tetë familjeve në Kakome të Nivicës u shpërndanë tituj pronësie, ndërkohë qe këta tituj nuk ishin regjistruar në Zyrën Hipotekore. Ky trual si edhe gjithë zona përreth përfshihen në sipërfaqet qe ndryshojnë regjim pronësor me Vendimin në fjalë të Këshillit të Ministrave. 

 

Ndërsa planifikohej dhe zbatohej ky plan i cili përbën shkelje flagrante dhe nëpërkëmbje të të drejtave të banorëve të krahinës, Kryeministri shqiptar ishte në bisedime për zgjidhjen e problemit pronësor me Qeverinë Greke, me  banorët e krahinës, me Himarjotet e Amerikës, ndërkohe qe i bënte premtime në ajër Bashkimit Evropian.  

Tashmë nuk mbetet asnjë dyshim rreth synimeve të Qeverisë Rama për sa u përket pronave të banorëve vendas me origjinë greke të Himarës, rrëmbim, varfërim dhe me synim fundor braktisja prej tyre e vatrave stërgjyshore. 

Vendimi në fjalë i Këshillit të Ministrave në koordinim me Projektligjin qe është dërguar në Parlamentin Shqiptar dhe pritet të kalojë deri me 20.12.2018 synojnë tu japin fund të gjitha pretendimeve të banorëve për pronat e tyre stërgjyshore.  Projektligji në fjalë parashikon qe sipërfaqet bujqësore qe u ishin shpërndarë për përdorim bujqve dhe për të cilat banorët kanë paraqitur dokumentet në Zyrat Kadastrale, me qellim qe të rifitonin të drejtën e pronësisë “nuk do të duhet të ekzistojnë në to ndërtesa të paligjshme” dhe “nuk duhet tu takojnë atyre truajve të cilat me Ligjin nr. 55/2015 janë karakterizuar si investime strategjike”. Duhet shënuar se për sipërfaqet në fjalë Shteti Shqiptar nuk ka dhënë kurrë leje ndërtimore, duke e bërë në këtë mënyrë ngritjen e ndërtesave të parregullta si të vetmen rrugë zgjidhjeje për banorët.    

Si rrjedhim i te gjithë atyre qe përmendëm më lart informojmë Qeverinë Shqiptare dhe Kryeministrin Edi Rama se do të shterojmë çdo mjet drejtësie për mbrojtjen e të drejtave, të interesave dhe të pasurive tona, si brenda në vend, aq edhe jashtë vendit, pranë Organizmave Ndërkombëtare dhe në Gjykatat Ndërkombëtare. Do të informojmë për këtë hollësishëm për lëvizjet skandaloze të Ramës si Qeverinë Greke ashtu edhe Bashkësinë Ndërkombëtare. Në përpjekjen tonë do të vihen në pararojë Himarjotet kudo ku janë. Edi Rama para planeve të tij për pasurim imediat dhe të paligjshëm  të vetvetes dhe të “bashkëpunëtorëve” të tij, do ta gjejë pengesën tek ne, të përpjekja jonë e ligjshme dhe në mobilizimin tonë permanent dhe këmbëngulës. 

 

 

Ανακοίνωση Τύπου - ΟΜΟΝΟΙΑ ΧΙΜΑΡΑΣ - 11/12/2018

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΧΙΜΑΡΑΣ

 

 

Χιμάρα, στις 11 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, αφού προηγουμένως δια Νόμου παραχώρησε δωρεάν εκτάσεις σε "στρατηγικούς επενδυτές", στη συνέχεια υπέγραψε την από 21/11/2018 υπ΄αρ. Απόφαση 708 του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία 46 τεμάχια στα νότια παράλια της χώρας εισέρχονται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Τουρισμού με σκοπό την τουριστική τους αξιοποίηση. Ενώ ο Νόμος  κάνει λόγο για κρατικές ιδιοκτησίες, από τους επισυναπτόμενους χάρτες καθίσταται  προφανές ότι υφίσταται καταπάτηση ιδιωτικών περιουσιών.
            Σε σύνολο 46 τεμαχίων συνολικής εκτάσεως 1.614 εκταρίων, τα 41 τεμάχια έκτασης 1.377 εκταρίων βρίσκονται σε Δήμο Χιμάρας και μόνο 5 τεμάχια έκτασης 237 εκταρίων βρίσκονται σε Αυλώνα και Εξαμίλια. Οι εκτάσεις που σφετερίζεται το Υπουργείο Τουρισμού με σκοπό την εκχώρησή τους έναντι ενός ευρώ, ανήκουν σε Έλληνες, Χριστιανούς Ορθόδοξους κατοίκους του Δήμου Χιμάρας.
            Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Τουρισμού εισέρχονται:
•           92,46 εκτάρια σε Δρυμάδες (και Γκιλεκάτες)
•           78,87 εκτάρια σε Βούνο
•           62,77 εκτάρια σε Χιμάρα (μεταξύ άλλων 34,66 σε Λειβάδι, 4,97 σε Ποτάμι, 2, 76 σε Φιλικούρι)
•           60,1 εκτάρια σε Παλέρμο
•           4,48 εκτάρια σε Πικέρνι
•           24,48 εκτάρια σε Λούκοβο
•           46,46 εκτάρια σε Άγιο Βασίλη
•           99,3 εκτάρια σε Νίβιτσα


            Όλα τα τεμάχια που κρατικοποιούνται  ανήκουν σε νόμιμους ιδιοκτήτες σύμφωνα με πιστοποιητικά από τα Αρχεία του Αλβανικού Κράτους και τίτλους που εδόθησαν τη δεκαετία του 1990, αλλά και τίτλους που εδόθησαν προς άγραν ψήφων Χιμαριωτών κατά τα τελευταία 5 χρόνια της διακυβέρνησης Ράμα.

             Ενδεικτικά επισημαίνονται δύο περιπτώσεις, κατά τις οποίες η Αλβανική Κυβέρνηση σε συνεργασία με το Δημαρχείο παραπλανούσε και ενέπαιζε τους κατοίκους, όπως είναι ξεκάθαρο από τους κάτωθι χάρτες:
1. Το οικόπεδο στο οποίο κατεδαφίστηκαν τέσσερα ακίνητα στην περιοχή Γυαλό του χωριού Βουνού το Σεπτέμβριο, συμπεριλαμβάνεται εκτάσεις γης που εισέρχονται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Τουρισμού, ενώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου είχε παραχωρηθεί στην οικογένεια Μπάλα.
2. Πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές του 2017 και με προφανή στόχευση την εξαγορά των ψήφων οκτώ οικογενειών στην Κακομέα Νίβιτσας δόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας (ΑΜΤΠ) χωρίς οι τίτλοι αυτοί να εγγραφούν στο Υποθηκοφυλακείο. Το οικόπεδο αυτό καθώς και όλη η ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβάνονται στις εκτάσεις που αλλάζουν ιδιοκτησιακό καθεστώς σύμφωνα με την συγκεκριμένη Υπουργική απόφαση.

            Ενώ σχεδιαζόταν και υλοποιούταν αυτό το σχέδιο το οποίο συνιστά κατάφωρη παραβίαση και καταπάτηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των κατοίκων της περιοχής, ο Αλβανός πρωθυπουργός βρισκόταν σε συνομιλίες προς επίλυση του περιουσιακού με την Ελληνική Κυβέρνηση, τους κατοίκους της περιοχής, τους Χιμαριώτες της Αμερικής, ενώ έδινε αίολες υποσχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

            Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία περί των στοχεύσεων της Κυβέρνησης Ράμα όσον αφορά τις περιουσίες των γηγενών κατοίκων ελληνικής καταγωγής της Χιμάρας: υφαρπαγή, ένδεια και εν τέλει απομάκρυνση από τις πατρογονικές εστίες.
Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση σε συνδυασμό με το Νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στην Αλβανική βουλή και θα περάσει μέχρι τις 20/12/2018 στοχεύουν να θέσουν τέλος στις όποιες διεκδικήσεις των κατοίκων για τις περιουσίες των προγόνων τους. Το εν λόγω Νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι γεωργικές εκτάσεις που είχαν διανεμηθεί προς χρήση σε αγρότες και για τις οποίες οι κάτοικοι έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά στο Υποθηκοφυλακείο, προκειμένου να τα δικαιωθούν  "δεν πρέπει να υπάρχουν σε αυτά παράνομες κατασκευές" και "δεν πρέπει να ανήκουν στα οικόπεδα που με τον Νόμο υπ' αρ. 55/2015 έχουν χαρακτηρισθεί στρατηγικές επενδύσεις". Ας σημειωθεί, ότι  για τις συγκεκριμένες εκτάσεις το Αλβανικό Κράτος δεν προχώρησε ποτέ σε έκδοση αδειών οικοδομήσεως, καθιστώντας την παράτυπη ανέγερση κτισμάτων μονόδρομο για τους κατοίκους.
            Σε συνέπεια όλων των ανωτέρω, ενημερώνουμε την Αλβανική Κυβέρνηση και  τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ότι θα εξαντλήσουμε κάθε ένδικο μέσο προς υπεράσπιση των δίκαιων, των συμφερόντων και των περιουσιών μας, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, στους Διεθνείς Οργανισμούς και τα Διεθνή Δικαστήρια. Θα ενημερώσουμε πάραυτα και λεπτομερώς για το σκανδαλώδες των κινήσεων Ράμα τόσο την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και τη Διεθνή Κοινότητα. Στον αγώνα μας θα πρωτοστατήσουν οι απανταχού Χιμαραίοι. Ο Εντι Ράμα μπροστά στα σχέδια του για άμεσο και παράνομο πλουτισμό του ιδίου και των “συνεργατών” του, θα βρει εμπόδιο εμάς τους ίδιους, το ένδικο αγώνα μας και τις συνεχείς και επίμονες κινητοποιήσεις μας.

 

BASHKIMI DEMOKRATIK I MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

DEGA HIMARË

 

 

Himarë, më 11 Dhjetor 2018

 

Deklaratë për Shtypin

 

Qeveria Shqiptare shpronëson 1.377 ha tokë në Himarë  

 

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pasi më parë me Ligj dha me konçesion  sipërfaqe falas për “investitorë strategjikë”, në vazhdim ka firmosur Vendimin me Nr. 708 të datës 21.11.2018 të Këshillit të Ministrave, në bazë të të cilit 46 sipërfaqe toke në bregdetin jugor të vendit kalojnë nën juridiksionin e Ministrisë së Turizmit me qellim shfrytëzimin turistik. Ndërsa Liugji u referohet pronave publike shtetërore, nga hartat bashkangjitur është qartësisht e dallueshme se bëhet fjalë për shkelje të pronave private.  

Nga këto 46 copa toke me sipërfaqe të përgjithshme 1.614 ha, të 41 copat me sipërfaqe 1.377 ha gjendën në Bashkinë e Himarës dhe vetëm 5 copa toke me sipërfaqe 237 ha gjendën në Vlorë dhe në Ksamil. Këto sipërfaqe qe po nëpërkëmbën nga Ministria e Turizmit me qellim dhënien me konçension të tyre kundrejt çmimit 1 euro, janë prona private të banorëve të Krishterë  Orthodhoksë Grekë të Bashkisë së Himarës.    

Konkretisht, në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave në pronësi të Ministrisë së Turizmit kalojnë: 

 

•         92,46 ha në Dhrymadhes  (dhe Gilekates)

•         78,87 ha në Vuno

•         62,77 ha në Himarë  (midis të tjerave 34,66 në Livadh, 4,97 në Potam, 2, 76 në Filikuri)

•         60,1 ha në Palermo

•         4,48 ha në Piqeras

•         24,48 ha në Lukovë

•         46,46 ha në Shën Vasil

•         993 ha në Nivicë

 

Të gjitha copat e tokës qe shtetëzohen u takojnë pronarëve të ligjshëm në bazë të certifikatave nga Arkivat e Shtetit Shqiptar dhe të titujve qe u dhanë në dhjetëvjeçarin 1990, por edhe të titujve qe u dhanë për joshjen e votës së Himarioteve gjatë 5 viteve të fundit të qeverisjes Rama. 

Sa për ilustrim u referohemi dy rasteve gjatë të cilave Qeveria Shqiptare në bashkëpunim me Bashkinë gjenjente dhe luante me banoret, siç është e qartë nga hartat e mëposhtme:  

1. Trualli mbi të cilin u rrafshuan 4 prona të paluajtshme në zonën e Jalës të fshatit Vuno në shtator, përfshihen sipërfaqe toke qe i kalojnë Ministrisë së Turizmit, ndërsa me vendim të Këshillit Bashkiak dhe të Kryetarit të Bashkisë i ishte dhënë familjes Bala. 

2. Para Zgjedhjeve Parlamentare të vitit 2017 dhe me synim të qartë shitblerjen e votave të tetë familjeve në Kakome të Nivicës u shpërndanë tituj pronësie, ndërkohë qe këta tituj nuk ishin regjistruar në Zyrën Hipotekore. Ky trual si edhe gjithë zona përreth përfshihen në sipërfaqet qe ndryshojnë regjim pronësor me Vendimin në fjalë të Këshillit të Ministrave. 

 

Ndërsa planifikohej dhe zbatohej ky plan i cili përbën shkelje flagrante dhe nëpërkëmbje të të drejtave të banorëve të krahinës, Kryeministri shqiptar ishte në bisedime për zgjidhjen e problemit pronësor me Qeverinë Greke, me  banorët e krahinës, me Himarjotet e Amerikës, ndërkohe qe i bënte premtime në ajër Bashkimit Evropian.  

Tashmë nuk mbetet asnjë dyshim rreth synimeve të Qeverisë Rama për sa u përket pronave të banorëve vendas me origjinë greke të Himarës, rrëmbim, varfërim dhe me synim fundor braktisja prej tyre e vatrave stërgjyshore. 

Vendimi në fjalë i Këshillit të Ministrave në koordinim me Projektligjin qe është dërguar në Parlamentin Shqiptar dhe pritet të kalojë deri me 20.12.2018 synojnë tu japin fund të gjitha pretendimeve të banorëve për pronat e tyre stërgjyshore.  Projektligji në fjalë parashikon qe sipërfaqet bujqësore qe u ishin shpërndarë për përdorim bujqve dhe për të cilat banorët kanë paraqitur dokumentet në Zyrat Kadastrale, me qellim qe të rifitonin të drejtën e pronësisë “nuk do të duhet të ekzistojnë në to ndërtesa të paligjshme” dhe “nuk duhet tu takojnë atyre truajve të cilat me Ligjin nr. 55/2015 janë karakterizuar si investime strategjike”. Duhet shënuar se për sipërfaqet në fjalë Shteti Shqiptar nuk ka dhënë kurrë leje ndërtimore, duke e bërë në këtë mënyrë ngritjen e ndërtesave të parregullta si të vetmen rrugë zgjidhjeje për banorët.    

Si rrjedhim i te gjithë atyre qe përmendëm më lart informojmë Qeverinë Shqiptare dhe Kryeministrin Edi Rama se do të shterojmë çdo mjet drejtësie për mbrojtjen e të drejtave, të interesave dhe të pasurive tona, si brenda në vend, aq edhe jashtë vendit, pranë Organizmave Ndërkombëtare dhe në Gjykatat Ndërkombëtare. Do të informojmë për këtë hollësishëm për lëvizjet skandaloze të Ramës si Qeverinë Greke ashtu edhe Bashkësinë Ndërkombëtare. Në përpjekjen tonë do të vihen në pararojë Himarjotet kudo ku janë. Edi Rama para planeve të tij për pasurim imediat dhe të paligjshëm  të vetvetes dhe të “bashkëpunëtorëve” të tij, do ta gjejë pengesën tek ne, të përpjekja jonë e ligjshme dhe në mobilizimin tonë permanent dhe këmbëngulës.