Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς – συνέχεια της αναλγησίας της πολιτείας για την παιδεία για τα μέλη της ΕΕΜ. Έλλειψη  φροντίδας για τις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις για τα σχολικά βιβλία  και διαιώνιση του ανθελληνικού περιεχομένου στα εγχειρίδια Ιστορίας και Γεωγραφίας...

 

 

Αγ. Σαράντα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς – συνέχεια της αναλγησίας της πολιτείας για την παιδεία για τα μέλη της ΕΕΜ. Έλλειψη  φροντίδας για τις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις για τα σχολικά βιβλία  και διαιώνιση του ανθελληνικού περιεχομένου στα εγχειρίδια Ιστορίας και Γεωγραφίας.

 

Εν ονόματι όλων των μελών και στελεχών στις δομές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές για όλα τα παιδιά της Ελληνικής κοινότητας σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας για την έναρξη του Νέου Σχολικού Έτους! Στους  εκπαιδευτικούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, επίσης συγχαρητήρια για τον αγώνα που καταβάλουν υπό δύσκολες συνθήκες για την διδασκαλία της και στην μητρική Ελληνική γλώσσα!

 

Δεσμευόμαστε όπως και έως τώρα να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί και δίπλα τους ώστε να συμβάλουμε το κατά δύναμη για τη διευκόλυνση του έργου που επιτελούν, την απαιτούμενη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στην αποστολή,  και την απαραίτητη πολιτική πίεση για βελτίωση της κατάστασης.

 

Για ακόμη μια φορά είμαστε στη δυσάρεστη θέση ώστε να καταγγείλουμε την συστηματική και αδικαιολόγητη αδιαφορία της πολιτείας και των αρμοδίων φορέων της ώστε με την απαιτούμενη ευαισθησία και την επιβαλλόμενη προσοχή χειριστεί το ζήτημα εκπαίδευσης για τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Στα πλαίσια τόσο διμερών υποχρεώσεων  της όσο και των όσων απορρέουν απ’ τη Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων το κράτος υστερεί πολλά και οι συνέπειες λαμβάνουν επικίνδυνες διαστάσεις για τη διαιώνιση του Ελληνισμού στα πάτρια εδάφη του.

 

Η συρρίκνωση του αριθμού των μαθητών στα σχολεία που χαίρουν τυπικά προνομίων παιδείας για την ΕΕΜ δεν έχει σχέση με τις δημογραφικές εξελίξεις. Η χρόνια ελλειπή φροντίδα για τις σχολικές υποδομές, η μη κατάρτιση κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού, η εγκατάλειψη της παιδείας στην ύπαιθρο και την περιφέρεια, η υστέρηση στο πεδίο των σχολικών εγχειριδίων αποτελούν λόγους ουσιαστικούς της μείωσης των μαθητών στα δημόσια σχολεία που απευθύνονται στις κοινότητες των Ελλήνων, έστω στις περιοχές που το κράτος αναγνωρίζει ως τέτοιες.

 

Η πολιτεία με βάση τις πολιτικές καλής θέλησης που οφείλει να εφαρμόσει απ’ τις δεσμεύσεις στις πρακτικές του Συμβουλίου του Ευρώπης θα έπρεπε να υιοθετήσει το positive discrimination και να υλοποιήσει έστω πιλοτικές παρεμβάσεις για την εκπαίδευση της ΕΕΜ.

 

Επίσης εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας που παρά τις συστάσεις του διεθνούς παράγοντα ακόμη στα Τίρανα επικρατούν αναχρονιστικές λογικές αδικαιολόγητου φοβικού συνδρόμου που δεν επιτρέπουν την δημιουργία συνθηκών διδασκαλίας στην Ελληνική ή τουλάχιστον της Ελληνικής γλώσσας για πληθυσμούς που αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες ή στις παραμεθόριες περιοχές όπου υπάρχει ενδιαφέρον και οι κοινωνικές εξελίξεις το προκρίνουν.

 

Συνδεδεμένα με τα προαναφερόμενα η ανεπίτρεπτη κατάσταση του περιεχομένου των προγραμμάτων και των εγχειριδίων για τους μαθητές που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία ιστορίας και γεωγραφίας και όχι μόνο. Πρόκειται για αντιεπιστημονική γνώση που καλλιεργεί αβάσιμα τον ανθελληνισμό και διαιωνίζει νοοτροπία περιχαράκωσης του αλβανικού λαού αντίθετα με την πραγματική ανάγκη της κοινωνίας για άνοιγμα και ειδικά καλή σχέση με την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό.

 

Ως ΟΜΟΝΟΙΑ θεωρούμε υπεύθυνη την πολιτεία ότι με την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί προσβάλει την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας στα σχολεία που φοιτούν μέλη της ΕΕΜ. Αυτό οδηγεί οικογένειες της σε επιλογές εγκατάλειψης γι αυτό το λόγο των πάτριων εστιών ή την επιλογή σχολείων που δεν περιέχουν διδασκαλία της ή στην ελληνική. Και στις δύο περιπτώσει πρόκειται για πρακτικές τεχνητής μείωσης της δυναμικής της Ελληνικής κοινότητας που αντιβαίνουν το πνεύμα και τις πρακτικές των διεθνών Συμβάσεων.

 

Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης επίσης έχουν τόσο την υποχρέωση όσο και τα περιθώρια αυτόνομης παρέμβασης ώστε να βελτιώσουν συνθήκες που αφορούν στις υποδομές, τη φροντίδα για τους μαθητές αλλά και την ενίσχυση εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας χωρίς να αντιβαίνουν πλαίσιο κεντρικής πολιτικής.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK I MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

 

 

Sarandë, më 17 Shtator 2018

 

DEKLARATË PËR SHTYP

 

Lënda: Nisja e Vitit të Ri Shkollor – vijim i neglizhencës së shtetit për arsimin e pjesëtarëve të Minoritetit Etnik Grek. Mungesë kujdesi për infrastrukturën shkollore, vonesa në pajisjen me libra shkollorë dhe përçim në vijim i përmbajtjes antihelene në librat e Historisë dhe Gjeografisë.

 

Në emër të gjithë pjesëtarëve dhe drejtuesve në strukturat e OMONOIA-s shprehim urimet më të ngrohta për të gjithë fëmijtë e komunitetit Helen në gjithë territorin e Shqipërisë për nisjen e Vitit të Ri Shkollor! Mësimdhënësve, të sektorit publik apo privat, gjithashtu përgëzime për përpjekjen që bëjnë në kushte të vështira për mësimin e / edhe në Ghuhën amtare Greke!

 

Mbetemi të angazhuar sikundër deri më sot të vazhdojmë të jemi bashkë dhe pranë tyre në mënyrë që të kontribuojmë në maksimumin e mundësive për të bërë më të lhetë veprën që kryejnë, kontributin dhe solidaritetin e kërkuar në mision, dhe presionin politik të nevojshëm për përmirësimin e gjendjes.

 

Akoma një herë tjetër jemi në pozitën jo të kënaqshme, atë të denoncimit të indiferentizmit sistematik dhe të pajustifikuar të shtetit dhe strukturave të tij kompetente në atë mënyrë që me sensibilitetin e kërkuar dhe kujdesin e imponuar të trajtojë çështjen e arsimit për pjesëtarët e Komunitetit Etnik Helenik. Në kuadrin si të detyrimeve dypalëshe si edhe konseguencave që rrjedhin nga Marrveshja Kuadër për Mbrojtjen e Minoriteteve Etnike të Këshillit të Evropës, shteti është në mangësi të theksuar dhe pasojat marrin dimension të rrezikshëm për vijimin e dëshmisë së komunitetit Helenik të trevat e tij amtare.

 

Tkurrja e numrit të nxënësve në shkollat që formalisht gëzojnë favoret e arsimit për Minoritetin Etnik Grek nuk ka lidhje vetëm me zhvillimet demografike. Mungesa kronike e kujdesit për infrastrukurën shkollore, mos kualifikimi i personelit të përshtatshëm mësimdhënës, braktisja në mëshirë të fatit të arsimit në zonat rurale dhe në periferi, mungesat në libra shkollorë dhe korrikulë, përbëjnë arsye thelbësore të zvogëlimit të numrit të nxënësve në shkollat publike që i referohen komuniteteve Helenike, qoftë në zonat që shteti i njeh si të tilla.

 

Shteti me politikat e vullnetit të mirë që ka për detyrë të aplikojë dhe që rrjedh nga angazhimet e tij në praktikat e Këshillit të Evropës do të duhej të kishte adoptuar diskriminimin pozitiv dhe të implemetonte ndërhyrje qoftë të karakterit pilot për mirëarsimimin e MEH.

 

Gjithashtu shprehim keqardhjen tonë që pavarësisht rekomandimeve të faktorit ndërkombëtar ende në Tiranë mbizotërojnë logjika anakronike të sindromës së paargumentuar fobike që nuk lejojnë krijimin e kushteve për mësimin  në Greqisht apo minimalisht të mësimit të vetë Gjuhës Greke, për popullsi që vetëpërcaktohen si Helenike apo në zonat kufitare aty ku konstatohet interesim dhe zhvillimet sociale i kanë paraprirë.

 

Lidhur me sa më sipër është edhe gjendja e patolerueshme në përmbajtjen e programeve dhe teksteve për nxënëst që përdoren për mësimin e historisë dhe gjeografisë. Bëhet fjalë për dije antishkencore që në mënyrë të pabazë kultivon antihelenizmin dhe përçon në vijimësi mentalitetin izolacionist të popullit shqiptar, diametralisht kundër nevojës reale të shoqërisë për hapje dhe veçanarisht për marrdhënie të mira me Greqinë dhe popullin Helenik.

 

Si OMONOIA konsiderojmë përgjegjëse qeverinë se me politikën arsimore që ndjek, intimidon cilësinë e arsimit që jipet në shkollat ku ndjekin pjesëtarë të Minoritetit Etnik Grek. Kjo i orienton familjet e saj në zgjedhje braktisjeje për këtë arsye ekskluzivisht të vatrave amtare ose zgjedhjen e shkollave që nuk e përmbajnë mësimin në ose edhe të gjuhës greke. Në të dyja rastet fjala është për praktika të mpakjes artificiale të dinamikës së komunitetit Helenik që janë në kundërshtim me frymën dhe praktikat e Konventave ndërkombëtare.

 

Ente të vetqeverisjes vendore gjithashtu e kanë si detyrimin aq edhe hapësirat për ndërhyrje autonome në mënyrë që përmirësojnë kushtet që lidhen me infrastrukturat, kujdesin për nxënësit por edhe forcimin e mësimit të gjuhës Greke pa kapëecyer kuadrin e politikave qendrore arsimore.  

 

Zyra e Shtypit dhe Informimit

BDMEG – OMONOIA

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - 17/09/2018

 

 

Αγ. Σαράντα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς – συνέχεια της αναλγησίας της πολιτείας για την παιδεία για τα μέλη της ΕΕΜ. Έλλειψη  φροντίδας για τις σχολικές υποδομές, καθυστερήσεις για τα σχολικά βιβλία  και διαιώνιση του ανθελληνικού περιεχομένου στα εγχειρίδια Ιστορίας και Γεωγραφίας.

 

Εν ονόματι όλων των μελών και στελεχών στις δομές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ εκφράζουμε τις θερμότερες ευχές για όλα τα παιδιά της Ελληνικής κοινότητας σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας για την έναρξη του Νέου Σχολικού Έτους! Στους  εκπαιδευτικούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, επίσης συγχαρητήρια για τον αγώνα που καταβάλουν υπό δύσκολες συνθήκες για την διδασκαλία της και στην μητρική Ελληνική γλώσσα!

 

Δεσμευόμαστε όπως και έως τώρα να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί και δίπλα τους ώστε να συμβάλουμε το κατά δύναμη για τη διευκόλυνση του έργου που επιτελούν, την απαιτούμενη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στην αποστολή,  και την απαραίτητη πολιτική πίεση για βελτίωση της κατάστασης.

 

Για ακόμη μια φορά είμαστε στη δυσάρεστη θέση ώστε να καταγγείλουμε την συστηματική και αδικαιολόγητη αδιαφορία της πολιτείας και των αρμοδίων φορέων της ώστε με την απαιτούμενη ευαισθησία και την επιβαλλόμενη προσοχή χειριστεί το ζήτημα εκπαίδευσης για τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Στα πλαίσια τόσο διμερών υποχρεώσεων  της όσο και των όσων απορρέουν απ’ τη Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων το κράτος υστερεί πολλά και οι συνέπειες λαμβάνουν επικίνδυνες διαστάσεις για τη διαιώνιση του Ελληνισμού στα πάτρια εδάφη του.

 

Η συρρίκνωση του αριθμού των μαθητών στα σχολεία που χαίρουν τυπικά προνομίων παιδείας για την ΕΕΜ δεν έχει σχέση με τις δημογραφικές εξελίξεις. Η χρόνια ελλειπή φροντίδα για τις σχολικές υποδομές, η μη κατάρτιση κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού, η εγκατάλειψη της παιδείας στην ύπαιθρο και την περιφέρεια, η υστέρηση στο πεδίο των σχολικών εγχειριδίων αποτελούν λόγους ουσιαστικούς της μείωσης των μαθητών στα δημόσια σχολεία που απευθύνονται στις κοινότητες των Ελλήνων, έστω στις περιοχές που το κράτος αναγνωρίζει ως τέτοιες.

 

Η πολιτεία με βάση τις πολιτικές καλής θέλησης που οφείλει να εφαρμόσει απ’ τις δεσμεύσεις στις πρακτικές του Συμβουλίου του Ευρώπης θα έπρεπε να υιοθετήσει το positive discrimination και να υλοποιήσει έστω πιλοτικές παρεμβάσεις για την εκπαίδευση της ΕΕΜ.

 

Επίσης εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας που παρά τις συστάσεις του διεθνούς παράγοντα ακόμη στα Τίρανα επικρατούν αναχρονιστικές λογικές αδικαιολόγητου φοβικού συνδρόμου που δεν επιτρέπουν την δημιουργία συνθηκών διδασκαλίας στην Ελληνική ή τουλάχιστον της Ελληνικής γλώσσας για πληθυσμούς που αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες ή στις παραμεθόριες περιοχές όπου υπάρχει ενδιαφέρον και οι κοινωνικές εξελίξεις το προκρίνουν.

 

Συνδεδεμένα με τα προαναφερόμενα η ανεπίτρεπτη κατάσταση του περιεχομένου των προγραμμάτων και των εγχειριδίων για τους μαθητές που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία ιστορίας και γεωγραφίας και όχι μόνο. Πρόκειται για αντιεπιστημονική γνώση που καλλιεργεί αβάσιμα τον ανθελληνισμό και διαιωνίζει νοοτροπία περιχαράκωσης του αλβανικού λαού αντίθετα με την πραγματική ανάγκη της κοινωνίας για άνοιγμα και ειδικά καλή σχέση με την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό.

 

Ως ΟΜΟΝΟΙΑ θεωρούμε υπεύθυνη την πολιτεία ότι με την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί προσβάλει την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας στα σχολεία που φοιτούν μέλη της ΕΕΜ. Αυτό οδηγεί οικογένειες της σε επιλογές εγκατάλειψης γι αυτό το λόγο των πάτριων εστιών ή την επιλογή σχολείων που δεν περιέχουν διδασκαλία της ή στην ελληνική. Και στις δύο περιπτώσει πρόκειται για πρακτικές τεχνητής μείωσης της δυναμικής της Ελληνικής κοινότητας που αντιβαίνουν το πνεύμα και τις πρακτικές των διεθνών Συμβάσεων.

 

Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης επίσης έχουν τόσο την υποχρέωση όσο και τα περιθώρια αυτόνομης παρέμβασης ώστε να βελτιώσουν συνθήκες που αφορούν στις υποδομές, τη φροντίδα για τους μαθητές αλλά και την ενίσχυση εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας χωρίς να αντιβαίνουν πλαίσιο κεντρικής πολιτικής.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK I MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

 

 

Sarandë, më 17 Shtator 2018

 

DEKLARATË PËR SHTYP

 

Lënda: Nisja e Vitit të Ri Shkollor – vijim i neglizhencës së shtetit për arsimin e pjesëtarëve të Minoritetit Etnik Grek. Mungesë kujdesi për infrastrukturën shkollore, vonesa në pajisjen me libra shkollorë dhe përçim në vijim i përmbajtjes antihelene në librat e Historisë dhe Gjeografisë.

 

Në emër të gjithë pjesëtarëve dhe drejtuesve në strukturat e OMONOIA-s shprehim urimet më të ngrohta për të gjithë fëmijtë e komunitetit Helen në gjithë territorin e Shqipërisë për nisjen e Vitit të Ri Shkollor! Mësimdhënësve, të sektorit publik apo privat, gjithashtu përgëzime për përpjekjen që bëjnë në kushte të vështira për mësimin e / edhe në Ghuhën amtare Greke!

 

Mbetemi të angazhuar sikundër deri më sot të vazhdojmë të jemi bashkë dhe pranë tyre në mënyrë që të kontribuojmë në maksimumin e mundësive për të bërë më të lhetë veprën që kryejnë, kontributin dhe solidaritetin e kërkuar në mision, dhe presionin politik të nevojshëm për përmirësimin e gjendjes.

 

Akoma një herë tjetër jemi në pozitën jo të kënaqshme, atë të denoncimit të indiferentizmit sistematik dhe të pajustifikuar të shtetit dhe strukturave të tij kompetente në atë mënyrë që me sensibilitetin e kërkuar dhe kujdesin e imponuar të trajtojë çështjen e arsimit për pjesëtarët e Komunitetit Etnik Helenik. Në kuadrin si të detyrimeve dypalëshe si edhe konseguencave që rrjedhin nga Marrveshja Kuadër për Mbrojtjen e Minoriteteve Etnike të Këshillit të Evropës, shteti është në mangësi të theksuar dhe pasojat marrin dimension të rrezikshëm për vijimin e dëshmisë së komunitetit Helenik të trevat e tij amtare.

 

Tkurrja e numrit të nxënësve në shkollat që formalisht gëzojnë favoret e arsimit për Minoritetin Etnik Grek nuk ka lidhje vetëm me zhvillimet demografike. Mungesa kronike e kujdesit për infrastrukurën shkollore, mos kualifikimi i personelit të përshtatshëm mësimdhënës, braktisja në mëshirë të fatit të arsimit në zonat rurale dhe në periferi, mungesat në libra shkollorë dhe korrikulë, përbëjnë arsye thelbësore të zvogëlimit të numrit të nxënësve në shkollat publike që i referohen komuniteteve Helenike, qoftë në zonat që shteti i njeh si të tilla.

 

Shteti me politikat e vullnetit të mirë që ka për detyrë të aplikojë dhe që rrjedh nga angazhimet e tij në praktikat e Këshillit të Evropës do të duhej të kishte adoptuar diskriminimin pozitiv dhe të implemetonte ndërhyrje qoftë të karakterit pilot për mirëarsimimin e MEH.

 

Gjithashtu shprehim keqardhjen tonë që pavarësisht rekomandimeve të faktorit ndërkombëtar ende në Tiranë mbizotërojnë logjika anakronike të sindromës së paargumentuar fobike që nuk lejojnë krijimin e kushteve për mësimin  në Greqisht apo minimalisht të mësimit të vetë Gjuhës Greke, për popullsi që vetëpërcaktohen si Helenike apo në zonat kufitare aty ku konstatohet interesim dhe zhvillimet sociale i kanë paraprirë.

 

Lidhur me sa më sipër është edhe gjendja e patolerueshme në përmbajtjen e programeve dhe teksteve për nxënëst që përdoren për mësimin e historisë dhe gjeografisë. Bëhet fjalë për dije antishkencore që në mënyrë të pabazë kultivon antihelenizmin dhe përçon në vijimësi mentalitetin izolacionist të popullit shqiptar, diametralisht kundër nevojës reale të shoqërisë për hapje dhe veçanarisht për marrdhënie të mira me Greqinë dhe popullin Helenik.

 

Si OMONOIA konsiderojmë përgjegjëse qeverinë se me politikën arsimore që ndjek, intimidon cilësinë e arsimit që jipet në shkollat ku ndjekin pjesëtarë të Minoritetit Etnik Grek. Kjo i orienton familjet e saj në zgjedhje braktisjeje për këtë arsye ekskluzivisht të vatrave amtare ose zgjedhjen e shkollave që nuk e përmbajnë mësimin në ose edhe të gjuhës greke. Në të dyja rastet fjala është për praktika të mpakjes artificiale të dinamikës së komunitetit Helenik që janë në kundërshtim me frymën dhe praktikat e Konventave ndërkombëtare.

 

Ente të vetqeverisjes vendore gjithashtu e kanë si detyrimin aq edhe hapësirat për ndërhyrje autonome në mënyrë që përmirësojnë kushtet që lidhen me infrastrukturat, kujdesin për nxënësit por edhe forcimin e mësimit të gjuhës Greke pa kapëecyer kuadrin e politikave qendrore arsimore.  

 

Zyra e Shtypit dhe Informimit

BDMEG – OMONOIA