Σας ενημερώνουμε ότι έχει αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Southeast European Studies:  Politics, History, Economics»  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ανακοίνωση - Προκήρυξη μεταπτυχιακού

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Southeast European Studies:  Politics, History, Economics»  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2019 http://www.see.pspa.uoa.gr/how<wbr/>-to-apply.html

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες φοιτητές/ πολίτες της Αλβανίας δύνανται να αιτηθούν απαλλαγής διδάκτρων.

 

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «SoutheastEuropeanStudies:  <wbr/>PoliticsHistoryEconomics» είναι ένα μονοετές εντατικό πρόγραμμα, εξ’ ολοκλήρου αγγλόφωνο. Ιδρύθηκε το 1999, σε μια περίοδο πολιτικών αναστατώσεων στα Βαλκάνια, με σκοπό να συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση των προβλημάτων αλλά και των προοπτικών ανάπτυξης, συνεργασίας και καλής γειτονίας στην περιοχή.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται, κατά κύριο λόγο σε απόφοιτους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Οικονομικά, Κοινωνική Ανθρωπολογία, πολιτική και κοινωνική Ιστορία, Βαλκανικές Σπουδές, Σύγχρονες Ελληνικές Σπουδές, Δημοσιογραφία κ.ο.κ.).

 

Τα μαθήματα που προσφέρονται κατά τις εντατικές μονοετείς σπουδές του προγράμματος είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν μια βαθιά, εστιασμένη και διεπιστημονική γνώση των ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διδάσκονται, εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και οδηγούν στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επίσης στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, κάθε χρόνο υπάρχει πλούσια σειρά διαλέξεων με εξωτερικούς ομιλητές, από τον ακαδημαϊκό, διπλωματικό και επιχειρηματικό χώρο.

 

Στην περίοδο αυτή, το πρόγραμμα έχει δεχθεί πολλούς Έλληνες και αλλοδαπούς και έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης αριστούχων φοιτητών από όλον τον κόσμο.

 

Προκήρυξη ελληνικά.pdf

Ανακοίνωση-Προκήρυξη μεταπτυχιακού

Ανακοίνωση - Προκήρυξη μεταπτυχιακού

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Southeast European Studies:  Politics, History, Economics»  του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2019 http://www.see.pspa.uoa.gr/how<wbr/>-to-apply.html

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες φοιτητές/ πολίτες της Αλβανίας δύνανται να αιτηθούν απαλλαγής διδάκτρων.

 

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «SoutheastEuropeanStudies:  <wbr/>PoliticsHistoryEconomics» είναι ένα μονοετές εντατικό πρόγραμμα, εξ’ ολοκλήρου αγγλόφωνο. Ιδρύθηκε το 1999, σε μια περίοδο πολιτικών αναστατώσεων στα Βαλκάνια, με σκοπό να συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση των προβλημάτων αλλά και των προοπτικών ανάπτυξης, συνεργασίας και καλής γειτονίας στην περιοχή.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται, κατά κύριο λόγο σε απόφοιτους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Οικονομικά, Κοινωνική Ανθρωπολογία, πολιτική και κοινωνική Ιστορία, Βαλκανικές Σπουδές, Σύγχρονες Ελληνικές Σπουδές, Δημοσιογραφία κ.ο.κ.).

 

Τα μαθήματα που προσφέρονται κατά τις εντατικές μονοετείς σπουδές του προγράμματος είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν μια βαθιά, εστιασμένη και διεπιστημονική γνώση των ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διδάσκονται, εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και οδηγούν στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επίσης στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, κάθε χρόνο υπάρχει πλούσια σειρά διαλέξεων με εξωτερικούς ομιλητές, από τον ακαδημαϊκό, διπλωματικό και επιχειρηματικό χώρο.

 

Στην περίοδο αυτή, το πρόγραμμα έχει δεχθεί πολλούς Έλληνες και αλλοδαπούς και έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης αριστούχων φοιτητών από όλον τον κόσμο.

 

Προκήρυξη ελληνικά.pdf