Τα ελληνικά σχολεία της Κορυτσάς επισκέφθηκε η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, μαζί με την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στην Κορυτσά, κα Μαγδαληνή Νικολάου και στελέχη της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα.

Τα ελληνικά σχολεία της Κορυτσάς επισκέφθηκε η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου

 

 

Τα ελληνικά σχολεία της Κορυτσάς επισκέφθηκε η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, μαζί με την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στην Κορυτσά, κα Μαγδαληνή Νικολάου και στελέχη της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα.

 

ΠΗΓΗ: FB/Greece in Albania-Greqia në Shqipëri

Τα ελληνικά ...

Τα ελληνικά σχολεία της Κορυτσάς επισκέφθηκε η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου

 

 

Τα ελληνικά σχολεία της Κορυτσάς επισκέφθηκε η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, μαζί με την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στην Κορυτσά, κα Μαγδαληνή Νικολάου και στελέχη της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα.

 

ΠΗΓΗ: FB/Greece in Albania-Greqia në Shqipëri