Το Σάββατο 26 Μάη, το απόγευμα, στη Δερβιτσάνη συνήλθε η τακτική Συνδιάσκεψη του Παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Αργυρόκαστρο. Πρόκειται για ουσιαστική εξέλιξη λόγω του ότι αποτελεί βήμα προς τη Γενική Συνδιάσκεψη της Οεγάνωσης, στις 9 Ιουνίου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι στο συγκεκριμένο Παράρτημα διαπιστώνονταν δυσκολίες οργανωτικής και λειτουργικής φύσης.

Συνήλθε η Συνδιάσκεψη Παραρτήματος ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Αργυρόκαστρο

Το Σάββατο 26 Μάη, το απόγευμα, στη Δερβιτσάνη συνήλθε η τακτική Συνδιάσκεψη του Παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Αργυρόκαστρο. Πρόκειται για ουσιαστική εξέλιξη λόγω του ότι αποτελεί βήμα προς τη Γενική Συνδιάσκεψη της Οεγάνωσης, στις 9 Ιουνίου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι στο συγκεκριμένο Παράρτημα διαπιστώνονταν δυσκολίες οργανωτικής και λειτουργικής φύσης.

Πλέον των 110 συνέδρων απ' τα κεφαλοχώρια της Δρόπολης, την πόλη του Αργυροκάστρου και τη Λητζουριά ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στις διαδικασίες που προηγήθηκαν για την ανασυγκρότηση Τ.Ο. στα χωριά και τις προβλεπόμενες εκλογικές καταστατικές ρυθμίσεις στη Συνδιάσκεψη.

Ο κ. Χρυσ. Καμπέρης που είχε έως τώρα την ευθύνη του Προέδρου του Παραρτήματος έκανε ανάλυση της τριετίας που πέρασε. Με ειλικρινή αυτοκριτική ανέλαβε προσωπικές ευθύνες και του Προεδρείου του Παραρτήματος για τη χαλαρή κατάσταση στην οποία έχει επέλθει η οργανωτική δομή. Επεσήμανε την ανάγκη διαιώνισης της παρουσίας στα πράγματα του Β/Η Ελληνισμού της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ως βήμα καταγγελίας διαμαρτυρίας για αδικίες εις βάρος του.

Επισημάνθηκε επίσης ότι όχι μόνο λόγοι καταστατικά επιβεβλημένοι αλλά πολιτικής ανάγκης επιβάλλουν τη στενή συνεργασία της Οργάνωσης με το ΚΕΑΔ.

Γενικό κλίμα της Τοπικής Συνδιάσκεψης ήταν αυτό της κοινής δέσμευσης ώστε ν' αλλάξει το κλίμα και να έρθει πάλι στο προσκήνιο η ΟΜΟΝΟΙΑ. Δυστυχώς οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει και αγωνίζεται η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν έχουν παρέλθει. Οι πιέσεις των μεγάλων πολιτικών κομμάτων και ενταγμένων στις τακτικές τους μελών της ΕΕΜ έχουν στόχο την απαξίωση του αγώνα των στελεχών της Οργάνωσης προκειμένου περνούν στη σιωπή οι μεθοδεύσεις της διοίκησης εις βάρος των κοινοτήτων μας.

Η Συνδιάσκεψη προχώρησε σε εκλογή νέου Προέδρου του Παραρτήματος καθώς και 9-μελούς Προεδρείου. Πρόεδρος εξελέγη παμψηφεί ο κ. Στέφανος Κώτσας, πολιτικός μηχανικός καταγώμενος απ το Κρυονέρι της Δρόπολης.

Συνδιάσκεψη ...

Συνήλθε η Συνδιάσκεψη Παραρτήματος ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Αργυρόκαστρο

Το Σάββατο 26 Μάη, το απόγευμα, στη Δερβιτσάνη συνήλθε η τακτική Συνδιάσκεψη του Παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Αργυρόκαστρο. Πρόκειται για ουσιαστική εξέλιξη λόγω του ότι αποτελεί βήμα προς τη Γενική Συνδιάσκεψη της Οεγάνωσης, στις 9 Ιουνίου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι στο συγκεκριμένο Παράρτημα διαπιστώνονταν δυσκολίες οργανωτικής και λειτουργικής φύσης.

Πλέον των 110 συνέδρων απ' τα κεφαλοχώρια της Δρόπολης, την πόλη του Αργυροκάστρου και τη Λητζουριά ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στις διαδικασίες που προηγήθηκαν για την ανασυγκρότηση Τ.Ο. στα χωριά και τις προβλεπόμενες εκλογικές καταστατικές ρυθμίσεις στη Συνδιάσκεψη.

Ο κ. Χρυσ. Καμπέρης που είχε έως τώρα την ευθύνη του Προέδρου του Παραρτήματος έκανε ανάλυση της τριετίας που πέρασε. Με ειλικρινή αυτοκριτική ανέλαβε προσωπικές ευθύνες και του Προεδρείου του Παραρτήματος για τη χαλαρή κατάσταση στην οποία έχει επέλθει η οργανωτική δομή. Επεσήμανε την ανάγκη διαιώνισης της παρουσίας στα πράγματα του Β/Η Ελληνισμού της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ως βήμα καταγγελίας διαμαρτυρίας για αδικίες εις βάρος του.

Επισημάνθηκε επίσης ότι όχι μόνο λόγοι καταστατικά επιβεβλημένοι αλλά πολιτικής ανάγκης επιβάλλουν τη στενή συνεργασία της Οργάνωσης με το ΚΕΑΔ.

Γενικό κλίμα της Τοπικής Συνδιάσκεψης ήταν αυτό της κοινής δέσμευσης ώστε ν' αλλάξει το κλίμα και να έρθει πάλι στο προσκήνιο η ΟΜΟΝΟΙΑ. Δυστυχώς οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει και αγωνίζεται η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν έχουν παρέλθει. Οι πιέσεις των μεγάλων πολιτικών κομμάτων και ενταγμένων στις τακτικές τους μελών της ΕΕΜ έχουν στόχο την απαξίωση του αγώνα των στελεχών της Οργάνωσης προκειμένου περνούν στη σιωπή οι μεθοδεύσεις της διοίκησης εις βάρος των κοινοτήτων μας.

Η Συνδιάσκεψη προχώρησε σε εκλογή νέου Προέδρου του Παραρτήματος καθώς και 9-μελούς Προεδρείου. Πρόεδρος εξελέγη παμψηφεί ο κ. Στέφανος Κώτσας, πολιτικός μηχανικός καταγώμενος απ το Κρυονέρι της Δρόπολης.