Κατά την πρόσφατη συνάντηση της ηγεσίας της Ομόνοιας με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, μεταξύ των άλλων κοινών δράσεων, υπήρξε η υπόσχεση και για τη φιλοξενία στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων παιδιών από τη Βόρειο Ήπειρο κατά τη φετινή θερινή περίοδο.

Σε κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων θα φιλοξενηθούν εφέτος παιδιά από τη Βόρειο Ήπειρο

Κατά την πρόσφατη συνάντηση της ηγεσίας της Ομόνοιας με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, μεταξύ των άλλων κοινών δράσεων, υπήρξε η υπόσχεση και για τη φιλοξενία στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων παιδιών από τη Βόρειο Ήπειρο κατά τη φετινή θερινή περίοδο.

Για το σκοπό αυτό έλαβε χώρα συνάντηση του Αντιπρόεδρου της Ομόνοιας, κ. Γιώργου Τζουμάκα και του μέλους του Γενικού Συμβουλίου Αλέξανδρου Πάντου με τον Αντιδήμαρχο για θέματα Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, κ. Νικόλαο Βαφειάδη. Στη συνάντηση αποφασίστηκε να υλοποιηθεί η πρωτοβουλία αυτή και να ληφθούν όλα τα προκαταρκτικά μέτρα για τον χρονικό προγραμματισμό των κατασκηνώσεων, καθώς και τα οργανωτικά μέτρα ώστε η μετάβαση των παιδιών να γίνει με ασφάλεια και νομότυπα.

Η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται αναγκαία και με πολλαπλό ψυχολογικό αντίκτυπο για τα βορειοηπειρωτόπουλα, μετά τα δύσκολα δύο τελευταία χρόνια της Πανδημίας, όπου οι επαφές με τη μητέρα Πατρίδα ήταν ελάχιστες.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η δραστήρια πρόεδρος του Π.Α.Ο. Φοινικαίων, κ. Μαρία Γιώτη.

 

 

 

Σε κατασκηνώ...

Σε κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων θα φιλοξενηθούν εφέτος παιδιά από τη Βόρειο Ήπειρο

Κατά την πρόσφατη συνάντηση της ηγεσίας της Ομόνοιας με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη, μεταξύ των άλλων κοινών δράσεων, υπήρξε η υπόσχεση και για τη φιλοξενία στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων παιδιών από τη Βόρειο Ήπειρο κατά τη φετινή θερινή περίοδο.

Για το σκοπό αυτό έλαβε χώρα συνάντηση του Αντιπρόεδρου της Ομόνοιας, κ. Γιώργου Τζουμάκα και του μέλους του Γενικού Συμβουλίου Αλέξανδρου Πάντου με τον Αντιδήμαρχο για θέματα Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, κ. Νικόλαο Βαφειάδη. Στη συνάντηση αποφασίστηκε να υλοποιηθεί η πρωτοβουλία αυτή και να ληφθούν όλα τα προκαταρκτικά μέτρα για τον χρονικό προγραμματισμό των κατασκηνώσεων, καθώς και τα οργανωτικά μέτρα ώστε η μετάβαση των παιδιών να γίνει με ασφάλεια και νομότυπα.

Η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται αναγκαία και με πολλαπλό ψυχολογικό αντίκτυπο για τα βορειοηπειρωτόπουλα, μετά τα δύσκολα δύο τελευταία χρόνια της Πανδημίας, όπου οι επαφές με τη μητέρα Πατρίδα ήταν ελάχιστες.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η δραστήρια πρόεδρος του Π.Α.Ο. Φοινικαίων, κ. Μαρία Γιώτη.