Προκήρυξη υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Προκήρυξη υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

 

 

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αλβανία ενημερώνει ως προς την προκήρυξη υποτροφιών από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες δύνανται να χορηγηθούν και σε Αλβανούς υπηκόους για σπουδές (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) σε ελληνικά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, οι οποίες πρέπει να κατατεθούν στην Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, στο Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου και στο Γενικό Προξενείο Κορυτσάς, λήγει στις 25 Ιουλίου 2019.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων δεν θα γίνονται δεκτές, εάν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά.

Στον κατωτέρο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τις αιτήσεις συμμετοχής:

https://www.mfa.gr/albania/presveia/news/prokeruxe-upotrophion-tou-upourgeiou-exoterikon-gia-proptukhiakes-metaptukhiakes-spoudes-sten-ellada-2.html

Mfa.gr

Προκήρυξη υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκήρυξη υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

 

 

Η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αλβανία ενημερώνει ως προς την προκήρυξη υποτροφιών από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες δύνανται να χορηγηθούν και σε Αλβανούς υπηκόους για σπουδές (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) σε ελληνικά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, οι οποίες πρέπει να κατατεθούν στην Πρεσβεία της Ελλάδας στα Τίρανα, στο Γενικό Προξενείο Αργυροκάστρου και στο Γενικό Προξενείο Κορυτσάς, λήγει στις 25 Ιουλίου 2019.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων δεν θα γίνονται δεκτές, εάν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά.

Στον κατωτέρο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τις αιτήσεις συμμετοχής:

https://www.mfa.gr/albania/presveia/news/prokeruxe-upotrophion-tou-upourgeiou-exoterikon-gia-proptukhiakes-metaptukhiakes-spoudes-sten-ellada-2.html

Mfa.gr