Κείμενο θέσεων - έκθεση στο UPR του ΟΗΕ με εστίαση στην κατάσταση της ΕΕΜ και την ανελαστικότητα που επιδεικνύει η πολιτεία στην Αλβανία να εφαρμόσει κατοχυρωμένα δικαιώματα για τα μέλη της ΕΕΜ και την κοινότητα συνολικά.

Κείμενο της Έκθεσης της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ στο UPR του ΟΗΕ με εστίαση στην κατάσταση της ΕΕΜ

 

 

Κείμενο θέσεων - έκθεση στο UPR του ΟΗΕ με εστίαση στην κατάσταση της ΕΕΜ και την ανελαστικότητα που επιδεικνύει η πολιτεία στην Αλβανία να εφαρμόσει κατοχυρωμένα δικαιώματα για τα μέλη της ΕΕΜ και την κοινότητα συνολικά.

EKΘΕΣΗ, ΟΗΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ EKΘΕΣΗ ΟΗΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PDF

ΕΚΘΕΣΗ, ΟΗΕ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ    ΕΚΘΕΣΗ ΟΗΕ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ PDF

EKΘΕΣΗ, ΟΗΕ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ EKΘΕΣΗ ΟΗΕ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ PDF

 

 

Κείμενο της ...

Κείμενο της Έκθεσης της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ στο UPR του ΟΗΕ με εστίαση στην κατάσταση της ΕΕΜ

 

 

Κείμενο θέσεων - έκθεση στο UPR του ΟΗΕ με εστίαση στην κατάσταση της ΕΕΜ και την ανελαστικότητα που επιδεικνύει η πολιτεία στην Αλβανία να εφαρμόσει κατοχυρωμένα δικαιώματα για τα μέλη της ΕΕΜ και την κοινότητα συνολικά.

EKΘΕΣΗ, ΟΗΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ EKΘΕΣΗ ΟΗΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PDF

ΕΚΘΕΣΗ, ΟΗΕ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ    ΕΚΘΕΣΗ ΟΗΕ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ PDF

EKΘΕΣΗ, ΟΗΕ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ EKΘΕΣΗ ΟΗΕ ΣΤΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ PDF