Η 4η Γνωμοδοτική Έκθεση περί Αλβανίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης Council of Europe) για τη Σύμβαση Πλαίσιο των Εθνικών Μειονοτήτων

Η Αλβανία πρέπει ιδιαίτερα να προσέξει τις εθνικές μειονότητες

Η 4η Γνωμοδοτική Έκθεση περί Αλβανίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης Council of Europe) για τη Σύμβαση Πλαίσιο των Εθνικών Μειονοτήτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα και την ΟΜΟΝΟΙΑ παρουσιάζει η 4η Γνωμοδοτική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορά στην Αλβανία, την κατάσταση και τις σχετικές κυβερνητικές πρακτικές και πολιτικές. Η Έκθεση βασίζεται σε επιτόπια επίσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί αρχές του περασμένου έτους ενώ είχε εγκριθεί ως κείμενο απ’ την Επιτροπή Υπουργών όπως θεσμικά προβλέπει ο κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το κείμενο μαζί με σχετική ανακοίνωση τύπου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η καθυστέρηση έγκειται στο γεγονός ότι σύμφωνα με την πρακτική του θεσμού έπρεπε πρώτα να φτάσει και η απάντηση της Αλβανικής Κυβέρνησης επί της Έκθεσης. Σαφώς διαπιστώνει κανείς παρατεταμένη καθυστέρηση που αφορά στην αμηχανία της Κυβέρνησης της Αλβανίας μπροστά στο κείμενο καταπέλτη του Συμβουλίου της Ευρώπης τόσο για την πραγματική κατάσταση των μειονοτήτων, της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας συμπεριλαμβανομένης όσο και την έλλειψη ουσιαστικών χειρισμών βελτίωσης της κατάστασης απ’ την Κυβέρνηση.

Με την έγκριση απ’ τη Βουλή σχετικού Νόμου περί προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων η Κυβέρνηση Ράμα είχε την αίσθηση ότι απέκτησε το απαραίτητο φύλλο συκής που θα χρησιμοποιούσε παραπλανητικά. Ωστόσο όμως οι εμπειρογνώμονες του πλέον εξειδικευμένου σε θέματα μειονοτήτων και εφαρμογής δικαιωμάτων τους και πρακτικών προστασίας, παρουσιάζουν την τραγική εικόνα της κατάστασης.

Περιττό να ειπωθεί ότι η Έκθεση αυτή, μαζί και η προσπάθεια προσχηματικής δικαιολογίας της όλης υπόθεσης απ’ το συνοδευτικό κείμενο της Αλβανικής Κυβέρνησης πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να αναλυθεί στα όργανα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ούτως ώστε όχι μόνο να αποτελέσει εργαλείο προσανατολισμού των θέσεων και πολιτικής της πίεσης αλλά οδοδείκτη στον περαιτέρω αγώνα της. Δεν είναι θέμα δικαίωσης ως προς τις καταγγελίες για τις συστηματικές παραβιάσεις αλλά περισσότερο θα πρέπει να εκληφθεί το κείμενο ως υποστήριξη και ενθάρρυνση στην πορεία της προσπάθειας που είναι αγώνας δρόμου και όχι υπόθεση μιας ημέρας. Να επισημανθεί το γεγονός ότι η ΕΕΜ και η ΟΜΟΝΟΙΑ αποτελούν στην ουσία την κινητήρια δύναμη που καθοδηγεί και την προσπάθεια υπόλοιπων ομάδων που χαρακτηρίζονται ως μειονοτικές κοινότητες στην Αλβανία.

Σε επόμενα δημοσιεύματα θα γίνουν αναφορές σε όλα τα ευρήματα που εντόπισαν οι εμπειρογνώμονες και παρατηρητές και που αβίαστα υιοθετήθηκαν απ’ την Επιτροπή Υπουργών των 49 κρατών μελών της Οργάνωσης. Επιγραμματικά να επισημανθεί ότι η 4η Έκθεση προσθέτει αρνητικές εξελίξεις όπως εκείνη του διωγμού πιστών απ’ τον Ιερό Ναό της Παναγίας στην Πρεμετή και την κατεδάφιση του ι. Ναού του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες.

Η Έκθεση επιμένει ιδιαίτερα στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών απ’ την Κυβέρνηση που θα αφορούν αποφάσεις και νομικές ρυθμίσεις για την πρακτική εφαρμογή του Νόμου Περί Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων, ακρογωνιαίο λίθο των οποίων θα πρέπει να αποτελεί το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Η Έκθεση παρατηρεί ότι το δικαίωμα αυτό δεν γίνεται καθόλου σεβαστό και οι κυβερνητικοί φορείς συνεχίζουν να διασταυρώνουν τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων με στοιχεία προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχονται στα βιβλία των ληξιαρχείων όπως αυτά είχαν χαλκευτεί την περίοδο του ανελεύθερου κομουνιστικού καθεστώτος.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης απαιτεί επιτακτικά την εναρμόνιση με την θεμελιώδη αυτή αρχή του αυτοπροσδιορισμού των πολιτών στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού 2021 που θα γίνει στην Αλβανία. Ζητάει προς τούτο η Αλβανική κυβέρνηση να αποσαφηνίσει τον τρόπο πως θα μπορεί ένας πολίτης με βάση την ελεύθερη και αβίαστη επιθυμία του να ενταχθεί σε μια συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα.

Για τους ελληνικούς πληθυσμούς εκτός των αποκαλούμενων «μειονοτικών ζωνών» τούτο παραμένει βασικό αίτημα και αποτελεί άξονα του πολιτικού προγράμματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Με ανάλογο ενδιαφέρον όμως θα πρέπει να αναγνωστεί και αναλυθεί και η συνοδευτική απαντητική έκθεση της Αλβανικής Κυβέρνησης δια του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών που απαριθμεί ένα σωρό από υποσχέσεις στη μορφή σχεδίων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που μέλει να γίνουν πράξη…

Θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα αναρτήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο της Έκθεσης τόσο για τα ευρήματα όσο και για τις παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα, τις συστάσεις και παραινέσεις.

DC049(2019) 19/03/2019-Albania needs to strengthen protection of national minority rights, Council of Europe body says

 

ΠΗΓΗ http://tachydromos.org/

Η Αλβανία πρέπει ιδιαίτερα να προσέξει τις εθνικές μειονότητες

Η Αλβανία πρέπει ιδιαίτερα να προσέξει τις εθνικές μειονότητες

Η 4η Γνωμοδοτική Έκθεση περί Αλβανίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης Council of Europe) για τη Σύμβαση Πλαίσιο των Εθνικών Μειονοτήτων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα και την ΟΜΟΝΟΙΑ παρουσιάζει η 4η Γνωμοδοτική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορά στην Αλβανία, την κατάσταση και τις σχετικές κυβερνητικές πρακτικές και πολιτικές. Η Έκθεση βασίζεται σε επιτόπια επίσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί αρχές του περασμένου έτους ενώ είχε εγκριθεί ως κείμενο απ’ την Επιτροπή Υπουργών όπως θεσμικά προβλέπει ο κανονισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το κείμενο μαζί με σχετική ανακοίνωση τύπου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η καθυστέρηση έγκειται στο γεγονός ότι σύμφωνα με την πρακτική του θεσμού έπρεπε πρώτα να φτάσει και η απάντηση της Αλβανικής Κυβέρνησης επί της Έκθεσης. Σαφώς διαπιστώνει κανείς παρατεταμένη καθυστέρηση που αφορά στην αμηχανία της Κυβέρνησης της Αλβανίας μπροστά στο κείμενο καταπέλτη του Συμβουλίου της Ευρώπης τόσο για την πραγματική κατάσταση των μειονοτήτων, της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας συμπεριλαμβανομένης όσο και την έλλειψη ουσιαστικών χειρισμών βελτίωσης της κατάστασης απ’ την Κυβέρνηση.

Με την έγκριση απ’ τη Βουλή σχετικού Νόμου περί προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων η Κυβέρνηση Ράμα είχε την αίσθηση ότι απέκτησε το απαραίτητο φύλλο συκής που θα χρησιμοποιούσε παραπλανητικά. Ωστόσο όμως οι εμπειρογνώμονες του πλέον εξειδικευμένου σε θέματα μειονοτήτων και εφαρμογής δικαιωμάτων τους και πρακτικών προστασίας, παρουσιάζουν την τραγική εικόνα της κατάστασης.

Περιττό να ειπωθεί ότι η Έκθεση αυτή, μαζί και η προσπάθεια προσχηματικής δικαιολογίας της όλης υπόθεσης απ’ το συνοδευτικό κείμενο της Αλβανικής Κυβέρνησης πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να αναλυθεί στα όργανα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ούτως ώστε όχι μόνο να αποτελέσει εργαλείο προσανατολισμού των θέσεων και πολιτικής της πίεσης αλλά οδοδείκτη στον περαιτέρω αγώνα της. Δεν είναι θέμα δικαίωσης ως προς τις καταγγελίες για τις συστηματικές παραβιάσεις αλλά περισσότερο θα πρέπει να εκληφθεί το κείμενο ως υποστήριξη και ενθάρρυνση στην πορεία της προσπάθειας που είναι αγώνας δρόμου και όχι υπόθεση μιας ημέρας. Να επισημανθεί το γεγονός ότι η ΕΕΜ και η ΟΜΟΝΟΙΑ αποτελούν στην ουσία την κινητήρια δύναμη που καθοδηγεί και την προσπάθεια υπόλοιπων ομάδων που χαρακτηρίζονται ως μειονοτικές κοινότητες στην Αλβανία.

Σε επόμενα δημοσιεύματα θα γίνουν αναφορές σε όλα τα ευρήματα που εντόπισαν οι εμπειρογνώμονες και παρατηρητές και που αβίαστα υιοθετήθηκαν απ’ την Επιτροπή Υπουργών των 49 κρατών μελών της Οργάνωσης. Επιγραμματικά να επισημανθεί ότι η 4η Έκθεση προσθέτει αρνητικές εξελίξεις όπως εκείνη του διωγμού πιστών απ’ τον Ιερό Ναό της Παναγίας στην Πρεμετή και την κατεδάφιση του ι. Ναού του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες.

Η Έκθεση επιμένει ιδιαίτερα στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών απ’ την Κυβέρνηση που θα αφορούν αποφάσεις και νομικές ρυθμίσεις για την πρακτική εφαρμογή του Νόμου Περί Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων, ακρογωνιαίο λίθο των οποίων θα πρέπει να αποτελεί το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Η Έκθεση παρατηρεί ότι το δικαίωμα αυτό δεν γίνεται καθόλου σεβαστό και οι κυβερνητικοί φορείς συνεχίζουν να διασταυρώνουν τα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων με στοιχεία προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχονται στα βιβλία των ληξιαρχείων όπως αυτά είχαν χαλκευτεί την περίοδο του ανελεύθερου κομουνιστικού καθεστώτος.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης απαιτεί επιτακτικά την εναρμόνιση με την θεμελιώδη αυτή αρχή του αυτοπροσδιορισμού των πολιτών στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού 2021 που θα γίνει στην Αλβανία. Ζητάει προς τούτο η Αλβανική κυβέρνηση να αποσαφηνίσει τον τρόπο πως θα μπορεί ένας πολίτης με βάση την ελεύθερη και αβίαστη επιθυμία του να ενταχθεί σε μια συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα.

Για τους ελληνικούς πληθυσμούς εκτός των αποκαλούμενων «μειονοτικών ζωνών» τούτο παραμένει βασικό αίτημα και αποτελεί άξονα του πολιτικού προγράμματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Με ανάλογο ενδιαφέρον όμως θα πρέπει να αναγνωστεί και αναλυθεί και η συνοδευτική απαντητική έκθεση της Αλβανικής Κυβέρνησης δια του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών που απαριθμεί ένα σωρό από υποσχέσεις στη μορφή σχεδίων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που μέλει να γίνουν πράξη…

Θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα αναρτήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο της Έκθεσης τόσο για τα ευρήματα όσο και για τις παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα, τις συστάσεις και παραινέσεις.

DC049(2019) 19/03/2019-Albania needs to strengthen protection of national minority rights, Council of Europe body says

 

ΠΗΓΗ http://tachydromos.org/