Επίσκεψη στα Γραφεία της «Δ.Ε.Ε.Ε.Μ – ΟΜΟΝΟΙΑ» πραγματοποίησε ο Γενικός Πρόξενος Αργυροκάστρου κ. Λάμπρος Κακίσης, όπου είχε συνάντηση με το Γενικό Πρόεδρο κ. Βασίλη Κάγιο.

Επίσκεψη στα Γραφεία της «Δ.Ε.Ε.Ε.Μ – ΟΜΟΝΟΙΑ» πραγματοποίησε ο Γενικός Πρόξενος Αργυροκάστρου κ. Λάμπρος Κακίσης, όπου είχε συνάντηση με το Γενικό Πρόεδρο κ. Βασίλη Κάγιο.

Συζητήθηκαν  οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελληνική Εθνική Μειονότητα (ΕΕΜ), με έμφαση στα επίκαιρα ζητήματα.

 

www.mfa.gr/albania/geniko-proxeneio-argyrokastro/

Επίσκεψη Γενικού Προξένου Αργυροκάστρου στα κεντρικά Γραφεία της «Δ.Ε.Ε.Ε.Μ - ΟΜΟΝΟΙΑ» στους Αγίους Σαράντα, στις 19 Δεκεμβρίου 2018

Επίσκεψη στα Γραφεία της «Δ.Ε.Ε.Ε.Μ – ΟΜΟΝΟΙΑ» πραγματοποίησε ο Γενικός Πρόξενος Αργυροκάστρου κ. Λάμπρος Κακίσης, όπου είχε συνάντηση με το Γενικό Πρόεδρο κ. Βασίλη Κάγιο.

Συζητήθηκαν  οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελληνική Εθνική Μειονότητα (ΕΕΜ), με έμφαση στα επίκαιρα ζητήματα.

 

www.mfa.gr/albania/geniko-proxeneio-argyrokastro/