Επικοινωνία

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας - ΟΜΟΝΟΙΑ

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek – ΟΜΟΝΟΙΑ

Democratic Union of the Greek Minority – ΟΜΟΝΟΙΑ

Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

Zyra e Komunikimit me Median

e-mail: [email protected]

tel.  +35585220110 - +355692668658 - +355692604461

Διεύθυνση - Adresa: "Rruga Onhezmi", Sarandë Albania

Επικοινωνία

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας - ΟΜΟΝΟΙΑ

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek – ΟΜΟΝΟΙΑ

Democratic Union of the Greek Minority – ΟΜΟΝΟΙΑ

Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

Zyra e Komunikimit me Median

e-mail: [email protected]

tel.  +35585220110 - +355692668658 - +355692604461

Διεύθυνση - Adresa: "Rruga Onhezmi", Sarandë Albania