Σήμερα, Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019, η νέα Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, επέδωσε διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. Ιλίρ Μέτα.

Επίδοση διαπιστευτηρίων από την νέα Πρέσβυ της Ελλάδος στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, στον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. Ιλίρ Μέτα

 

 

Σήμερα, Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019, η νέα Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, επέδωσε διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. Ιλίρ Μέτα.

Μετά τη τελετή και την ανταλλαγή ευχών, επιβεβαιώθηκε αμοιβαία η βούληση όπως συνεχιστεί και διευρυνθεί το ήδη ευρύτατο φάσμα των διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο γειτονικές συμμάχους χώρες.

Η Πρέσβυς, κα Σοφία Φιλιππίδου, έχει μακρά εμπειρία στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και έχει υπηρετήσει σε πολλές θέσεις, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, όσο και σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

Επίδοση διαπ...

Επίδοση διαπιστευτηρίων από την νέα Πρέσβυ της Ελλάδος στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, στον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. Ιλίρ Μέτα

 

 

Σήμερα, Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019, η νέα Πρέσβυς της Ελλάδος στην Αλβανία, κα Σοφία Φιλιππίδου, επέδωσε διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, κ. Ιλίρ Μέτα.

Μετά τη τελετή και την ανταλλαγή ευχών, επιβεβαιώθηκε αμοιβαία η βούληση όπως συνεχιστεί και διευρυνθεί το ήδη ευρύτατο φάσμα των διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο γειτονικές συμμάχους χώρες.

Η Πρέσβυς, κα Σοφία Φιλιππίδου, έχει μακρά εμπειρία στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και έχει υπηρετήσει σε πολλές θέσεις, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, όσο και σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.