Προς: Μέλη Γενικού Συμβουλίου ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ. Συγκαλείται Έκτακτη Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στους Αγίους Σαράντα.

 

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

Προς: Μέλη Γενικού Συμβουλίου

            ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

 

Συγκαλείται Έκτακτη Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στους Αγίους Σαράντα.

 

1)Θα εξεταστούν οι πολιτικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται μετά τη δολοφονία απ τις δυνάμεις της Αστυνομίας του συμπατριώτη μας Κωνσταντίνου Κατσίφα για το σύνολο της ΕΕΜ και η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

2)Θα οριστικοποιηθούν επίσης διαδικασίες και οι προθεσμίες σύγκλισης της Συνδιάσκεψης Επανίδρυσης της Δημοκρατικής Ένωσης Νεολαίας Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ΔΕΝΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ με στόχο την υλοποίηση της το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018.

3)Θα γίνει ενημέρωση και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της επίσκεψης και των πολιτικών συναντήσεων της Αντιπροσωπείας της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην Αθήνα.

 

*** Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στη Δερβιτσάνη θα συνεδριάσει το Προεδρείο του Παραρτήματος ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αργυροκάστρου με διευρυμένη συμμετοχή όλων των στελεχών της Οργάνωσης στην περιοχή.

 

Ο Πρόεδρος

Βασίλης ΚΑΓΙΟΣ

 

Έκτακτη Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομόνοιας

 

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

Προς: Μέλη Γενικού Συμβουλίου

            ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

 

Συγκαλείται Έκτακτη Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στους Αγίους Σαράντα.

 

1)Θα εξεταστούν οι πολιτικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται μετά τη δολοφονία απ τις δυνάμεις της Αστυνομίας του συμπατριώτη μας Κωνσταντίνου Κατσίφα για το σύνολο της ΕΕΜ και η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

2)Θα οριστικοποιηθούν επίσης διαδικασίες και οι προθεσμίες σύγκλισης της Συνδιάσκεψης Επανίδρυσης της Δημοκρατικής Ένωσης Νεολαίας Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ΔΕΝΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ με στόχο την υλοποίηση της το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018.

3)Θα γίνει ενημέρωση και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της επίσκεψης και των πολιτικών συναντήσεων της Αντιπροσωπείας της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην Αθήνα.

 

*** Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στη Δερβιτσάνη θα συνεδριάσει το Προεδρείο του Παραρτήματος ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αργυροκάστρου με διευρυμένη συμμετοχή όλων των στελεχών της Οργάνωσης στην περιοχή.

 

Ο Πρόεδρος

Βασίλης ΚΑΓΙΟΣ