Φωτορεπορτάζ από τις εκδηλώσεις που οργάνωσαν τα παραρτήματα της Ομόνοιας στους Αγ.Σαράντα και Δελβίνου με την συμμετοχή των σχολείων της περιοχής για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στις 26 και 27 Οκτωβρίου!

Λαμπρές εκδηλώσεις  για την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου στους Αγίους Σαράντα και Δέλβινο

Φωτορεπορτάζ από τις εκδηλώσεις που οργάνωσαν τα παραρτήματα της Ομόνοιας στους Αγ.Σαράντα και Δελβίνου με την συμμετοχή των σχολείων της περιοχής για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στις 26 και 27 Οκτωβρίου!

Τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους στους Αγ.Σαράντα Ο Γ. Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο κ. Λάμπρος Κακίσης ,Ο βουλευτής της Ν.Δ. στην Θεσπρωτία κ. Βασίλης Γιογιάκας, Ο Πρόεδρος του ΚΕΑΔ και Βουλευτής κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο Πρόεδρος της Ομόνοιας κ. Βασίλης Κάγιος και οι σεβαστοί πατέρες.

Στο Δέλβινο τίμησαν με την παρουσία τους Ο Γ. Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Πρόεδρος της Ομόνοιας και ο Πρόεδρος Παραρτήματος της Ομόνοιας Δελβίνου κ. Ρολάνδος Μπιλέρος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκδηλώσεις ...

Λαμπρές εκδηλώσεις  για την Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου στους Αγίους Σαράντα και Δέλβινο

Φωτορεπορτάζ από τις εκδηλώσεις που οργάνωσαν τα παραρτήματα της Ομόνοιας στους Αγ.Σαράντα και Δελβίνου με την συμμετοχή των σχολείων της περιοχής για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στις 26 και 27 Οκτωβρίου!

Τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους στους Αγ.Σαράντα Ο Γ. Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο κ. Λάμπρος Κακίσης ,Ο βουλευτής της Ν.Δ. στην Θεσπρωτία κ. Βασίλης Γιογιάκας, Ο Πρόεδρος του ΚΕΑΔ και Βουλευτής κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο Πρόεδρος της Ομόνοιας κ. Βασίλης Κάγιος και οι σεβαστοί πατέρες.

Στο Δέλβινο τίμησαν με την παρουσία τους Ο Γ. Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο Πρόεδρος της Ομόνοιας και ο Πρόεδρος Παραρτήματος της Ομόνοιας Δελβίνου κ. Ρολάνδος Μπιλέρος.