Κάτοικοι των μεγαλύτερων αριθμητικά και με ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα όπως: Μεσοπόταμος, Βρυώνι και κυρίως Φοινίκι, καταγγέλλουν ότι επί εβδομάδες τώρα δεν έχουν πόσιμο νερό στα κοινοτικά υδραγωγεία τους.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Παράρτημα Αγίων Σαράντα

 

 

Ανακοίνωση

 

Θέμα: Πλήρης αδιαφορία δημοτικών αρχών για την έλλειψη πόσιμου νερού σε κεντρικές κοινότητας του Δήμου Φινικιού

 

Κάτοικοι των μεγαλύτερων αριθμητικά και με ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα όπως: Μεσοπόταμος, Βρυώνι και κυρίως Φοινίκι, καταγγέλλουν ότι επί εβδομάδες τώρα δεν έχουν πόσιμο νερό στα κοινοτικά υδραγωγεία τους.

 

Πρόκειται για καταφανή αδικία καθώς είναι οι μήνες με τις μεγαλύτερες ανάγκες και αντί των έγκαιρων προβλέψεων από πλευράς των Δημοτικών Αρχών και των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Φοινικιού, επικρατεί πλήρης αδιαφορία. Γίνεται προπαγάνδα αποπροσανατολισμού με δήθεν εργασίες σε άλλα έργα υδροδότησης ενώ για το συγκεκριμένο ούτε λόγος. Εν τούτοις όμως επηρεάζει αρνητικά το κλίμα στην κοινότητα των κατοίκων, αποτρέπει την επίσκεψη από Ελλάδα των πατρογονικών εστιών και επί το πλείστον επιβαρύνει τις συνθήκες υγιεινής σε μια έκτακτη κατάσταση όπως η τρέχουσα λόγω Πανδημίας του Covid-19.

 

Να αναφερθεί ότι το Υδραγωγείο αυτό που θα έπρεπε να μεταφέρει υπερεπαρκείς ποσότητες πόσιμου νερού απ’ τις Πηγές του Γαλανού Ματιού, είναι σχετικά πρόσφατο και χρηματοδοτήθηκε πλουσιοπάροχα από υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Οι κάτοικοι επίσης όχι μόνο των προαναφερθέντων κοινοτήτων αλλά και άλλων που υποτίθεται ότι θα υδροδοτούνταν είχαν συμβάλει εξ ιδίων. Μη γνωρίζοντας τους λόγους της δυσλειτουργίας του μπορούμε όμως να εικάσουμε ότι πρόχειρη μελέτη και εκτέλεση εκτός τεχνικών επιβεβλημένων προδιαγραφών το έχουν καταστήσει σχεδόν άχρηστο.

 

Τούτο όμως δεν δικαιολογεί για κανένα λόγο τη Δημοτική Αρχή. Προβάλλεται ο λόγος ότι έχει υποστεί ζημιά η υποδομή λήψη και διοχέτευσης στους αγωγούς της απαραίτητης ποσότητας απ’ τις πηγές. Θα μπορούσε αυτό εν καιρώ και με μικρά σχετικά έξοδα να είχε αποκατασταθεί. Ακόμη δεν είναι αργά ώστε να επιληφθούν του θέματος αφήνοντας για αργότερα τη στείρα προπαγάνδα.   

 

Εκ του Προεδρείου

Παραρτήματος Αγίων Σαράντα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Αγίοι Σαράντα, στις 31 Ιουλίου 2020

 

 

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙ...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Παράρτημα Αγίων Σαράντα

 

 

Ανακοίνωση

 

Θέμα: Πλήρης αδιαφορία δημοτικών αρχών για την έλλειψη πόσιμου νερού σε κεντρικές κοινότητας του Δήμου Φινικιού

 

Κάτοικοι των μεγαλύτερων αριθμητικά και με ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα όπως: Μεσοπόταμος, Βρυώνι και κυρίως Φοινίκι, καταγγέλλουν ότι επί εβδομάδες τώρα δεν έχουν πόσιμο νερό στα κοινοτικά υδραγωγεία τους.

 

Πρόκειται για καταφανή αδικία καθώς είναι οι μήνες με τις μεγαλύτερες ανάγκες και αντί των έγκαιρων προβλέψεων από πλευράς των Δημοτικών Αρχών και των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Φοινικιού, επικρατεί πλήρης αδιαφορία. Γίνεται προπαγάνδα αποπροσανατολισμού με δήθεν εργασίες σε άλλα έργα υδροδότησης ενώ για το συγκεκριμένο ούτε λόγος. Εν τούτοις όμως επηρεάζει αρνητικά το κλίμα στην κοινότητα των κατοίκων, αποτρέπει την επίσκεψη από Ελλάδα των πατρογονικών εστιών και επί το πλείστον επιβαρύνει τις συνθήκες υγιεινής σε μια έκτακτη κατάσταση όπως η τρέχουσα λόγω Πανδημίας του Covid-19.

 

Να αναφερθεί ότι το Υδραγωγείο αυτό που θα έπρεπε να μεταφέρει υπερεπαρκείς ποσότητες πόσιμου νερού απ’ τις Πηγές του Γαλανού Ματιού, είναι σχετικά πρόσφατο και χρηματοδοτήθηκε πλουσιοπάροχα από υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Οι κάτοικοι επίσης όχι μόνο των προαναφερθέντων κοινοτήτων αλλά και άλλων που υποτίθεται ότι θα υδροδοτούνταν είχαν συμβάλει εξ ιδίων. Μη γνωρίζοντας τους λόγους της δυσλειτουργίας του μπορούμε όμως να εικάσουμε ότι πρόχειρη μελέτη και εκτέλεση εκτός τεχνικών επιβεβλημένων προδιαγραφών το έχουν καταστήσει σχεδόν άχρηστο.

 

Τούτο όμως δεν δικαιολογεί για κανένα λόγο τη Δημοτική Αρχή. Προβάλλεται ο λόγος ότι έχει υποστεί ζημιά η υποδομή λήψη και διοχέτευσης στους αγωγούς της απαραίτητης ποσότητας απ’ τις πηγές. Θα μπορούσε αυτό εν καιρώ και με μικρά σχετικά έξοδα να είχε αποκατασταθεί. Ακόμη δεν είναι αργά ώστε να επιληφθούν του θέματος αφήνοντας για αργότερα τη στείρα προπαγάνδα.   

 

Εκ του Προεδρείου

Παραρτήματος Αγίων Σαράντα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Αγίοι Σαράντα, στις 31 Ιουλίου 2020