ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - Άγιοι Σαράντα, στις 12 Μαΐου 2020...Θέμα: Καταγγελία ακραίως επικίνδυνης εκπομπής καλλιέργειας διεθνοτικού μίσους εις βάρος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει ώστε να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται όντως για την κοινωνική συνοχή και ειρήνη.

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

 «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Άγιοι Σαράντα, στις 12 Μαΐου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  Καταγγελία ακραίως επικίνδυνης εκπομπής καλλιέργειας διεθνοτικού μίσους εις βάρος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει ώστε να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται όντως για την κοινωνική συνοχή και ειρήνη.

Καταγγέλλουμε με ιδιαίτερη έμφαση το περιεχόμενο αλλά και τα μέσα άσκησης του δήθεν δημοσιογραφικού λειτουργήματος στην εκπομπή «Gjurmë Shqiptare» του παραγωγού Marin Mema, που μεταδόθηκε το Σάββατο, 9 Μαΐου 2020. Εκείνος συνέχισε τα γνωστά του πλέον μοτίβα καλλιέργειας ανθελληνικού κλίματος και στοχεύοντας την γηγενή Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Πρόκειται για άτομο σε εντεταλμένη αποστολή όπου οι χρηματοδότες, οι παρακινητές και οι καθοδηγητές του είναι πλέον γνωστοί.

Εκ της απόψεως αυτής για άλλη μια φορά ο Τηλεοπτικός Σταθμός Top Chanel είναι εκτεθειμένος σε ότι αφορά στην υποχρέωση ώστε να συμβάλει στην ειρηνική συνύπαρξη ως προϋπόθεση για την ευημερία της κοινωνίας.

Επί το πλείστον η εν λόγω εκπομπή στήθηκε χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά μέσα που απορρίπτονται απ’ τις καλές πρακτικές και την αναλογική νομοθεσία περί  δημόσιας ενημέρωσης όπως: κρυφές κάμερες, καταγραφές εν αγνοία του συνομιλητή, κακομεταχείριση πασχόντων ατόμων, παρακολουθήσεις κ.α. Οι τρόποι αυτοί έχουν ιδιαίτερα βλάψει όχι μόνο τα μέλη της ΕΕΜ στο πρόσφατο παρελθόν αλλά το σύνολο της αλβανικής κοινωνίας.

Προφανώς η «επένδυση» με απόψεις αποκαλούμενων ακαδημαϊκών και μελών Επιτροπής του Ελσίνκι κ.α. δεν καλύπτουν τον παραγωγό ως προς το στόχο αλλά εκθέτουν κι αυτούς τους ίδιους. Τους εκθέτουν καθότι πρωτίστως υποχρέωση των διανοουμένων της εποχής δεν είναι παρά η εμπέδωση στην κοινωνία άλλων αρχών και αξιών. Με πρώτη την υποχρέωση σεβασμού προς τον διαφορετικό και προαγωγής των μειονοτήτων. Αυτό επιβάλει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικά την Ημέρα της Ευρώπης η οποία επιλέγει μάλιστα για την μετάδοση της αηδιαστικής εκπομπής.

Ο εν λόγω παραγωγός και όσοι πίσω απ’ αυτόν νομίζουν ότι κρύβονται θα πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες ως προς τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η συστηματική καλλιέργεια μίσους έναντι της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, των μελών και θεσμών της. Εξ άλλου παραδείγματα από ανάλογα κρούσματα υπάρχουν δυστυχώς.

Προειδοποιούμε ότι η εκκόλαψη του αυγού του φιδιού του εθνικισμού είναι παιχνίδι επικίνδυνο. Η πολιτεία οφείλει να αντιδράσει άμεσα εφόσον διατείνεται ότι φροντίζει την αποφυγή εκδηλώσεων που καλλιεργούν το διεθνοτικό μίσος και ρατσισμό. Επί το πλείστον όπως συμβαίνει στις ευνομούμενες πολιτείες υποχρέωση της είναι και την υπενθυμίζουμε η περιφρούρηση των εθνικών και άλλων μειονοτήτων ως προϋπόθεση για εσωτερική κοινωνική συνοχή, όρος απαράβατος για την ευημερία και πρόοδο.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA

 

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

 

Sarandë, më 12 Maj 2020

 

 

Çështja: Denoncim i përmbajtjes të një emisioni televiziv ekstremist të rrezikshëm të kultivimit të urrejtjes ndëretnike në dëm të Minoritetit Etnik Grek. Imponohet që shteti të ndërhyjë duke dëshmuar se me të vërtetë është i interesuar për kohezionin social dhe paqen.

 

Denoncojmë me theksim të posaçëm përmbajtjen por edhe mjetet e përdorura në ushtrimin e të ashtuquajturit funksion gazetarie, në emisionin “Gjurmë Shqiptare” të producentit Marin Mema, që u transmetuar të Shtunën, 9 Maj 2020. Ai vijoi me motivet e tij tanimë të njohura të kultivimit të klimës antihelene duke targëtuar drejtpërdrejtë Minoritetin Etnik Grek autokton. Bëhet fjalë për një person në mision të porositur ku financuesit, ata sa lëvizin në prapaskenë dhe orkestruesit janë tanimë të njohur.

 

Nga kjo pikëpamje akoma një herë tjetër i ekspozuar është Stacioni Televiziv “Top Channel” përsa i përket detyrimit që ka për të kontribuar në bashkekzistencën sociale si parakusht për mirëqenien e shoqërisë mbarë.

 

Për më tepër emisioni në fjalë u përgatit duke përdorur kësaj radhe instrumente që refuzohen nga praktikat e mira dhe legjislacioni analog mbi informimin publik sikundër: kamerat e fshehta, regjistrime pa dijeninë e bashkëbiseduesit, manipulim personash që vuajnë nga sëmundje, përgjime etj. Këto metoda kanë dëmtuar në veçanti jo vetëm pjesëtarë të Komunitetit Etnik Grek në të shkuarën jo të largët por shoqërinë shqiptare mbarë.

 

Natyrisht “rifinitimi” me pikëpamje të ashtuquajturish akademikë apo pjesëtarë të Grupit të Helsinkit etj. nuk e mbulojnë lakuriqësinë e producentit përsa i përket objektivit, por përkundrazi ekspozojnë edhe vetë ata. I ekspozojnë ngaqë detyrim së pari i intelektualëve të kohës nuk është veçse të mësuarit e shoqërisë me parime dhe vlera të tjera. Me parësor detyrimin për respektim të të ndryshmes dhe promovimin e minoriteteve. Kjo është sa dikton realiteti dhe arritjet Europiane dhe në  veçanti në Ditën e Europës që u zgjodh bile për transmetimin e këtij emisioni të neveritur.  

Producenti në fjalë dhe sa pas tij kujtojnë se fshihen duhet të marrin parasysh përgjegjësinë përsa i përket pasojave që mundet të sjellë kultivimi sistematik i urrejtjes kundrejt Minoritetit Etnik Grek, pjesëtarëve dhe institucioneve të tij. Madje shembuj nga irritime të tilla respektive për fat të keq ekzistojnë.

 

Paralajmërojmë se klloçitja e vezëve të gjarprit të nacionalizmit është lojë e rrezikshme. Shteti e ka për detyrë të reagojë përderisa pretendon se tregon kujdes për shmangien e manifestimeve që mbarështrojnë urrejtjen ndëretnike dhe racizmin. Për më tepër sikundër ndodh në shtetet ku mbizotëron ligji detyrim i tij është, dhe ja rikujtojmë, mbrojtja e minoriteteve etnike e të tjera si parakusht i koherencës së brendshme, kusht pa të cilin nga ana e vetë për mirëqenie dhe prosperitet. 

 

Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

 

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙ...

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

 «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Άγιοι Σαράντα, στις 12 Μαΐου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα:  Καταγγελία ακραίως επικίνδυνης εκπομπής καλλιέργειας διεθνοτικού μίσους εις βάρος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει ώστε να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται όντως για την κοινωνική συνοχή και ειρήνη.

Καταγγέλλουμε με ιδιαίτερη έμφαση το περιεχόμενο αλλά και τα μέσα άσκησης του δήθεν δημοσιογραφικού λειτουργήματος στην εκπομπή «Gjurmë Shqiptare» του παραγωγού Marin Mema, που μεταδόθηκε το Σάββατο, 9 Μαΐου 2020. Εκείνος συνέχισε τα γνωστά του πλέον μοτίβα καλλιέργειας ανθελληνικού κλίματος και στοχεύοντας την γηγενή Εθνική Ελληνική Μειονότητα. Πρόκειται για άτομο σε εντεταλμένη αποστολή όπου οι χρηματοδότες, οι παρακινητές και οι καθοδηγητές του είναι πλέον γνωστοί.

Εκ της απόψεως αυτής για άλλη μια φορά ο Τηλεοπτικός Σταθμός Top Chanel είναι εκτεθειμένος σε ότι αφορά στην υποχρέωση ώστε να συμβάλει στην ειρηνική συνύπαρξη ως προϋπόθεση για την ευημερία της κοινωνίας.

Επί το πλείστον η εν λόγω εκπομπή στήθηκε χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά μέσα που απορρίπτονται απ’ τις καλές πρακτικές και την αναλογική νομοθεσία περί  δημόσιας ενημέρωσης όπως: κρυφές κάμερες, καταγραφές εν αγνοία του συνομιλητή, κακομεταχείριση πασχόντων ατόμων, παρακολουθήσεις κ.α. Οι τρόποι αυτοί έχουν ιδιαίτερα βλάψει όχι μόνο τα μέλη της ΕΕΜ στο πρόσφατο παρελθόν αλλά το σύνολο της αλβανικής κοινωνίας.

Προφανώς η «επένδυση» με απόψεις αποκαλούμενων ακαδημαϊκών και μελών Επιτροπής του Ελσίνκι κ.α. δεν καλύπτουν τον παραγωγό ως προς το στόχο αλλά εκθέτουν κι αυτούς τους ίδιους. Τους εκθέτουν καθότι πρωτίστως υποχρέωση των διανοουμένων της εποχής δεν είναι παρά η εμπέδωση στην κοινωνία άλλων αρχών και αξιών. Με πρώτη την υποχρέωση σεβασμού προς τον διαφορετικό και προαγωγής των μειονοτήτων. Αυτό επιβάλει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικά την Ημέρα της Ευρώπης η οποία επιλέγει μάλιστα για την μετάδοση της αηδιαστικής εκπομπής.

Ο εν λόγω παραγωγός και όσοι πίσω απ’ αυτόν νομίζουν ότι κρύβονται θα πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες ως προς τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η συστηματική καλλιέργεια μίσους έναντι της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, των μελών και θεσμών της. Εξ άλλου παραδείγματα από ανάλογα κρούσματα υπάρχουν δυστυχώς.

Προειδοποιούμε ότι η εκκόλαψη του αυγού του φιδιού του εθνικισμού είναι παιχνίδι επικίνδυνο. Η πολιτεία οφείλει να αντιδράσει άμεσα εφόσον διατείνεται ότι φροντίζει την αποφυγή εκδηλώσεων που καλλιεργούν το διεθνοτικό μίσος και ρατσισμό. Επί το πλείστον όπως συμβαίνει στις ευνομούμενες πολιτείες υποχρέωση της είναι και την υπενθυμίζουμε η περιφρούρηση των εθνικών και άλλων μειονοτήτων ως προϋπόθεση για εσωτερική κοινωνική συνοχή, όρος απαράβατος για την ευημερία και πρόοδο.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA

 

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek

ΟΜΟΝΟΙΑ

 

 

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

 

Sarandë, më 12 Maj 2020

 

 

Çështja: Denoncim i përmbajtjes të një emisioni televiziv ekstremist të rrezikshëm të kultivimit të urrejtjes ndëretnike në dëm të Minoritetit Etnik Grek. Imponohet që shteti të ndërhyjë duke dëshmuar se me të vërtetë është i interesuar për kohezionin social dhe paqen.

 

Denoncojmë me theksim të posaçëm përmbajtjen por edhe mjetet e përdorura në ushtrimin e të ashtuquajturit funksion gazetarie, në emisionin “Gjurmë Shqiptare” të producentit Marin Mema, që u transmetuar të Shtunën, 9 Maj 2020. Ai vijoi me motivet e tij tanimë të njohura të kultivimit të klimës antihelene duke targëtuar drejtpërdrejtë Minoritetin Etnik Grek autokton. Bëhet fjalë për një person në mision të porositur ku financuesit, ata sa lëvizin në prapaskenë dhe orkestruesit janë tanimë të njohur.

 

Nga kjo pikëpamje akoma një herë tjetër i ekspozuar është Stacioni Televiziv “Top Channel” përsa i përket detyrimit që ka për të kontribuar në bashkekzistencën sociale si parakusht për mirëqenien e shoqërisë mbarë.

 

Për më tepër emisioni në fjalë u përgatit duke përdorur kësaj radhe instrumente që refuzohen nga praktikat e mira dhe legjislacioni analog mbi informimin publik sikundër: kamerat e fshehta, regjistrime pa dijeninë e bashkëbiseduesit, manipulim personash që vuajnë nga sëmundje, përgjime etj. Këto metoda kanë dëmtuar në veçanti jo vetëm pjesëtarë të Komunitetit Etnik Grek në të shkuarën jo të largët por shoqërinë shqiptare mbarë.

 

Natyrisht “rifinitimi” me pikëpamje të ashtuquajturish akademikë apo pjesëtarë të Grupit të Helsinkit etj. nuk e mbulojnë lakuriqësinë e producentit përsa i përket objektivit, por përkundrazi ekspozojnë edhe vetë ata. I ekspozojnë ngaqë detyrim së pari i intelektualëve të kohës nuk është veçse të mësuarit e shoqërisë me parime dhe vlera të tjera. Me parësor detyrimin për respektim të të ndryshmes dhe promovimin e minoriteteve. Kjo është sa dikton realiteti dhe arritjet Europiane dhe në  veçanti në Ditën e Europës që u zgjodh bile për transmetimin e këtij emisioni të neveritur.  

Producenti në fjalë dhe sa pas tij kujtojnë se fshihen duhet të marrin parasysh përgjegjësinë përsa i përket pasojave që mundet të sjellë kultivimi sistematik i urrejtjes kundrejt Minoritetit Etnik Grek, pjesëtarëve dhe institucioneve të tij. Madje shembuj nga irritime të tilla respektive për fat të keq ekzistojnë.

 

Paralajmërojmë se klloçitja e vezëve të gjarprit të nacionalizmit është lojë e rrezikshme. Shteti e ka për detyrë të reagojë përderisa pretendon se tregon kujdes për shmangien e manifestimeve që mbarështrojnë urrejtjen ndëretnike dhe racizmin. Për më tepër sikundër ndodh në shtetet ku mbizotëron ligji detyrim i tij është, dhe ja rikujtojmë, mbrojtja e minoriteteve etnike e të tjera si parakusht i koherencës së brendshme, kusht pa të cilin nga ana e vetë për mirëqenie dhe prosperitet. 

 

Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

BDMEG ΟΜΟΝΟΙΑ