Ανακοίνωση Τύπου 12/09/2022

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Γραφείο Τύπου κι Επικοινωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  Λανθάνουσα η προσέγγιση των ΜΜΕ στην Αλβανία σε ότι αφορά την επιθετική έναντι του Ελληνισμού συμπεριφορά της Τουρκίας.

Προκλητικά τα ΜΜΕ στην Αλβανία, ειδικά τα φιλοκυβερνητικά, ηλεκτρονικά, έντυπα και διαδικτυακά, όχι απλά υιοθετούν την πληροφόρηση που παρέχει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Προεδρίας της Τουρκίας σε ότι αφορά στην από πλευράς τους κλιμάκωση της επιθετικότητας έναντι του Ελληνισμού, αλλά επιδεικνύουν και ανώφελο ζήλο στην κατεύθυνση αυτή.

Να προσέξουν κατά την ενημέρωση και κατ επέκταση διαμόρφωση της κοινής γνώμης στην Αλβανία και τον ευρύτερο χώρο των Αλβανόφωνων, όπου ταυτίζονται με την παρεμβαλλόμενη τουρκική προπαγάνδα στην Αλβανική, ότι τόσο ο Πρόεδρος της Τουρκίας όσο και οι αξιωματούχοι του, πολιτικοί και μη, προσφεύγουν και σε αντιΑμερικανική, ΑντιΝΑΤΟΪΚΗ και ΆντιΕυρωπαϊκή ρητορική. Είναι δε γνωστό ότι η Τουρκία έχει οριστικά αποκλίνει από τις  αξίες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, του πολιτισμού του Ευρωπαϊκού ανθρωπισμού αλλά και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Συντηρεί υπό στρατιωτική κατοχή έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ όπως η Κύπρος.

Επί της ευκαιρίας να υπογραμμίσουμε ότι για μικρά κράτη και λαούς έχει πολύ πιο ουσιαστική σημασία η προσήλωση στους κανόνες της ειρηνικής συνύπαρξης απ’ ότι η αταβιστική νοοτροπία και συμπεριφορά της υποταγής στον υποτιθέμενο ισχυρό.

Τα ΜΜΕ και μερίδα της πολιτικής τάξης, κρατική διοίκηση και δημόσιοι λειτουργοί αντί του εφήμερου συμφέροντος των κονδυλίων της Τουρκικής προπαγάνδας ας αναλογιστούν ευθύνες έναντι της Ευρωπαϊκής προοπτικής που διασφαλίζει και την απαραίτητη συνοχή.

Έναντι δορυφορικής προσαρμογής στην Άγκυρα αντιπαρατάσσεται  τόσο η ισχυρά γηγενή παρουσία του Ελληνισμού στην επικράτεια της Αλβανίας όσο κυρίως η πραγματική και γνήσια θέληση της αλβανικής κοινωνίας, των νέων κυρίως.

Επί το πλείστον δε ότι σε τέτοια μείζονα ζητήματα  δεν χωρούν συμφέροντα οπαδισμού αλλά  πρέπει να ακουστεί καλύτερα η γνήσια άποψη χιλιάδων νέων και νεανίδων απ’ την Αλβανία που έχουν γαλουχηθεί με τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισονομίας και της ισοπολιτείας που ο Ελληνισμός  πρεσβεύει ανά τους αιώνες.

Η Τουρκία αποτελεί πρόβλημα και όχι επιλογή για τα οράματα και την προοπτική του Αλβανικού λαού όπως και όλων των λαών της περιοχής.

Γραφείο Τύπου κι Επικοινωνίας ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

Άγιοι Σαράντα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

Zyra e Shtypit dhe Informacionit

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

Lënda: Në drejtimin e gabuar qasja e Mjeteve Informimit Masiv në Shqipëri në çështjen lidhur me sjelljen agresive të Turqisë kundrejt Helenizmit.

Në mënyrë acaruese Mjetet Informimit Masiv në Shqipëri, në veçanti atyre të orientuara pro qeverisë, elektronike, print dhe internetike, jo vetëm adoptojnë informimin që ofron makineria propagandistike e Presidencës së Turqisë përsa i përket përshkallëzimit nga ana e tyre e sjelljes agresive ndaj Helenizmit, por manifestojnë zell të padobishëm në këtë drejtim.

Le të bëjnë kujdes gjatë dhënies së informacionit dhe më tej trajtimit të opinionit publik në Shqipëri dhe mjedisin më gjerë të Shqipligjërimit, ku identifiokohen dhe me propagandën e interferuar Turke në gjuhën Shqipe, se si Presidenti i Turqisë aq edhe zyrtarët e tij, politikë ose jo, kumtojnë retorikë AntiAmerikane, AntiNATOike dhe AntiEuropiane. Është gjerësisht e ditur se Turqia ka devijuar në mënyrë definitive nga vlerat e demokracisë parlamentare, të kulturës së humanizmit Europian dhe të tjera rregulla të sanksionuara të së Drejtës Ndërkombëtare. Mban të pushtuar ushtarakisht territor të një vendi anëtar të BE sikundër Qipro.

Me këtë rast le të theksojmë se për shtete dhe popuj të vegjël ka rëndësi më esenciale përkushtimi i tyre në rregullimet e bashkëjetesës paqësore nga sa mentaliteti dhe sjellja ataviste e nënshrtrimit ndaj të fuqishmit të supozuar.

Mjetet e Informimit Masiv dhe segment i klasës politike, administratë shtetërore dhe ofiqarë të shtetit, kundrejt interesit imediat dhe joshjes së fondeve të propagandës Turke le të reflektojnë mbi përgjegjësitë kundrejt perspektivës Europianizuese që garanton edhe kohezionin e domosdoshëm.

Kundrejt përshtatjeve satelitore ndaj Ankarasë rreshtohen si prezenca konsistente e Helenizmit autokton në territorin e Shqipërisë sa dhe me të njëjtën rëndësi vullneti real i shoqërisë Shqiptare, të rinjve kryesisht.

Për më tepër që në çështje të tilla të rëndësisë së veçantë strategjike nuk kanë vend interesa tifozërie por duhet në mënyrën më adekuate të dëgjohet opinioni i kulluar i të rejave dhe të rinjve nga Shqipëria që janë ushqyer të lirisë, të demokracisë, të barazisë dhe barazisë ndaj ligjit, sikundër Helenizmi i përçon ato ndër shekuj.

Turqia përbën problem dhe jo zgjedhje për vizionet dhe perspektivën e popullit Shqiptar dhe gjithë popujve të rajonit.

Zyra e Shtypit dhe Informacionit BDMEG OMONOIA

Sarandë, 12 Shtator 2022

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙ...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Γραφείο Τύπου κι Επικοινωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  Λανθάνουσα η προσέγγιση των ΜΜΕ στην Αλβανία σε ότι αφορά την επιθετική έναντι του Ελληνισμού συμπεριφορά της Τουρκίας.

Προκλητικά τα ΜΜΕ στην Αλβανία, ειδικά τα φιλοκυβερνητικά, ηλεκτρονικά, έντυπα και διαδικτυακά, όχι απλά υιοθετούν την πληροφόρηση που παρέχει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Προεδρίας της Τουρκίας σε ότι αφορά στην από πλευράς τους κλιμάκωση της επιθετικότητας έναντι του Ελληνισμού, αλλά επιδεικνύουν και ανώφελο ζήλο στην κατεύθυνση αυτή.

Να προσέξουν κατά την ενημέρωση και κατ επέκταση διαμόρφωση της κοινής γνώμης στην Αλβανία και τον ευρύτερο χώρο των Αλβανόφωνων, όπου ταυτίζονται με την παρεμβαλλόμενη τουρκική προπαγάνδα στην Αλβανική, ότι τόσο ο Πρόεδρος της Τουρκίας όσο και οι αξιωματούχοι του, πολιτικοί και μη, προσφεύγουν και σε αντιΑμερικανική, ΑντιΝΑΤΟΪΚΗ και ΆντιΕυρωπαϊκή ρητορική. Είναι δε γνωστό ότι η Τουρκία έχει οριστικά αποκλίνει από τις  αξίες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, του πολιτισμού του Ευρωπαϊκού ανθρωπισμού αλλά και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Συντηρεί υπό στρατιωτική κατοχή έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ όπως η Κύπρος.

Επί της ευκαιρίας να υπογραμμίσουμε ότι για μικρά κράτη και λαούς έχει πολύ πιο ουσιαστική σημασία η προσήλωση στους κανόνες της ειρηνικής συνύπαρξης απ’ ότι η αταβιστική νοοτροπία και συμπεριφορά της υποταγής στον υποτιθέμενο ισχυρό.

Τα ΜΜΕ και μερίδα της πολιτικής τάξης, κρατική διοίκηση και δημόσιοι λειτουργοί αντί του εφήμερου συμφέροντος των κονδυλίων της Τουρκικής προπαγάνδας ας αναλογιστούν ευθύνες έναντι της Ευρωπαϊκής προοπτικής που διασφαλίζει και την απαραίτητη συνοχή.

Έναντι δορυφορικής προσαρμογής στην Άγκυρα αντιπαρατάσσεται  τόσο η ισχυρά γηγενή παρουσία του Ελληνισμού στην επικράτεια της Αλβανίας όσο κυρίως η πραγματική και γνήσια θέληση της αλβανικής κοινωνίας, των νέων κυρίως.

Επί το πλείστον δε ότι σε τέτοια μείζονα ζητήματα  δεν χωρούν συμφέροντα οπαδισμού αλλά  πρέπει να ακουστεί καλύτερα η γνήσια άποψη χιλιάδων νέων και νεανίδων απ’ την Αλβανία που έχουν γαλουχηθεί με τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισονομίας και της ισοπολιτείας που ο Ελληνισμός  πρεσβεύει ανά τους αιώνες.

Η Τουρκία αποτελεί πρόβλημα και όχι επιλογή για τα οράματα και την προοπτική του Αλβανικού λαού όπως και όλων των λαών της περιοχής.

Γραφείο Τύπου κι Επικοινωνίας ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ

Άγιοι Σαράντα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

 

 

BASHKIMI DEMOKRATIK MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

Zyra e Shtypit dhe Informacionit

 

KOMUNIKATË PËR SHTYP

Lënda: Në drejtimin e gabuar qasja e Mjeteve Informimit Masiv në Shqipëri në çështjen lidhur me sjelljen agresive të Turqisë kundrejt Helenizmit.

Në mënyrë acaruese Mjetet Informimit Masiv në Shqipëri, në veçanti atyre të orientuara pro qeverisë, elektronike, print dhe internetike, jo vetëm adoptojnë informimin që ofron makineria propagandistike e Presidencës së Turqisë përsa i përket përshkallëzimit nga ana e tyre e sjelljes agresive ndaj Helenizmit, por manifestojnë zell të padobishëm në këtë drejtim.

Le të bëjnë kujdes gjatë dhënies së informacionit dhe më tej trajtimit të opinionit publik në Shqipëri dhe mjedisin më gjerë të Shqipligjërimit, ku identifiokohen dhe me propagandën e interferuar Turke në gjuhën Shqipe, se si Presidenti i Turqisë aq edhe zyrtarët e tij, politikë ose jo, kumtojnë retorikë AntiAmerikane, AntiNATOike dhe AntiEuropiane. Është gjerësisht e ditur se Turqia ka devijuar në mënyrë definitive nga vlerat e demokracisë parlamentare, të kulturës së humanizmit Europian dhe të tjera rregulla të sanksionuara të së Drejtës Ndërkombëtare. Mban të pushtuar ushtarakisht territor të një vendi anëtar të BE sikundër Qipro.

Me këtë rast le të theksojmë se për shtete dhe popuj të vegjël ka rëndësi më esenciale përkushtimi i tyre në rregullimet e bashkëjetesës paqësore nga sa mentaliteti dhe sjellja ataviste e nënshrtrimit ndaj të fuqishmit të supozuar.

Mjetet e Informimit Masiv dhe segment i klasës politike, administratë shtetërore dhe ofiqarë të shtetit, kundrejt interesit imediat dhe joshjes së fondeve të propagandës Turke le të reflektojnë mbi përgjegjësitë kundrejt perspektivës Europianizuese që garanton edhe kohezionin e domosdoshëm.

Kundrejt përshtatjeve satelitore ndaj Ankarasë rreshtohen si prezenca konsistente e Helenizmit autokton në territorin e Shqipërisë sa dhe me të njëjtën rëndësi vullneti real i shoqërisë Shqiptare, të rinjve kryesisht.

Për më tepër që në çështje të tilla të rëndësisë së veçantë strategjike nuk kanë vend interesa tifozërie por duhet në mënyrën më adekuate të dëgjohet opinioni i kulluar i të rejave dhe të rinjve nga Shqipëria që janë ushqyer të lirisë, të demokracisë, të barazisë dhe barazisë ndaj ligjit, sikundër Helenizmi i përçon ato ndër shekuj.

Turqia përbën problem dhe jo zgjedhje për vizionet dhe perspektivën e popullit Shqiptar dhe gjithë popujve të rajonit.

Zyra e Shtypit dhe Informacionit BDMEG OMONOIA

Sarandë, 12 Shtator 2022