Θέμα: Δημοσιοποίηση πρόσκλησης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προς το κόμμα ΕΕΜΜ-MEGA για συνέχεια συνεργασίας και οριστικοποίηση διαδικασιών για την οριστικοποίηση αποφάσεων πολιτικής συνεργασίας.

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

 

Αγ. Σαράντα, στις 20 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Δημοσιοποίηση πρόσκλησης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προς το κόμμα ΕΕΜΜ-MEGA για συνέχεια συνεργασίας και οριστικοποίηση διαδικασιών για την οριστικοποίηση αποφάσεων πολιτικής συνεργασίας.

Από Νοέμβριο και σύμφωνα με αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από πλευράς του Προέδρου της κ. Βασίλη Κάγιου, έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες όπως προχωρήσει η διαδικασία δημιουργίας κατάλληλου πολιτικού πλαισίου για την επίτευξη συνεργασίας με το κόμμα ΕΕΜΜ-ΜΕGA. Αυτό αφορά όχι μόνο σε εκλογικές συμπράξεις αλλά πολύ πιο ουσιαστική διεργασία που να οδηγεί στην οριστική επανένταξη του και των στελεχών του που πιστεύουν στις δυνατότητες αυτόνομης πολιτικής έκφρασης της ΕΕΜ.

Σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αποτελεί προ ημερών έγγραφη επιστολή του Προέδρου της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ κ. Βασίλη Κάγιο προς τον Πρόεδρο του ΕΕΜΜ-MEGA κ. Χρήστο Κίτσο, ώστε να οργανωθεί στις 15 Φεβρουαρίου συνάντηση με αρμοδίως εξουσιοδοτημένη από πλευράς τους αντιπροσωπεία, για εξέλιξη των διεργασιών.

Κρίνοντας ότι έχει περάσει εύλογο χρονικό διάστημα και δεδομένου ότι το πολιτικό πλαίσιο γενικά μεταβάλλεται έντονα κρίνεται σκόπιμη η επανάληψη δημοσίως της πρόσκλησης για επίσπευση της απάντησης από πλευράς του ΕΕΜΜ-MEGA.

Η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ έχοντας καταστατικά επιβαλλόμενη την πολιτική συνεργασία και ταύτιση με το ΚΕΑΔ, παράλληλα όμως με βάση την εντολή της Συνδιάσκεψης και των οργάνων της για συνέχεια των προσπαθειών διασφάλισης ευρύτερων συνεργασιών και συμπράξεων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι εγχειρήματα στο παρελθόν για άλλα πολιτικά σχήματα που απευθύνονται στην ΕΕΜ, αποτέλεσαν αφορμή για πολιτικό αποπροσανατολισμό και διασπάθιση της εκλογικής δύναμης, θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και με το ΕΕΜΜ-MEGA.

Τούτο όμως δεν σημαίνει ατέρμονες συζητήσεις που απλά εξαντλούν τα χρονικά περιθώρια που ορίζουν γενικότερες πολιτικές καταστάσεις και ανάγκες εκλογικής ετοιμασίας.

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙ...

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

 

Αγ. Σαράντα, στις 20 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Δημοσιοποίηση πρόσκλησης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ προς το κόμμα ΕΕΜΜ-MEGA για συνέχεια συνεργασίας και οριστικοποίηση διαδικασιών για την οριστικοποίηση αποφάσεων πολιτικής συνεργασίας.

Από Νοέμβριο και σύμφωνα με αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ από πλευράς του Προέδρου της κ. Βασίλη Κάγιου, έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες όπως προχωρήσει η διαδικασία δημιουργίας κατάλληλου πολιτικού πλαισίου για την επίτευξη συνεργασίας με το κόμμα ΕΕΜΜ-ΜΕGA. Αυτό αφορά όχι μόνο σε εκλογικές συμπράξεις αλλά πολύ πιο ουσιαστική διεργασία που να οδηγεί στην οριστική επανένταξη του και των στελεχών του που πιστεύουν στις δυνατότητες αυτόνομης πολιτικής έκφρασης της ΕΕΜ.

Σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αποτελεί προ ημερών έγγραφη επιστολή του Προέδρου της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ κ. Βασίλη Κάγιο προς τον Πρόεδρο του ΕΕΜΜ-MEGA κ. Χρήστο Κίτσο, ώστε να οργανωθεί στις 15 Φεβρουαρίου συνάντηση με αρμοδίως εξουσιοδοτημένη από πλευράς τους αντιπροσωπεία, για εξέλιξη των διεργασιών.

Κρίνοντας ότι έχει περάσει εύλογο χρονικό διάστημα και δεδομένου ότι το πολιτικό πλαίσιο γενικά μεταβάλλεται έντονα κρίνεται σκόπιμη η επανάληψη δημοσίως της πρόσκλησης για επίσπευση της απάντησης από πλευράς του ΕΕΜΜ-MEGA.

Η ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ έχοντας καταστατικά επιβαλλόμενη την πολιτική συνεργασία και ταύτιση με το ΚΕΑΔ, παράλληλα όμως με βάση την εντολή της Συνδιάσκεψης και των οργάνων της για συνέχεια των προσπαθειών διασφάλισης ευρύτερων συνεργασιών και συμπράξεων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι εγχειρήματα στο παρελθόν για άλλα πολιτικά σχήματα που απευθύνονται στην ΕΕΜ, αποτέλεσαν αφορμή για πολιτικό αποπροσανατολισμό και διασπάθιση της εκλογικής δύναμης, θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και με το ΕΕΜΜ-MEGA.

Τούτο όμως δεν σημαίνει ατέρμονες συζητήσεις που απλά εξαντλούν τα χρονικά περιθώρια που ορίζουν γενικότερες πολιτικές καταστάσεις και ανάγκες εκλογικής ετοιμασίας.

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA