Χαιρετίζουμε την πρόθεση και τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, να διευθετήσει ευνοϊκά και θετικά το θέμα των συντάξεων των βορειοηπειρωτών που εδώ και χρόνια απασχολεί όλους μας και αντιμετωπίστηκε ανεύθυνα κι επιπόλαια  είτε μέσα από περικοπές είτε μέσα από ημιτελείς λύσεις.

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

Αγ. Σαράντα, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Χαιρετίζουμε την πρόθεση και τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, να διευθετήσει ευνοϊκά και θετικά το θέμα των συντάξεων των βορειοηπειρωτών που εδώ και χρόνια απασχολεί όλους μας και αντιμετωπίστηκε ανεύθυνα κι επιπόλαια  είτε μέσα από περικοπές είτε μέσα από ημιτελείς λύσεις.

Πιστεύουμε οι ρυθμίσεις που θα γίνουν στο υπό συζήτηση και υπό ψήφιση Νέο Νομοσχέδιο να αντικατοπτρίζουν την επίλυση του συνόλου των αιτημάτων μας, τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη για οριστική κι ευνοϊκή επίλυση του θέματος, κατά την πρόσφατη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνον έτσι θα χρησιμεύσουν και θα συμβάλλουν ως χρήσιμο εργαλείο για την αναζωογόνηση της ζωής στον τόπο μας.

Η θετική, όπως διαφαίνεται και προδιαγράφεται, εξέλιξη πάνω σ’  αυτό το θέμα, με τη σωστή κι αποφασιστική κινητοποίηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ και των Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα, αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει συντονισμός της προσπάθειας και κοινός στόχος, χωρίς αποκλεισμούς και λεονταρισμούς, επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA

ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙ...

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

 

Αγ. Σαράντα, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Χαιρετίζουμε την πρόθεση και τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, να διευθετήσει ευνοϊκά και θετικά το θέμα των συντάξεων των βορειοηπειρωτών που εδώ και χρόνια απασχολεί όλους μας και αντιμετωπίστηκε ανεύθυνα κι επιπόλαια  είτε μέσα από περικοπές είτε μέσα από ημιτελείς λύσεις.

Πιστεύουμε οι ρυθμίσεις που θα γίνουν στο υπό συζήτηση και υπό ψήφιση Νέο Νομοσχέδιο να αντικατοπτρίζουν την επίλυση του συνόλου των αιτημάτων μας, τη δέσμευση και την αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη για οριστική κι ευνοϊκή επίλυση του θέματος, κατά την πρόσφατη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνον έτσι θα χρησιμεύσουν και θα συμβάλλουν ως χρήσιμο εργαλείο για την αναζωογόνηση της ζωής στον τόπο μας.

Η θετική, όπως διαφαίνεται και προδιαγράφεται, εξέλιξη πάνω σ’  αυτό το θέμα, με τη σωστή κι αποφασιστική κινητοποίηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ-ΚΕΑΔ και των Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα, αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει συντονισμός της προσπάθειας και κοινός στόχος, χωρίς αποκλεισμούς και λεονταρισμούς, επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Εκ του Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης

ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟIA