Σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις Καταστατικές προβλέψεις σήμερα Κυριακή, 27 Μάη, σε αίθουσα διασκέψεων ξενοδοχείου της πόλης, διεξήγαγε τις εργασίες της η Συνδιάσκεψη της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ για το Παράρτημα Αγίων Σαράντα.

Αποφασιστικότητα για συνέχεια της προσπάθειας στη Συνδιάσκεψη ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους Αγίους Σαράντα

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις Καταστατικές προβλέψεις σήμερα Κυριακή, 27 Μάη, σε αίθουσα διασκέψεων ξενοδοχείου της πόλης, διεξήγαγε τις εργασίες της η Συνδιάσκεψη της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ για το Παράρτημα Αγίων Σαράντα.

Το συγκεκριμένο Παράρτημα αποτελεί στην ουσία τη βασική λειτουργική δομή της Οργάνωσης και στο διάστημα των τελευταίων ετών απέδειξε τόσο την πολιτική προσήλωση στο πρόγραμμα όσο και ουσιαστική δομή και επάρκεια επικοινωνίας και συνεργασίας με τις Τοπικές Οργανώσεις Τη σημερινή κορυφαία δραστηριότητα για το Παράρτημα τίμησε με την παρουσία του και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο κ. Βασίλης Τόλιος. Απευθυνόμενος στα στελέχη και τους αντιπροσώπους όλων των κοινοτήτων της περιοχής, που αποτελούσαν σώμα πλέον των 120 προσώπων, παρότρυνε όπως συνεχίσουν με την ίδια και περισσότερη αφοσίωση την ευγενική τους προσπάθεια. Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι η δύναμη που μπορεί να προωθήσει τις αξιώσεις της ΕΕΜ στο σύνολο της για καλύτερο μέλλον. Ανέφερε ελίσσεις ότι οι διεργασίες όπως η σημερινή, οι συζητήσεις που προηγήθηκαν στη βάση και ειδικά η σύγκλιση της Γενικής Συνδιάσκεψης είναι κινήσεις που δικαιολογούν την προσδοκία για καλύτερη οργάνωση και περισσότερη συμμετοχή στην κορυφαία Ομογενειακή Οργάνωση και κατ επέκταση στο ΚΕΑΔ που την εκφράζει σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο.

Μακροσκελή ήταν και η παρέμβαση του Προέδρου του ΚΕΑΔ και βουλευτή έδρας στους Αγ. Σαράντα κ. Βαγγέλη Ντούλε. Ο κ. Ντούλες ιδιαίτερα έμπειρος και αγωνιστικός πολιτικός για τα δικαιώματα της ΕΕΜ με την πείρα μάλιστα και του πρώην Προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ επεσήμανε το σουδαίο ρόλο της στον αγώνα ώστε η ΕΕΜ αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα. Στην προσπάθεια ενημέρωσης του διεθνούς παράγοντα και εξεύρεσης πολύτιμων συμπαραστατών η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι πολιτικό εργαλείο πολύτιμο και αναντικατάστατο. Παρ όλο που το σώμα της ΕΕΜ πολιτικά δείχνει διαιρεμένο τόσο στις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της Αλβανίας όσο και μικρότερα μειονοτικής υφής σχήματα, η ΟΜΟΝΟΙΑ θα πρέπει να συνεχίσει ν αποτελεί το σημείο σύνθεσης των θέσεων και απόψεων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για ζητήματα που την αφορούν άμεσα. Επέμεινε δε ότι παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τεχνητές αμφισβητήσεις η ΟΜΟΝΟΙΑ στην στενή και σχεδόν ταυτόσημη πολιτική συνεργασία με το ΚΕΑΔ διαθέτει το πλέον επιβεβαιωμένα σταθερό έδαφος δράσης.

Εν ονόματι του προηγούμενου Προεδρείου του Παραρτήματος μίλησε ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Κάγιος αναφέροντας τα τετελεσμένα τόσο στις πολιτικές εξορμήσεις τοπικών και βουλευτικών εκλογών όσο και τα αμιγώς εσωτερικά ζητήματα της Οργάνωσης στο Παράρτημα και τις Τ. Ο. Ακολούθησαν συζητήσεις των μελών της Συνδιάσκεψης με το κοινό μεράκι καλύτερης λειτουργίας ώστε όλο και περισσότεροι συνέλληνες μετέχουν στην προσπάθειας και τους αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Πρόεδρος στο Παράρτημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους Αγίους Σαράντα επανεξελέγη ο κ. Βασίλης Κάγιος, κάτοικος Αγίων Σαράντα και πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα.

Οι πρόεδροι των Τ.Ο. αποτελούν το Συμβούλιο του Παραρτήματος που σε συνεδρίαση του το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκλέξει το Προεδρείο.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τη Συνδιάσκεψη στο Παράρτημα ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους Αγίους Σαράντα.

Αποφασιστικότητα για συνέχεια της προσπάθειας στη Συνδιάσκεψη ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους Αγίους Σαράντα - 27.05.2018

Αποφασιστικότητα για συνέχεια της προσπάθειας στη Συνδιάσκεψη ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους Αγίους Σαράντα

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις Καταστατικές προβλέψεις σήμερα Κυριακή, 27 Μάη, σε αίθουσα διασκέψεων ξενοδοχείου της πόλης, διεξήγαγε τις εργασίες της η Συνδιάσκεψη της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ για το Παράρτημα Αγίων Σαράντα.

Το συγκεκριμένο Παράρτημα αποτελεί στην ουσία τη βασική λειτουργική δομή της Οργάνωσης και στο διάστημα των τελευταίων ετών απέδειξε τόσο την πολιτική προσήλωση στο πρόγραμμα όσο και ουσιαστική δομή και επάρκεια επικοινωνίας και συνεργασίας με τις Τοπικές Οργανώσεις Τη σημερινή κορυφαία δραστηριότητα για το Παράρτημα τίμησε με την παρουσία του και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο κ. Βασίλης Τόλιος. Απευθυνόμενος στα στελέχη και τους αντιπροσώπους όλων των κοινοτήτων της περιοχής, που αποτελούσαν σώμα πλέον των 120 προσώπων, παρότρυνε όπως συνεχίσουν με την ίδια και περισσότερη αφοσίωση την ευγενική τους προσπάθεια. Η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι η δύναμη που μπορεί να προωθήσει τις αξιώσεις της ΕΕΜ στο σύνολο της για καλύτερο μέλλον. Ανέφερε ελίσσεις ότι οι διεργασίες όπως η σημερινή, οι συζητήσεις που προηγήθηκαν στη βάση και ειδικά η σύγκλιση της Γενικής Συνδιάσκεψης είναι κινήσεις που δικαιολογούν την προσδοκία για καλύτερη οργάνωση και περισσότερη συμμετοχή στην κορυφαία Ομογενειακή Οργάνωση και κατ επέκταση στο ΚΕΑΔ που την εκφράζει σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο.

Μακροσκελή ήταν και η παρέμβαση του Προέδρου του ΚΕΑΔ και βουλευτή έδρας στους Αγ. Σαράντα κ. Βαγγέλη Ντούλε. Ο κ. Ντούλες ιδιαίτερα έμπειρος και αγωνιστικός πολιτικός για τα δικαιώματα της ΕΕΜ με την πείρα μάλιστα και του πρώην Προέδρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ επεσήμανε το σουδαίο ρόλο της στον αγώνα ώστε η ΕΕΜ αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα. Στην προσπάθεια ενημέρωσης του διεθνούς παράγοντα και εξεύρεσης πολύτιμων συμπαραστατών η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι πολιτικό εργαλείο πολύτιμο και αναντικατάστατο. Παρ όλο που το σώμα της ΕΕΜ πολιτικά δείχνει διαιρεμένο τόσο στις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της Αλβανίας όσο και μικρότερα μειονοτικής υφής σχήματα, η ΟΜΟΝΟΙΑ θα πρέπει να συνεχίσει ν αποτελεί το σημείο σύνθεσης των θέσεων και απόψεων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας για ζητήματα που την αφορούν άμεσα. Επέμεινε δε ότι παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τεχνητές αμφισβητήσεις η ΟΜΟΝΟΙΑ στην στενή και σχεδόν ταυτόσημη πολιτική συνεργασία με το ΚΕΑΔ διαθέτει το πλέον επιβεβαιωμένα σταθερό έδαφος δράσης.

Εν ονόματι του προηγούμενου Προεδρείου του Παραρτήματος μίλησε ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Κάγιος αναφέροντας τα τετελεσμένα τόσο στις πολιτικές εξορμήσεις τοπικών και βουλευτικών εκλογών όσο και τα αμιγώς εσωτερικά ζητήματα της Οργάνωσης στο Παράρτημα και τις Τ. Ο. Ακολούθησαν συζητήσεις των μελών της Συνδιάσκεψης με το κοινό μεράκι καλύτερης λειτουργίας ώστε όλο και περισσότεροι συνέλληνες μετέχουν στην προσπάθειας και τους αγώνες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Πρόεδρος στο Παράρτημα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους Αγίους Σαράντα επανεξελέγη ο κ. Βασίλης Κάγιος, κάτοικος Αγίων Σαράντα και πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα.

Οι πρόεδροι των Τ.Ο. αποτελούν το Συμβούλιο του Παραρτήματος που σε συνεδρίαση του το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκλέξει το Προεδρείο.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τη Συνδιάσκεψη στο Παράρτημα ΟΜΟΝΟΙΑΣ στους Αγίους Σαράντα.