Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί πολιτική τόλμη, αλλαγή νοοτροπίας και αλλαγές στην συμπεριφορά της πολιτείας έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών μειονοτήτων...

Απαιτεί ριζική αλλαγή νοοτροπίας η Ευρωπαϊκή ένταξη - Ανακοίνωση τύπου

 

 

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ΟΜΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί πολιτική τόλμη, αλλαγή νοοτροπίας και αλλαγές στην συμπεριφορά της πολιτείας έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών μειονοτήτων.

Απογοήτευση και ανησυχία προκαλεί η αδυναμία της πολιτικής τάξης της χώρας ώστε να γίνει εφικτή η έναρξη διαπραγματευτικών διαδικασιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη της Αλβανίας. Η πολιτική αδράνεια και κυρίως η μη προσήλωση της Κυβέρνησης Ράμα στην υλοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων έφεραν το δυσάρεστο αποτέλεσμα της νέας αναβολής προόδου. Η εξέλιξη είναι διαμετρικά αντίθετη με τη βούληση της κοινωνίας στην Αλβανία και επίσης με την πραγματική ανάγκη της χώρας ώστε να μείνει προδεδομένη στο Ευρωπαϊκό όραμα που της διασφαλίζει συνοχή, ασφάλεια και προσδοκία ευημερίας. Η ευθύνη επιβαρύνει την κυβέρνηση και οφείλει να την αναλάβει.

Ως Εθνική Ελληνική Μειονότητα έχουμε πολλούς λόγους να στηρίζουμε την πορεία της χώρας προς την ΕΕ. Όσο η διαδικασία θα παραμένει ανοικτή τόσο θα προχωρά και η αποκατάσταση κράτους δικαίου και ισονομίας στη χώρα πράγμα που προφανώς έχει την δική του θετική επίδραση στη βελτίωση της θέσης των μελών της ΕΕΜ. Επί το πλείστον η προσήλωση στο Ευρωπαϊκό ιδεώδες κάμπτει εθνικιστικές αντιλήψεις και πρακτικές που κατά πρώτο επιβαρύνουν τη θέση των Εθνικών μειονοτήτων. Επί το πλείστον μειώνει επιδράσεις στη λειτουργία της πολιτείας από τρίτες μη δημοκρατικές χώρες και καθεστώτα.

Ως ΟΜΟΝΟΙΑ θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που κινείται στην κατεύθυνση της επίσπευσης των διαδικασιών για την έναρξη διαλόγου ένταξης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με την Αλβανία. Αισθανόμαστε ασφαλείς στην προοπτική αυτή καθώς η Ελλάδα είναι βασικός παράγοντας και ουσιαστικός συνήγορος της ανάγκης ώστε και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής των Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ. Για την Αλβανία ειδικά η Αθήνα όχι μόνο ρηματικά στηρίζει αλλά συνδράμει ουσιαστικά ώστε και να προσδιοριστούν οι μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες και να γίνει εφικτή η υλοποίηση τους.

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί πολιτική τόλμη, αλλαγή νοοτροπίας και αλλαγές στην συμπεριφορά της πολιτείας έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών μειονοτήτων και αυτό φαίνεται ότι η παρούσα διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης αδυνατεί να το εφαρμόσει.

Εκ’ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

Αγ. Σαράντα, στις 27 Ιουνίου 2018

Απαιτεί ριζική αλλαγή νοοτροπίας η Ευρωπαϊκή ένταξη - Ανακοίνωση τύπου - 27 Ιουνίου 2018

Απαιτεί ριζική αλλαγή νοοτροπίας η Ευρωπαϊκή ένταξη - Ανακοίνωση τύπου

 

 

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας ΟΜΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί πολιτική τόλμη, αλλαγή νοοτροπίας και αλλαγές στην συμπεριφορά της πολιτείας έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών μειονοτήτων.

Απογοήτευση και ανησυχία προκαλεί η αδυναμία της πολιτικής τάξης της χώρας ώστε να γίνει εφικτή η έναρξη διαπραγματευτικών διαδικασιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη της Αλβανίας. Η πολιτική αδράνεια και κυρίως η μη προσήλωση της Κυβέρνησης Ράμα στην υλοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων έφεραν το δυσάρεστο αποτέλεσμα της νέας αναβολής προόδου. Η εξέλιξη είναι διαμετρικά αντίθετη με τη βούληση της κοινωνίας στην Αλβανία και επίσης με την πραγματική ανάγκη της χώρας ώστε να μείνει προδεδομένη στο Ευρωπαϊκό όραμα που της διασφαλίζει συνοχή, ασφάλεια και προσδοκία ευημερίας. Η ευθύνη επιβαρύνει την κυβέρνηση και οφείλει να την αναλάβει.

Ως Εθνική Ελληνική Μειονότητα έχουμε πολλούς λόγους να στηρίζουμε την πορεία της χώρας προς την ΕΕ. Όσο η διαδικασία θα παραμένει ανοικτή τόσο θα προχωρά και η αποκατάσταση κράτους δικαίου και ισονομίας στη χώρα πράγμα που προφανώς έχει την δική του θετική επίδραση στη βελτίωση της θέσης των μελών της ΕΕΜ. Επί το πλείστον η προσήλωση στο Ευρωπαϊκό ιδεώδες κάμπτει εθνικιστικές αντιλήψεις και πρακτικές που κατά πρώτο επιβαρύνουν τη θέση των Εθνικών μειονοτήτων. Επί το πλείστον μειώνει επιδράσεις στη λειτουργία της πολιτείας από τρίτες μη δημοκρατικές χώρες και καθεστώτα.

Ως ΟΜΟΝΟΙΑ θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που κινείται στην κατεύθυνση της επίσπευσης των διαδικασιών για την έναρξη διαλόγου ένταξης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με την Αλβανία. Αισθανόμαστε ασφαλείς στην προοπτική αυτή καθώς η Ελλάδα είναι βασικός παράγοντας και ουσιαστικός συνήγορος της ανάγκης ώστε και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής των Βαλκανίων να ενταχθούν στην ΕΕ. Για την Αλβανία ειδικά η Αθήνα όχι μόνο ρηματικά στηρίζει αλλά συνδράμει ουσιαστικά ώστε και να προσδιοριστούν οι μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες και να γίνει εφικτή η υλοποίηση τους.

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση απαιτεί πολιτική τόλμη, αλλαγή νοοτροπίας και αλλαγές στην συμπεριφορά της πολιτείας έναντι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών μειονοτήτων και αυτό φαίνεται ότι η παρούσα διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης αδυνατεί να το εφαρμόσει.

Εκ’ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

Αγ. Σαράντα, στις 27 Ιουνίου 2018