Σε συνέχεια της κινητοποίησης για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης 708/2018 με την οποία υφαρπάζεται η περιουσία των Χιμαραίων, η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας ενημερώνει για τις επόμενες δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε πολιτικό και νομικό επίπεδο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χιμάρα, 7 Ιανουαρίου 2018

Σε συνέχεια της κινητοποίησης για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης 708/2018 με την οποία υφαρπάζεται η περιουσία των Χιμαραίων, η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας ενημερώνει για τις επόμενες δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε πολιτικό και νομικό επίπεδο.

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στις 10.00 π.μ. καλούμε όλους τους Χιμαραίους στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείου Υποθηκοφυλακείου του δήμου Χιμάρας.

Ταυτόχρονα σε νομικό επίπεδο υπάρχει συντονισμένη κινητοποίηση:

  1. Αφενός έχει ιδρυθεί σύλλογος θιγόμενων ιδιοκτητών ώστε σε συνεργασία με τους υφιστάμενους φορείς και συλλόγους να προσφύγουμε στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας κατά της απόφασης.
  2. Ταυτόχρονα όμως, επειδή το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι ατομικό, θα πρέπει ο κάθε θιγόμενος να προσφύγει και μεμονωμένα. Για την προσφυγή είναι απαραίτητη η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου μπορεί να πιστοποιήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιουσίας καθώς και ένα τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες της θιγόμενης ιδιοκτησίας.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με δικηγορικά γραφεία για την εξυπηρέτηση των θιγόμενων ιδιοκτητών τα οποία δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην Αλβανία και έχουν πείρα σε υποθέσεις που άπτονται του Δικαστηρίου του Στρασβούργου.

Καλούνται οι κάτοικοι του δήμου Χιμάρας, των οποίων οι περιουσίες περιλαμβάνονται στην απόφαση, να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις ατομικές προσφυγές. Η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας θα παράσχει κάθε βοήθεια στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Το γραφείο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην Χιμάρα λειτουργεί ήδη σαν κέντρο ενημέρωσης και στήριξης ενώ προγραμματίζεται παρουσία δικηγόρου τις αμέσως επόμενες ημέρες.

 

BASHKIMI DEMOKRATIK I MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

DEGA HIMARË

 

 

 

Himarë, më 7 janar 2019 

 

Deklaratë

 

 

Në vazhdim të aksionit për shfuqizimin e KVM-së  708/2018 me anë të të cilit rrëmbehet prona e Himarioteve, OMONOIA e Himarës informon për veprimet qe do të ndërmerren  në vazhdim   në kuadër politik dhe ligjor.  

Të hënën, me 14 janar në orën 10.00 paradite, ftojmë të gjithë Himariotet në grumbullimin e protestës  qe do të organizohet jashtë zyrës së Hipotekës  të Bashkisë Himarë.  

Njëkohësisht, është në zhvillim aksion i koordinuar në kuadrin ligjor:  

1. Është krijuar shoqata e pronarëve të prekur në mënyrë qe, në bashkëpunim me organizatat dhe shoqatat ekzistuese,  t΄i drejtohemi me ankim Gjykatës Kushtetuese të vendit kundër VKM-së. 

2. Ndërkohë, nisur nga fakti se e drejta e pronësisë është individuale, do të  duhet qe çdo i prekur të ankimojë edhe individualisht. Për ankimin do të duhet pasja e çfarëdo prove shkresore nëpërmjet së cilës mund të provohet regjimi pronësor i  pronës  si edhe një diagrame topografike me koordinata gjeografike të pronës qe prekët. 

OMONOIA e Himarës, është në kontakte të avancuara me zyra avokatie për tu shërbyer pronarëve të prekur, të cilat kanë një aktivizim të suksesshëm në Shqipëri dhe kanë përvojë në lidhje me çështje qe janë atribute të Gjykatës së Strasburgut. Janë të ftuar banorët e Bashkisë së Himarës, pronat e të cilave përfshihen në VKM-në në fjalë, të procedojnë pa vonesë në ankimet individuale.

OMONOIA e Himarës do të ofrojë çdo ndihmë për pronarët e ligjshëm.  Zyra e OMONOIAS në Himarë tashmë funksionon edhe si qendër informimi dhe ndihme, ndërsa në ditët në vazhdim programohet edhe prezencë e pandërprerë  avokati asistent. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ ΧΙΜΑΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χιμάρα, 7 Ιανουαρίου 2018

Σε συνέχεια της κινητοποίησης για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης 708/2018 με την οποία υφαρπάζεται η περιουσία των Χιμαραίων, η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας ενημερώνει για τις επόμενες δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε πολιτικό και νομικό επίπεδο.

Την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου στις 10.00 π.μ. καλούμε όλους τους Χιμαραίους στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο γραφείου Υποθηκοφυλακείου του δήμου Χιμάρας.

Ταυτόχρονα σε νομικό επίπεδο υπάρχει συντονισμένη κινητοποίηση:

  1. Αφενός έχει ιδρυθεί σύλλογος θιγόμενων ιδιοκτητών ώστε σε συνεργασία με τους υφιστάμενους φορείς και συλλόγους να προσφύγουμε στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας κατά της απόφασης.
  2. Ταυτόχρονα όμως, επειδή το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι ατομικό, θα πρέπει ο κάθε θιγόμενος να προσφύγει και μεμονωμένα. Για την προσφυγή είναι απαραίτητη η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου μπορεί να πιστοποιήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιουσίας καθώς και ένα τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες της θιγόμενης ιδιοκτησίας.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας, βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με δικηγορικά γραφεία για την εξυπηρέτηση των θιγόμενων ιδιοκτητών τα οποία δραστηριοποιούνται με επιτυχία στην Αλβανία και έχουν πείρα σε υποθέσεις που άπτονται του Δικαστηρίου του Στρασβούργου.

Καλούνται οι κάτοικοι του δήμου Χιμάρας, των οποίων οι περιουσίες περιλαμβάνονται στην απόφαση, να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις ατομικές προσφυγές. Η ΟΜΟΝΟΙΑ Χιμάρας θα παράσχει κάθε βοήθεια στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Το γραφείο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην Χιμάρα λειτουργεί ήδη σαν κέντρο ενημέρωσης και στήριξης ενώ προγραμματίζεται παρουσία δικηγόρου τις αμέσως επόμενες ημέρες.

 

BASHKIMI DEMOKRATIK I MINORITETIT ETNIK GREK

OMONOIA

DEGA HIMARË

 

 

 

Himarë, më 7 janar 2019 

 

Deklaratë

 

 

Në vazhdim të aksionit për shfuqizimin e KVM-së  708/2018 me anë të të cilit rrëmbehet prona e Himarioteve, OMONOIA e Himarës informon për veprimet qe do të ndërmerren  në vazhdim   në kuadër politik dhe ligjor.  

Të hënën, me 14 janar në orën 10.00 paradite, ftojmë të gjithë Himariotet në grumbullimin e protestës  qe do të organizohet jashtë zyrës së Hipotekës  të Bashkisë Himarë.  

Njëkohësisht, është në zhvillim aksion i koordinuar në kuadrin ligjor:  

1. Është krijuar shoqata e pronarëve të prekur në mënyrë qe, në bashkëpunim me organizatat dhe shoqatat ekzistuese,  t΄i drejtohemi me ankim Gjykatës Kushtetuese të vendit kundër VKM-së. 

2. Ndërkohë, nisur nga fakti se e drejta e pronësisë është individuale, do të  duhet qe çdo i prekur të ankimojë edhe individualisht. Për ankimin do të duhet pasja e çfarëdo prove shkresore nëpërmjet së cilës mund të provohet regjimi pronësor i  pronës  si edhe një diagrame topografike me koordinata gjeografike të pronës qe prekët. 

OMONOIA e Himarës, është në kontakte të avancuara me zyra avokatie për tu shërbyer pronarëve të prekur, të cilat kanë një aktivizim të suksesshëm në Shqipëri dhe kanë përvojë në lidhje me çështje qe janë atribute të Gjykatës së Strasburgut. Janë të ftuar banorët e Bashkisë së Himarës, pronat e të cilave përfshihen në VKM-në në fjalë, të procedojnë pa vonesë në ankimet individuale.

OMONOIA e Himarës do të ofrojë çdo ndihmë për pronarët e ligjshëm.  Zyra e OMONOIAS në Himarë tashmë funksionon edhe si qendër informimi dhe ndihme, ndërsa në ditët në vazhdim programohet edhe prezencë e pandërprerë  avokati asistent.