Μία μέρα μετά τις διμερείς συμφωνίες με το Δημοκρατικό Κόμμα, πέντε κόμματα της αλβανικής αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα το Κόμμα Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Χριστιανο –Δημοκρατικό Κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Κόμμα Αγροτικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και το Κόμμα Εθνικής Ανάπτυξης κάλεσαν σε ευρεία σύσκεψη τα στελέχη και τους οπαδούς τους στο ξενοδοχείο ΤΙΡΑΝΑ.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - Απαιτούν πέντε κόμματα της Αλβανικής Αντιπολίτευσης

Μία μέρα μετά τις διμερείς συμφωνίες με το Δημοκρατικό Κόμμα, πέντε κόμματα της αλβανικής αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα το Κόμμα Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Χριστιανο –Δημοκρατικό Κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Κόμμα Αγροτικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και το Κόμμα Εθνικής Ανάπτυξης κάλεσαν σε ευρεία σύσκεψη τα στελέχη και τους οπαδούς τους στο ξενοδοχείο ΤΙΡΑΝΑ.

Οι πρόεδροι των κομμάτων Βαγγέλης Ντούλες, Ναρντ Ντόκα, Φατμίρ Μεντίου, Αγκρόν Ντούκα και Ντασαμίρ Σέχι, οι οποίοι παρέδωσαν τις βουλευτικές εντολές, και που τα τελευταία χρόνια έχουν ταύτιση απόψεων για τη συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων που αφορούν την εξυγίανση του πολιτικού περιβάλλοντος στην Αλβανία ερμήνευσαν στα στελέχη και τους οπαδούς τους το περιεχόμενο της συμφωνίας με το Δημοκρατικό Κόμμα, κοινή συνισταμένη της οποίας είναι η δημιουργία τεχνικής κυβέρνησης χωρίς τον Έντι Ράμα ως τον υπαίτιο της πολιτικής κρίσης, η αποχή από τις κηρυγμένες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και οι τομές που θα οδηγήσουν στην εξυγίανση του μολυσμένου πολιτικού τοπίου στη χώρα.

Και οι πέντε ομιλητές έδωσαν έμφαση στα μέτρα για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας και επικεντρώθηκαν κυρίως στην ιδέα ότι όλα πρέπει να αρχίσουν με την αλλαγή του ίδιου του εκλογικού συστήματος προς το δικαιότερο. Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος προς το πλειοψηφικό με εθνική διόρθωση και οι ανοιχτές λίστες είναι κοινή απαίτηση των πέντε κομμάτων και προς την κατεύθυνση αυτή θα γίνουν όλες οι προσπάθειες ώστε η αλλαγή να συνεισφέρει βέλτιστα στην εσωτερική δημοκρατία των ίδιων των κομμάτων και στην αναλογικότερη κατανομή της ψήφου σε κλίμακα επικράτειας.

Παρόμοιες συναντήσεις με τα κομματικά επιτελεία και τους οπαδούς τους οι πέντε πρόεδροι των εν λόγω κομμάτων θα κάνουν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, συμμετέχοντας παράλληλα σε όλες τις κινητοποιήσεις της ενωμένης αντιπολίτευσης.

 

 

 

V-D-KRYETARI 1

V-D-KRYETARI 2

V-D-KRYETARI 3

V-D-KRYETARI 4

V-D-KRYETARI 5

V-D-KRYETARI 6

V-D-KRYETARI 7

V-D-KRYETARI 8

V-D-KRYETARI 9

V-D-KRYETARI 10

V-D-KRYETARI 11

V-D-KRYETARI 12

 

 

http://tachydromos.org/

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Ε...

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - Απαιτούν πέντε κόμματα της Αλβανικής Αντιπολίτευσης

Μία μέρα μετά τις διμερείς συμφωνίες με το Δημοκρατικό Κόμμα, πέντε κόμματα της αλβανικής αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα το Κόμμα Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Χριστιανο –Δημοκρατικό Κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Κόμμα Αγροτικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης και το Κόμμα Εθνικής Ανάπτυξης κάλεσαν σε ευρεία σύσκεψη τα στελέχη και τους οπαδούς τους στο ξενοδοχείο ΤΙΡΑΝΑ.

Οι πρόεδροι των κομμάτων Βαγγέλης Ντούλες, Ναρντ Ντόκα, Φατμίρ Μεντίου, Αγκρόν Ντούκα και Ντασαμίρ Σέχι, οι οποίοι παρέδωσαν τις βουλευτικές εντολές, και που τα τελευταία χρόνια έχουν ταύτιση απόψεων για τη συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων που αφορούν την εξυγίανση του πολιτικού περιβάλλοντος στην Αλβανία ερμήνευσαν στα στελέχη και τους οπαδούς τους το περιεχόμενο της συμφωνίας με το Δημοκρατικό Κόμμα, κοινή συνισταμένη της οποίας είναι η δημιουργία τεχνικής κυβέρνησης χωρίς τον Έντι Ράμα ως τον υπαίτιο της πολιτικής κρίσης, η αποχή από τις κηρυγμένες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και οι τομές που θα οδηγήσουν στην εξυγίανση του μολυσμένου πολιτικού τοπίου στη χώρα.

Και οι πέντε ομιλητές έδωσαν έμφαση στα μέτρα για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της χώρας και επικεντρώθηκαν κυρίως στην ιδέα ότι όλα πρέπει να αρχίσουν με την αλλαγή του ίδιου του εκλογικού συστήματος προς το δικαιότερο. Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος προς το πλειοψηφικό με εθνική διόρθωση και οι ανοιχτές λίστες είναι κοινή απαίτηση των πέντε κομμάτων και προς την κατεύθυνση αυτή θα γίνουν όλες οι προσπάθειες ώστε η αλλαγή να συνεισφέρει βέλτιστα στην εσωτερική δημοκρατία των ίδιων των κομμάτων και στην αναλογικότερη κατανομή της ψήφου σε κλίμακα επικράτειας.

Παρόμοιες συναντήσεις με τα κομματικά επιτελεία και τους οπαδούς τους οι πέντε πρόεδροι των εν λόγω κομμάτων θα κάνουν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, συμμετέχοντας παράλληλα σε όλες τις κινητοποιήσεις της ενωμένης αντιπολίτευσης.

 

 

 

V-D-KRYETARI 1

V-D-KRYETARI 2

V-D-KRYETARI 3

V-D-KRYETARI 4

V-D-KRYETARI 5

V-D-KRYETARI 6

V-D-KRYETARI 7

V-D-KRYETARI 8

V-D-KRYETARI 9

V-D-KRYETARI 10

V-D-KRYETARI 11

V-D-KRYETARI 12

 

 

http://tachydromos.org/